ทุนเรียนต่อญี่ปุ่น ป.โท เอก คณะวิศวกรรมศาสตร์

ทุนเรียนต่อญี่ปุ่น ป.โท – เอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรอินเตอร์ Graduate School of Engineering ที่ Kyoto University of Advanced Science

รู้จักกับ ทุนเรียนต่อญี่ปุ่น ป.โท – เอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรอินเตอร์ 

โอกาสสำหรับผู้ที่สนใจเรียนต่อญี่ปุ่นระดับสูง ด้านวิศวะ  Kyoto University of Advanced Science ให้ ทุนเรียนต่อญี่ปุ่น ป.โท – เอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรอินเตอร์  Faculty of Engineering กับนักศึกษาต่างชาติ สูงสุด 100% พร้อมค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอีกกว่า 100,000 เยนต่อเดือน ! 

ผู้ที่สนใจสมัคร สามารถดู Application Guideline และกำหนดการสมัครของแต่ละระดับได้ ตามรายละเอียดด้านล่าง

สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาระดับปริญญาโท  คลิกดู Application Guideline ที่นี่

สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก  คลิกดู Application Guideline ที่นี่

ทุนเรียนต่อญี่ปุ่น KUAS

เลือกดูหัวข้อที่สนใจ

 1. อาจารย์ที่ปรึกษาในคณะ วิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรอินเตอร์
 2. การสมัครเข้าศึกษาต่อ
 3. ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรอินเตอร์
ระดับปริญญาโท – ปริญญาเอก
Kyoto University of Advanced Science


อย่างที่ทราบกันว่า การศึกษาต่อในระดับ ปริญญาโท และปริญญาเอก ของประเทศญี่ปุ่น จะต้องติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เกี่ยวกับหัวข้อวิจัยก่อน

ทางมหาวิทยาลัย Kyoto University of Advanced Science จึงได้รวบรวมรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาของคณะวิศวกรรมทั้งหมดเอาไว้ ซึ่งสามารถดูได้ที่ด้านล่างนี้

คลิกดูรายชื่ออาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ Kyoto University of Advanced Science

 

อาจารย์ วิศวกรรมศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ KUAS


การสมัคร ทุนเรียนต่อญี่ปุ่น ป.โท – เอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรอินเตอร์
Faculty of Engineering ที่ Kyoto University of Advanced Science

คุณสมบัติผู้สมัคร

 


(1) จบการศึกษา หรือคาดว่าจะจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ก่อนเปิดภาคเรียน

(2) ผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ จะต้องมีผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

 • TOEFL iBT 80
 • IELTS 6.0
 • PTE 50
 • Duolingo 105

*ผู้สมัครที่เรียนในมหาวิทยาลัยหลักสูตรอินเตอร์มา สามารถทำเรื่องขอยกเว้นการยื่นคะแนนภาษาอังกฤษได้ โดยขอแบบฟอร์มผ่านระบบ TAO
**ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่น


ขั้นตอนการสมัคร


ผู้สมัครจะต้องได้รับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา ผ่านกระบวนการ Pre-application review ด้วยระบบ TAO ก่อนทำการสมัครจริง โดยสิ่งที่ต้องยื่นสำหรับ Pre-application review ได้แก่

(1) Curriculum Vitae Form โดยใช้แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยเท่านั้น

(2) รายละเอียด Research Plan (ไม่เกิน1หน้า A4)

(3) ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาที่ต้องการ

  • ผู้สมัครในระดับปริญญาโท สามารถเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาได้สูงสุด 3 คน
  • ผู้สมัครในระดับปริญญาเอก สามารถเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาได้เพียงคนเดียวเท่านั้น

(4) Transcript ระดับปริญญาตรี / โท

(5) งานวิจัยที่เคยทำในอดีต (ถ้ามี)

*ผู้สมัครสามารถ Download เอกสาร Curriculum Vitae Form ได้ที่นี่ (คลิกเพื่อ Download)

ผู้สมัครจะต้องผ่านกระบวนการ Pre-application review และได้อาจารย์ที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว จึงจะทำการสมัครออนไลน์ผ่านระบบ The Admission Office (TAO) โดยเตรียมเอกสารตามด้านล่างนี้

*หลังได้รับการรับรองแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาได้

ทุนเรียนต่อญี่ปุ่น ป.โท เอก คณะวิศวกรรมศาสตร์

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

 

**เอกสารออกเป็น ภาษาอังกฤษเท่านั้น หากเป็นเอกสารภาษาต่างประเทศต้องแปลและรับรองเอกสารฉบับแปล**

(1) รูปถ่าย (ไฟล์ : JPEG)

ถ่ายมาไม่เกิน 3 เดือน พื้นหลังไม่มีลาย

(2) ผลงานวิจัยที่ผ่านมา (สำหรับผู้สมัครในระดับปริญญาเอกเท่านั้น) (ไฟล์ : PDF)

