ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา  Jeducation

jeducation join our team

Jeducation  รับสมัครเพื่อนร่วมงาน

ถ้าคุณ… รักการเรียนภาษาญี่ปุ่น
ถ้าคุณ… รู้สึกว่าประสบการณ์ที่เคยเรียนต่อที่ญี่ปุ่น ให้สิ่งดีๆต่อชีวิต
และอยากให้คนอื่นได้มีโอกาสไปสัมผัสประสบการณ์นั้น

เราอยากชวนคุณมาร่วมเดินทางไปด้วยกัน
เพราะเราเชื่ออย่างเต็มหัวใจว่า การเรียนในสิ่งที่รัก  ลงมือทำในสิ่งที่ฝัน
คือ “การประสบความสำเร็จในชีวิต”


เจ้าหน้าที่การตลาดและประชาสัมพันธ์ (ปิดรับสมัคร)

คุณสมบัติ
 • เพศชายหรือหญิง จบปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความคิดสร้างสรรค์ เคยมีประสบการณ์ในการทำงานหรือคิดกิจกรรมทางด้านการตลาด/การขาย
 • มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี สามารถทำงานเป็นทีม
 • มีภาวะผู้นำ/มีความรับผิดชอบสูง ทำงานภายใต้ความกดดันได้ มีความอดทนต่อการทำงานได้จนจบเรียบร้อย
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาหรือเลิกงานดึกได้
ลักษณะงาน – หน้าที่รับผิดชอบ
 • วางแผน และวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด เพื่อจัดทำแผนการตลาดขององค์กร
 • ดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ และจัดทำรายงานผล
 • ดูแลรับผิดชอบการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ทำงาน ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น  สาขาอโศก
วันและเวลาทำงาน จันทร์ – ศุกร์  เวลา 9.00 – 18.00 น.
และวันอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ ประกันสังคม , ประกันชีวิตและสุขภาพ ,  เรียนภาษาญี่ปุ่นฟรี , วันหยุดปีใหม่ 7-9 วัน , โบนัส (ตามผลประกอบการ) , ท่องเที่ยวประจำปี
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วิธีการสมัคร ผู้ที่สนใจกรุุณาส่งประวัติส่วนตัวมาที่ info@jeducation.com


เจ้าหน้าที่ประสานงาน ฝ่ายกิจกรรมและการตลาด (ปิดรับสมัคร)

คุณสมบัติ
 • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี ระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่นทั้งการพูด อ่านและเขียน ( ระดับ N2 ขึ้นไป )
 • มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี สามารถทำงานเป็นทีม
 • เป็นผู้ที่มีความละเอียด รอบคอบ อดทน มีทักษะในการสื่อสาร, Presentation
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาหรือเลิกงานดึกได้
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดอีเว้นท์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงาน – หน้าที่รับผิดชอบ
 • ประสานงานการจัดงาน, อีเว้นท์, สัมมนา หรือการจัดโครงการต่างๆของบริษั
 • จัดทำรายงาน, ค้นหา รวบรวมข้อมูล ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • แปลเอกสารภาษาญี่ปุ่น – ไทย ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่น
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ทำงาน ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น  สาขาอโศก
วันและเวลาทำงาน จันทร์ – ศุกร์  เวลา 9.00 – 18.00 น.
เสาร์เว้นเสาร์ เวลา 10.00 – 17.00 น
สวัสดิการ ประกันสังคม , ประกันชีวิตและสุขภาพ ,  เรียนภาษาญี่ปุ่นฟรี , วันหยุดปีใหม่ 7-9 วัน , โบนัส (ตามผลประกอบการ) , ท่องเที่ยวประจำปี
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วิธีการสมัคร ผู้ที่สนใจกรุุณาส่งประวัติส่วนตัวมาที่ job@jcareer.co.th


Customer Service แผนกโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น (ปิดรับสมัคร)

