ทำงาน คนญี่ปุ่น

คอร์สอบรมมารยาทญี่ปุ่น เพื่อการทำงาน

เข้าใจ มารยาทญี่ปุ่น เพื่อก้าวสู่สังคมและการ ทำงาน ในบริษัทญี่ปุ่น อย่างมีประสิทธิภาพ

ทำไมเราต้องเรียนรู้ มารยาทญี่ปุ่น เพื่อ ทำงาน บริษัทญี่ปุ่น ?

การทำงาน หรือ ทำธุรกิจกับคนญี่ปุ่น สำหรับนักเรียนไทยจบใหม่ หรือ บุคคลที่ไม่เคยมีประสบการณ์ แทบจะถือเป็นโลกใหม่อีกใบนึงเลยก็ว่าได้  ไม่ใช่แค่กฏระเบียบที่เคร่งครัด แต่เรื่องที่คนญี่ปุ่นทุกคนให้ความสำคัญในการทำงานร่วมกันอย่างมากคือเรื่องของ  “มารยาท”

คนญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นการทักทาย พูดคุย ประชุม รับประทานอาหาร เดิน นั่ง ฯลฯ ทุกอย่างล้วนมีแบบแผน เป็น มารยาทพื้นฐานทั้งสิ้น  และยังมี มารยาททางธุรกิจของญี่ปุ่น ที่คนญี่ปุ่นค่อนข้างให้ความสำคัญเวลา ทำงาน หากเราไม่ได้ใส่ใจ ก็อาจทำให้ความสัมพันธ์กับคนญี่ปุ่นในบริษัทไม่ดี ทำงานลำบาก เสียงาน หรือ เสียโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าได้เลย

มารยาทญี่ปุ่น

ดังนั้นในการทำงานบริษัทญี่ปุ่น หรือจะทำธุรกิจกับคนญี่ปุ่นก็ตาม นอกจากเรียนรู้ทักษะในด้านภาษาแล้ว เราก็ควรที่จะเรียนรู้และปฏิบัติตามมารยาทญี่ปุ่นให้ถูกต้องเป็นนิสัย เพราะนอกจากจะสร้างความประทับใจ และให้เกียรติผู้ที่ได้ร่วมงานกับเราแล้ว ยังทำให้การ ทำงานของเราในบริษัทราบรื่นขึ้น และมีความสุขขึ้นอีกด้วยค่ะ

คอร์สอบรม มารยาทญี่ปุ่น เพื่อการ ทำงาน

มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจ มารยาทญี่ปุ่น ที่จำเป็นในการ ทำงาน กับคนญี่ปุ่น สามารถก้าวเข้าสู่โลกแห่งการทำงานกับคนญี่ปุ่นได้อย่างราบรื่น และประสบความสำเร็จ

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่มีโอกาส ทำงาน ร่วมกับคนญี่ปุ่น, ผู้ที่ต้องการจะทำงานในองค์กรญี่ปุ่น เข้าใจการวางตัวและ การปฏิบัติ กับบุคคลที่ต้องพบเจอในการทำงานทุกระดับ ในแต่ละสถานการณ์ เพื่อให้การทำงานและการเจรจาธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น
 • ผู้ที่กำลังเรียนภาษาญี่ปุ่น, ศึกษาวัฒนธรรมการทำงานญี่ปุ่น เตรียมพร้อมสู่การทำงานได้ทันทีหลังเรียนจบ
 • ผู้ที่กำลังจะไปศึกษาต่อหรือใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่น เข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมและอยู่ร่วมกับคนญี่ปุ่นได้อย่างมีความสุข

แลกนามบัตร

คอร์สมารยาทญี่ปุ่น 1 (พื้นฐาน)


สิ่งที่จะได้เรียนรู้ในคอร์ส

 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ มารยาทญี่ปุ่น
  การทักทาย / การแสดงสีหน้า / การแต่งกาย / การเคลื่อนไหวและพฤติกรรม ฯลฯ
 • เรียนรู้มารยาทพื้นฐานทางธุรกิจ
  การวางตัวกับบุคคลระดับต่างๆ / การปฏิบัติกับลูกค้า / การแลกนามบัตร ฯลฯ
 • เรียนรู้มารยาทพื้นฐานบนโต๊ะอาหาร
  การใช้ตะเกียบ / การรับประทานอาหารแบบญี่ปุ่น / วิธีรับประทานอาหารญี่ปุ่นที่ถูกต้อง ฯลฯ
 • มารยาทเชิงงานบริการ
  เทคนิคพื้นฐานในการบริการลูกค้า / คำศัพท์ที่จำเป็นในการให้บริการลูกค้า ฯลฯ
 • เข้าใจความแตกต่างระหว่างมารยาทแบบไทยและมารยาทแบบญี่ปุ่น

