ชั่วโมงเสริมพิเศษหลักสูตรเร่งรัด : มารยาทที่ควรรู้และการศึกษาต่อระดับสูงที่ญี่ปุ่น

ชั่วโมงเสริมพิเศษหลักสูตรเร่งรัด : มารยาทที่ควรรู้และการศึกษาต่อระดับสูงที่ญี่ปุ่น

SHARE
, / 2467 0
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInDigg thisShare on Tumblr

ภาพบรรยากาศส่วนหนึ่งของชั่วโมงเสริมพิเศษ หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัดเพื่อการศึกษาต่อ ทั้ง2คอร์สของ Jeducation Center มาฝากค่ะ

หลักสูตรเร่งรัดเพื่อการศึกษาต่อของ Jeducation Center  ทุกคอร์สจะมีชั่วโมงเสริมเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น    เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้และเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นด้วย  โดยเจ้าหน้าที่แนะแนวของเจเอ็ดดูเคชั่น  ซึ่งมีประสบการณ์การศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้บรรยายให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นค่ะ


หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัดเพื่อการศึกษาต่อ1

สำหรับในครั้งนี้  เป็นการบรรยายเรื่อง มารยาทที่ควรรู้ในการใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นค่ะ  บรรยายโดยพี่เอก เจ้าหน้าที่แนะแนวเจเอ็ดดูเคชั่น  เนื้อหาแนะนำและอธิบายเกี่ยวกับเรื่องที่นักเรียนควรรู้เช่น  การเดินทางโดยรถไฟ , การใช้จักรยาน , การรับประทานอาหารร่วมกับชาวญี่ปุ่น เป็นต้น

jeducation_center_intensive4

jeducation_center_intensive3

jeducation_center_intensive5


หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัดเพื่อการศึกษาต่อ2

สำหรับคอร์สนี้  เป็นการบรรยายเรื่อง การศึกษาต่อระดับสูงที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะ บรรยายโดยพี่บุษ เจ้าหน้าที่แนะแนวเจเอ็ดดูเคชั่น  เนื้อหาแนะนำและอธิบายเกี่ยวกับ ระดับการศึกษาที่สามารถเข้าเรียนต่อได้ การพิจารณาคัดเลือกของระดับมหาวิทยาลัย ทั้งยังแนะนำโรงเรียน/มหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัยวิชาชีพเฉพาะทาง ที่เหมาะสม ค่าเล่าเรียนต่อปี และการขอทุนการศึกษาที่ญี่ปุ่น

jeducation_center_intensive2

jeducation_center_intensive1

 

Be Sociable, Share!

PASSWORD RESET

LOG IN