fbpx

สมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น กับเจเอ็ดดูเคชั่น “มั่นใจ.. ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี”

16Years003

 

ประสบการณ์ 20  ปี ส่งนักเรียนไทยไปญี่ปุ่นมากกว่า 6,000 คน

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น (ชื่อบริษัท ไลท์เฮ้าส์ อินโฟ เซอร์วิส จำกัด) ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคม 1999 และส่งนักเรียนไป เรียนต่อญี่ปุ่น รุ่นแรกในปี 2002 ค่ะ

ข้อมูลขององค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่นระบุว่า นักเรียนไทยในญี่ปุ่นในปี 2013 เพิ่มขึ้น 13% จากปี 2014 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  นอกจากนั้น  จากการสำรวจจำนวนนักเรียนที่ใช้บริการของสมาชิกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ พบว่า นอกเหนือจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษแล้ว  ประเทศที่นักเรียนไปศึกษาต่อมากที่สุดคือ “ประเทศญี่ปุ่น”

Graph

จากความสนใจดังกล่าว ประกอบกับการแนะนำปากต่อปากของผู้ปกครองและนักเรียน ทำให้มีผู้สมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น กับเจเอ็ดดูเคชั่นเพิ่มขึ้นในทุกปี (จากกราฟ – ยกเว้นปี 2011 จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศญี่ปุ่นและปี 2012 จากปัญหาอุทกภัยของบ้านเรา ทำให้จำนวนนักเรียนลดลง) จนถึงปัจจุบัน เราส่งนักเรียนไปญี่ปุ่นมากกว่า 6,000 คน ทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวค่ะ

ประสบการณ์.. ของเจ้าหน้าที่แนะแนว

    • เจ้าหน้าที่แนะแนวทุกคนมีประสบการณ์ เรียนต่อญี่ปุ่น จากภูมิภาคต่างๆ เข้าใจระบบการศึกษาและการใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นเป็นอย่างดี สามารถให้คำแนะนำ ช่วยวางแผนระยะเวลาในการเรียนอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงเป้าหมายของนักเรียนเป็นสำคัญ
    • เจ้าหน้าที่แนะแนว เดินทางไปเยี่ยมชมสถาบันที่ญี่ปุ่นทุกปี รวมถึงการทดลองเรียนในสถาบัน จึงทำให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนและอัพเดท สามารถถ่ายทอดให้นักเรียนเข้าใจได้
  • เจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการเตรียมเอกสารสมัครเรียนได้ถูกต้องครบถ้วน และตรวจเช็คเอกสารทุกแผ่นจากนักเรียนอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้ทุกคนผ่านการพิจารณาจากกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่น

อ่านคอลัมน์เจ้าหน้าที่เจเอ็ดดูเคชั่นเดินทางเยี่ยมสถาบันและนักเรียน

ตอกย้ำความเชื่อใจ..
เจเอ็ดดูเคชั่นเป็นสมาชิกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (TIECA)

ผู้ที่สมัครไปเรียนต่อประเทศต่างๆ ผ่าน Agent ที่เป็นสมาชิกของ TIECA สามารถมั่นใจในคุณภาพและการบริการที่ดีค่ะ

jeducation_june_tieca2-re
คุณพรรณวิภา พัวพงศกร กรรมการผู้จัดการ ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (TIECA) ประจำปี 2557-2558

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมัครเรียนกับเจเอ็ดดูเคชั่น.. “จ่ายน้อยกว่า”
สมัครเรียนกับเจเอ็ดดูเคชั่น “คุยกันด้วยภาษาไทย เข้าใจ 100%”
สมัครเรียนกับเจเอ็ดดูเคชั่น “อุ่นใจ.. ด้วย Supoort Desk in Japan”ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

เป็นสำนักงานตัวแทนในประเทศไทยของสถาบันการศึกษาที่ญี่ปุ่นโดยตรง เปิดตั้งแต่ปีค.ศ.1999  ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน สมัครเรียนกับโรงเรียนที่เจเอ็ดดูเคชั่นเป็นตัวแทน เหมือนการสมัครเรียนกับโรงเรียนที่ญี่ปุ่นโดยตรง  ไม่มีค่าดำเนินการใดๆ

รับรองโดยสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (TIECA)

ติดต่อสอบถาม – สมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น
สาขาสีลม โทร. 02-2677726 ต่อ 101-104
สาขาอโศก โทร. 02-665-2969
email : ask@jeducation.com

เพิ่มเพื่อน