มารยาทญี่ปุ่น ทำงาน

คอร์สมารยาทญี่ปุ่น 2


สิ่งที่จะได้เรียนรู้ในคอร์ส

 • มารยาทในการใช้ชีวิต ท่องเที่ยว ที่ประเทศญี่ปุ่น
  การสนทนาในชีวิตประจำวัน / มารยาทในการเดินทาง / การใช้บริการสถานที่ต่าง ๆ / ข้อควรระวัง
 • มารยาททางธุรกิจ และ งานบริการ (ระดับกลาง)
  • กฎเกณฑ์พื้นฐานในการทำงานบริษัทญี่ปุ่น
  • มารยาทในการสนทนาธุรกิจเบื้องต้น
  • มารยาทในการติดต่อพูดคุยโทรศัพท์
  • การรับ-ส่งอีเมล
  • กรณีศึกษาเมื่อต้องรับมือกับลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การรับมือต่อข้อเรียกร้อง (การเคลม) การลูกค้า เป็นต้น
 • มารยาทเมื่อสัมภาษณ์เพื่อเข้าทำงานบริษัทญี่ปุ่น
งานที่ญี่ปุ่น

คอร์สมารยาทญี่ปุ่น 3


สิ่งที่จะได้เรียนรู้ในคอร์ส

 • มารยาททางธุรกิจ (ระดับสูง)
  • ฝึกฝนบทสนทนาที่ต้องพบเมื่อพูดคุยธุรกิจกับบุคคลอื่นๆ ในองค์กร,  บทสนทนาในการติดต่อธุรกิจกับบุคคลภายนอก 
  • การใช้คำยกย่อง ถ่อมตัว เมื่อสนทนากับบุคคลต่างๆ
 • มารยาทการเขียนอีเมลธุรกิจ (ระดับสูง) 
  • องค์ประกอบของการเขียนอีเมลติดต่อธุรกิจ
  • เนื้อหาอีเมลที่ดี และ วิธีการเขียน
 • มารยาทในการร่วมโต๊ะอาหารกับผู้อื่น
  • การรับประทานอาหารที่เป็นทางการ (อาหารญี่ปุ่น, อาหารตะวันตก, อาหารจีน)
 • มารยาทในการเข้าร่วมพิธีต่างๆ
  • การเฉลิมฉลอง
  • การแสดงความสูญเสีย
  • การมอบของขวัญ ฯลฯ

**ทุกคอร์สได้รับใบรับรองการอบรมหลังเรียนจบ**

 วิธีการอบรม

รูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom
( มีการถามตอบและพูดคุย ผู้เรียนจะต้องเปิดกล้องและไมค์ )

สอนโดยอาจารย์ Okamoto Naoko

 • ประสบการณ์การ Flight Attendant สายการบินไทย 19 ปี จากการทำงานสายการบินไทยตลอด 19 ปี ทำให้ได้สัมผัสและเข้าใจวัฒนธรรมไทยและญี่ปุ่นอย่างลึกซึ้ง รวมถึงเข้าใจมารยาท ในการทำงานร่วมกันของคนไทยและคนญี่ปุ่น
 • ประสบการณ์การทำงานในเครือโรงแรม INTERCONTINENTAL โยโกฮาม่า 2 ปี
 • สอบผ่านระดับ 2 Certificate of Customer Service and Hospitality  (มีผู้สอบผ่านเฉลี่ยเพียง 50% อ้างอิง : https://shikaku-mon.com/service/setsuken)
ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสอน ผู้เรียนควรมีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น ระดับ N4 ขึ้นไป
คอร์สเรียน วันที่เรียน เวลาเรียน เปิดคอร์ส ปิดคอร์ส
มารยาทญี่ปุ่น 1 วันเสาร์ 14:00-15:30 26 มิ.ย. 64 17 ก.ค. 64
มารยาทญี่ปุ่น 2 วันจันทร์ 18:30-20:00 21 มิ.ย. 64 12 ก.ค. 64
มารยาทญี่ปุ่น 3 วันพฤหัสบดี 18:30-20:00 24 มิ.ย. 64 15 ก.ค. 64

ค่าเรียน : คอร์สละ 2,100 บาท

ส่งเอกสารให้ทางออนไลน์

เนื้อหาคนละแบบ สามารถเลือกเรียนคอร์สใดคอร์สหนึ่ง หรือ เรียนทั้ง 3 คอร์สพร้อมกันได้

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สเรียน

ทาง Line :: http://bit.ly/jed-line