คุณสมบัติ
 • ชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 27 ปี
 • วุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถทำงานในวันอาทิตย์ได้  กลับบ้านดึกได้  ( แบ่งเป็นกะ ) 
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่น ( ขั้นต่ำระดับ N4 )
 • มีใจรักในงานบริการ  ชอบพูดคุยติดต่อกับผู้คนอื่นๆ   มนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถควบคุมอารมณ์ อดทนและอดกลั้นต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดี
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • โทรศัพท์ติดต่อกับผู้ที่สนใจเรียนภาษาญี่ปุ่น
 • ตอบคำถามและให้ข้อมูลหลักสูตร
 • ประสานงานกับผู้ปกครอง , นักเรียน และอาจารย์
 • คีย์ข้อมูล ทำประวัติ บันทึกผลการเรียน การสอบของนักเรียนและเอกสารอื่นๆ
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ทำงาน โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น  สาขาสีลม  และ สาขาอโศก
วันและเวลาทำงาน วันอาทิตย์ – วันพฤหัสบดี  เวลา 9:00 – 18:00 น. หรือ 11.30 – 20.30 น.
หยุดสัปดาห์ละ 2 วัน
สวัสดิการ ประกันสังคม , ประกันชีวิตและสุขภาพ ,  เรียนภาษาญี่ปุ่นฟรี , วันหยุดปีใหม่ 7-9 วัน , โบนัส (ตามผลประกอบการ) , ท่องเที่ยวประจำปี
เงินเดือน 17,000 บาท   ( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น)
วิธีการสมัคร ผู้ที่สนใจกรุุณาส่งประวัติส่วนตัวมาที่ job@jcareer.co.th

เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คเอกสารสมัครเรียน – วีซ่า (ปิดรับสมัคร)

คุณสมบัติ – เพศหญิง   ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
– มีความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่น ขั้นต่ำระดับ N4
–  สามารถทำงานด้านเอกสารได้ตลอดเวลา
เป็นผู้ที่มีความละเอียด รอบคอบอย่างมากถึงมากที่สุด
– มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน เช่น word , excel
– อัธยาศัยดี  มีใจในการให้บริการ  อดทน
– ผู้ที่เคยทำงานด้านเอกสารวีซ่า หรืองานด้านการตรวจเอกสารอื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ตรวจเช็คเอกสารสมัครเรียน , เอกสารขอวีซ่านักเรียน (ประเทศญี่ปุ่น)
 • บันทึกประวัติข้อมูลนักเรียน
 • ดำเนินการด้านการจองตั๋วเครื่องบิน , การประกันสุขภาพ และอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับนักเรียน
 • งานอื่นๆ ที่สนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่แนะแนว
สถานที่ทำงาน ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น  สาขาสีลม / สาขาอโศก
วันและเวลาทำงาน จันทร์ – ศุกร์  เวลา 9.00 – 18.00 น.
เสาร์เว้นเสาร์ เวลา 10.00 – 17.00 น.
สวัสดิการ ประกันสังคม , ประกันชีวิตและสุขภาพ ,  เรียนภาษาญี่ปุ่นฟรี , วันหยุดปีใหม่ 7-9 วัน , โบนัส (ตามผลประกอบการ) , ท่องเที่ยวประจำปี
เงินเดือน 15,000 บาท ~
วิธีการสมัคร ผู้ที่สนใจกรุุณาส่งประวัติส่วนตัวมาที่ job@jcareer.co.th

เจ้าหน้าที่แนะแนวและประสานงานสถาบัน  (ปิดรับสมัคร)
(เฉพาะผู้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 ขึ้นไปและเคยเรียนที่ญี่ปุ่น )

