Jeducation : กำลังรับสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น

,

เรียนต่อญี่ปุ่นระยะสั้น ภาคฤดูร้อน กำลังรับสมัคร! สัมผัสสีสันและความสนุกสนานของฤดูร้อนที่ญี่ปุ่น กับหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น เดือนกรกฎาคม 2015 เลือกเรียนได้ในสถาบันเหนือจรดใต้ของญี่ปุ่น ตั้งแต่ 1 สัปดาห์ – 3 เดือน สมัครตั้งแต่วันนี้ – 6 มิถุนายนนี้ รายละเอียดสถาบันต่างๆที่เปิดรับสมัคร