ความยาวไม่เกิน 3 หน้า กระดาษ A4 (U.S. letter-sized paper in length)

*ในกรณีที่ผู้สมัครยังไม่จบระดับปริญญาโท สามารถส่งสรุปคร่าวๆของงานวิจัยที่กำลังทำอยู่แทนได้

(3) Research Plan (ไฟล์ : PDF)

 • ปริญญาโท : ความยาวไม่เกิน 3 หน้า กระดาษ A4 (U.S. letter-sized paper in length)
 • ปริญญาเอก : ความยาวไม่เกิน 5 หน้า กระดาษ A4 (U.S. letter-sized paper in length)

(4) เอกสารเรียงความแสดงความจำนงค์ในการเข้าเรียน (ไฟล์ : PDF)

ความยาว 400 – 500 ตัวอักษร โดยให้เขียนเกี่ยวกับ

  • เหตุผลในการเข้าศึกษาโปรแกรมปริญญาโท / เอก ของ KUAS

*ควรจะต้องเขียนอธิบายถึงวิชาเอกที่เรียนมา รวมไปถึงเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้
**เรียงความไม่มีกำหนดรูปแบบหรือย่อหน้าที่ตายตัว

(5) ใบแสดงผลการเรียน : Transcript (ไฟล์ : PDF)

 • Transcript ในระดับปริญญาตรี (สำหรับผู้สมัครทั้งระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก)
 • Transcript ในระดับปริญญาโท (สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาเอก)

(6) ใบรับรองจบการศึกษา / คาดว่าจะจบการศึกษา (ไฟล์ : PDF)

 • ใบรับรองการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด (สำหรับผู้สมัครทั้งระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก)
 • ใบรับรองการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาเอก)

(7) ผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ

 • สำหรับคะแนน TOEFL, PTE และ Duolingo ต้องให้ทางศูนย์สอบเป็นผู้จัดส่งโดยตรงเท่านั้น (คะแนนสอบไม่เกิน2ปี)
  รหัสการส่งสำหรับ TOEFL iBT : C468
 • สำหรับคะแนน IELTS ผู้สมัครสามารถอัพโหลดไฟล์ (pdf) เข้าระบบ TAO ได้เลย

(8) Recommendation Letters 1 ฉบับ (ไฟล์ : PDF)

ต้องออกโดยบุคคลากรทางการศึกษาที่ใกล้ชิดกับผู้สมัคร (ควรเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของผู้สมัครในการทำวิจัยปริญญาโท ในกรณีที่ผู้สมัครสมัครในระดับปริญญาเอก)

*ทางมหาวิทยาลัยอาจติดต่อไปที่อาจารย์ผู้เขียน Recommendation Letter ในภายหลัง

**Recommendation Letter ต้องพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ และอาจารย์ที่ปรึกษา จะต้องอัพโหลดไฟล์เข้าไปที่ระบบ TAO โดยตรงไม่ผ่านทางผู้สมัคร (ผู้สมัครจะต้องส่งคำขอสำหรับการอัพโหลด Recommendation Letter ไปที่อาจารย์ที่ปรึกษาผ่านระบบ TAO เท่านั้น)

(9) สำเนาหนังสือเดินทาง (ไฟล์ : JPEG)


ช่วงเวลารับสมัครเข้าศึกษา

 

!!!Application Guideline สำหรับสมัครเข้าศึกษาในภาคเรียนกันยายน 2022 ออกแล้ว!!!

Download Application Guideline ของระดับที่ต้องการสมัครได้เลย

ระดับปริญญาโท  Download ที่นี่

ระดับปริญญาเอก  Download ที่นี่

 


ทางหลักสูตรรับสมัครนักศึกษาใหม่ เพื่อเข้าศึกษาในภาคเรียนเดือนกันยายน โดยจะมีการเปิดรับสมัคร 2 รอบ ได้แก่

รอบที่ 1 : Early Entry

ช่วงเวลารับสมัคร Pre-application Review : 18 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2021
ประกาศผล Pre-application Review : ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2021
ช่วงเวลารับสมัคร : 16 พฤศจิกายน – 24 ธันวาคม 2021
ช่วงเวลาสัมภาษณ์(ออนไลน์) : เดือนมกราคม 2022
ประกาศผลผู้ได้รับทุน : 18 กุมภาพันธ์ 2022
Deadline การตอบรับเข้าเรียน : 18 มีนาคม 2022

รอบที่ 2 : Regular Entry

ช่วงเวลารับสมัคร Pre-application Review : 1 – 31 มกราคม 2022
ประกาศผล Pre-application Review : ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2022
ช่วงเวลารับสมัคร : 1 – 20 กุมภาพันธ์ 2022
ช่วงเวลาสัมภาษณ์(ออนไลน์) : เดือนมีนาคม 2022
ประกาศผลผู้ได้รับทุน : 22 เมษายน 2022
Deadline การตอบรับเข้าเรียน : 13 พฤษภาคม 2022