คุณสมบัติ – ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
– มีประสบการณ์การศึกษาในประเทศญี่ปุ่นไม่ต่ำกว่า 1 ปี  
– มีความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่นทั้งการพูด อ่านและเขียน ( ระดับ N2 ขึ้นไป )
– มีความกระตือรือร้นในการติดตามและค้นคว้าหาข้อมูลใหม่ ๆ อยู่เสมอ
– พร้อมที่จะเป็นเพื่อนกับนักเรียนที่ไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่น
–  มีใจรักในการให้ข้อมูล ความรู้แก่ผู้อื่น
– มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี สามารถทำงานเป็นทีม
– เป็นผู้ที่มีความละเอียด รอบคอบ ติดตามงานอย่างต่อเนื่อง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • แนะแนวและให้ข้อมูลด้านการศึกษาต่อญี่ปุ่น โดยคำนึงถึงเป้าหมายทางการศึกษาและอนาคตของนักเรียนแต่ละบุคคล
 • ดำเนินการด้านการสมัครเรียนทุกขั้นตอนและติดตามผล  โดยทำงานร่วมกับผู้ช่วย
 • ประสานงานระหว่างนักเรียน ผู้ปกครองและสถาบันการศึกษาในญี่ปุ่น
 • ให้บริการและช่วยสนับสนุนงานของสถาบันการศึกษาในญี่ปุ่นตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ทำงาน ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น  สาขาสีลม / สาขาอโศก
วันและเวลาทำงาน จันทร์ – ศุกร์  เวลา 9.00 – 18.00 น.
เสาร์เว้นเสาร์ เวลา 10.00 – 17.00 น.
สวัสดิการ ประกันสังคม , ประกันชีวิตและสุขภาพ ,  เรียนภาษาญี่ปุ่นฟรี , วันหยุดปีใหม่ 7-9 วัน , โบนัส (ตามผลประกอบการ) , ท่องเที่ยวประจำปี
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความรู้ภาษาญี่ปุ่น
วิธีการสมัคร ผู้ที่สนใจกรุุณาส่งประวัติส่วนตัวมาที่ job@jcareer.co.th


เจ้าหน้าที่ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ 

คุณสมบัติ
 • ชายหรือหญิง อายุไม่เกิน30  ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการทำเว็บไซต์ 1 – 3 ปี
 • เป็นผู้มีความสนใจเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น หรือสิ่งที่เกี่ยวกับญี่ปุ่น (เรื่องใดเรื่องหนึ่ง )
สถานที่ทำงาน ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น  สาขาอโศก
วันและเวลาทำงาน จันทร์ – ศุกร์  เวลา 9.00 – 18.00 น.
เสาร์เว้นเสาร์ เวลา 10.00 – 17.00 น
สวัสดิการ ประกันสังคม , ประกันชีวิตและสุขภาพ ,  เรียนภาษาญี่ปุ่นฟรี , วันหยุดปีใหม่ 7-9 วัน , โบนัส (ตามผลประกอบการ) , ท่องเที่ยวประจำปี
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วิธีการสมัคร ผู้ที่สนใจกรุุณาส่งประวัติส่วนตัวมาที่ job@jcareer.co.th

 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (ปิดรับสมัคร)

คุณสมบัติ
 • ปริญญาปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงาน 3 ปี ขึ้นไป ด้านทรัพยากรบุคคล
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • ถ้ามีความรู้ภาษาญี่ปุ่นจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ความเข้าใจด้านกฏหมายแรงงาน ประกันสังคม
 • ใช้โปรแกรม MS Office ได้คล่อง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • บริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล ( สรรหา ว่าจ้าง เงินเดือน ประเมินผล การพัฒนาบุคลากร สวัสดิการ)
 • จัดทำทะเบียนประวัติบุคลากร, ทะเบียนลูกจ้าง
 • ดำเนินการเกี่ยวกับข้อบังคับ ระเบียบที่ช่วยให้การปฏิบัติงานของบุคลากร และองค์กรมีประสิทธิภาพ
 • กำกับดูแล และควบคุมให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
 • ประสานงานกับหน่วยงานราชการในด้านการต่อใบอนุญาตต่าง ๆ และ การดำเนินกการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ทำงาน ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น  สาขาสีลม
BTS ศาลาแดง / MRT สีลม
วันและเวลาทำงาน จันทร์ – ศุกร์  เวลา 9.00 – 18.00 น.
เสาร์เว้นเสาร์ เวลา 10.00 – 17.00 น.
สวัสดิการ ประกันสังคม , ประกันชีวิตและสุขภาพ ,  เรียนภาษาญี่ปุ่นฟรี , วันหยุดปีใหม่ 7-9 วัน , โบนัส (ตามผลประกอบการ) , ท่องเที่ยวประจำปี
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วิธีการสมัคร ผู้ที่สนใจกรุุณาส่งประวัติส่วนตัวมาที่ job@jcareer.co.th

 

 แผนที่ JEDUCATION

Leave a Reply