 

ทุนเรียนต่อญี่ปุ่น ป.โท เอก คณะวิศวกรรมศาสตร์

ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย

Kyoto University of Advanced Science มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท / เอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Super KUAS-E Scholarship

ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน 100% แบบพิเศษ มีค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันให้เดือนละ 100,000 เยน

ค่าใช้จ่ายที่นักศึกษาต้องจ่ายเอง
ปีที่ 1

ค่าประกัน
2,640 เยน

รวม 2,640 เยน

*ค่าใช้จ่ายข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

KUAS-E Scholarship

จะมีทั้งหมด 3 ประเภทได้แก่

 • ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน 30%
ค่าใช้จ่ายที่นักศึกษาต้องจ่ายเอง
ปีที่ 1

ค่าแรกเข้า
140,000 เยน
ค่าเล่าเรียน
700,000 เยน (แบ่งจ่าย2ครั้ง)
ค่าประกัน
2,640 เยน

รวม 842,640 เยน

ปีที่ 2700,000 เยน

*ค่าใช้จ่ายข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

 

 • ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน 50%
ค่าใช้จ่ายที่นักศึกษาต้องจ่ายเอง
ปีที่ 1

ค่าแรกเข้า
100,000 เยน
ค่าเล่าเรียน
500,000 เยน (แบ่งจ่าย2ครั้ง)
ค่าประกัน
2,640 เยน

รวม 602,640 เยน

ปีที่ 2500,000 เยน

*ค่าใช้จ่ายข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

 • ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน 100%
ค่าใช้จ่ายที่นักศึกษาต้องจ่ายเอง
ปีที่ 1

ค่าประกัน
2,640 เยน

รวม 2,640 เยน

*ค่าใช้จ่ายข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้


ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นักศึกษาต้องจ่ายเพิ่มเติม


ค่าที่พัก

ในชั้นปีที่ 1 :: นักศึกษาจะได้พักในหอพักของมหาวิทยาลัย ราคา 63,000 เยน/เดือน (ยังไม่รวมค่าน้ำ ค่าไฟ)

ในชั้นปีที่ 2-4 :: นักศึกษาจะต้องอยู่หอพักนอก ซึ่งมีราคาประมาณ 40,000-60,000 เยน (ยังไม่รวมค่าน้ำ ค่าไฟ)
ทั้งนี้ ราคาขึ้นอยู่กับขนาดของห้องและสิ่งอำนวยความสะดวก

ค่าครองชีพ

ขึ้นอยู่กับการใช้จริงในชีวิตประจำวันของนักศึกษา เฉลี่ยประมาณ 50,000 เยน

วิธีแปลงค่าเงินเยนเป็นเงินบาท คือ นำเงินเยน คูณด้วย 0.3(ค่าเงินในเวลานั้น) เช่น 10,000 เยน x 0.30 = 3,000 บาท


กำหนดการณ์จ่ายค่าเทอมและส่งเอกสารสมัคร Visa

 

หลังผู้สมัครได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนแล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอนการคำระค่าใช้จ่ายซึ่งมีกำหนดการณ์ตามนี้

Early Entry

First Payment Deadline : 18 มีนาคม 2022
Second Payment Deadline : 15 เมษายน 2022
Document Submission Deadline : 13 พฤษภาคม 2022

Regular Entry

First Payment Deadline : 13 พฤษภาคม 2022
Second Payment Deadline : 10 มิถุนายน 2022
Document Submission Deadline : 10 มิถุนายน 2022


ระยะเวลาการให้ทุน


จะมีการพิจารณาปีต่อปีจากผลการเรียนและพฤติกรรม

หากผู้ได้รับทุนไม่สามารถคงผลการเรียนที่ดีไว้ได้ หรือกระทำพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของ Kyoto University of Advanced Science ทางมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ในการเพิกถอนทุนได้ทันที


รายละเอียดเพิ่มเติม

>> แนะนำสถาบัน Kyoto University of Advanced Science (KUAS)
>> เว็บไซต์มหาวิทยาลัย (ภาษาอังกฤษ)


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
>> การเรียนต่อปริญญาโทที่ญี่ปุ่น


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
เป็นสำนักงานในประเทศไทยของสถาบันโดยตรง  แนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่นทุกระดับ โดยศิษย์เก่าญี่ปุ่น  ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน  โดยไม่คิดค่าดำเนินการใด ๆ รวมถึงค่าส่งเอกสารไปที่ญี่ปุ่น

ปรึกษาเรื่องเรียนต่อญี่ปุ่น โทร. 02-267-7726
email : ask@jeducation.com

ขอข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ คลิกเลย  >> http://bit.ly/jed-line