ภาพตัวอย่าง คอร์สตะลุยโจทย์ ข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น

**ภาพตัวอย่างนี้ เป็นของหลักสูตร เตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT N5**

 

 

หน้าแรกของหลักสูตร

JLPT Intercult 1

 

 

ตัวอย่างบทเรียน

แบ่งออกเป็น ส่วนของคำศัพท์ / รูปแบบประโยค / การฟัง

 

– ตัวอย่างข้อสอบ ส่วนคำศัพท์- 

 

– ตัวอย่างข้อสอบ ส่วนของรูปแบบประโยค- 

 

– ตัวอย่างข้อสอบ ส่วนของการฟัง- 

*คุณภาพเสียงดีมาก*

 

เมื่อทำเสร็จ กดปุ่ม 採点 (さいてん)

เข้าสู่การให้คะแนน

 

ระบบทำการสรุปคะแนน

พร้อมระบุว่าเราทำถูกกี่ข้อ และผิดข้อไหนบ้าง

สามารถฝึกทำซ้ำอีกครั้งได้

 

 

– มีคำอธิบายสำหรับคำตอบแต่ละข้อ –

(คำอธิบายเป็นภาษาญี่ปุ่น)

 


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
เป็นสำนักงานในประเทศไทยของสถาบันโดยตรง  แนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่นทุกระดับ โดยศิษย์เก่าญี่ปุ่น  ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน  โดยไม่คิดค่าดำเนินการใด ๆ รวมถึงค่าส่งเอกสารไปที่ญี่ปุ่น

ปรึกษาเรื่องเรียนต่อญี่ปุ่น โทร. 02-2677726
email : ask@jeducation.com

ขอข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ คลิกเลย  >> http://bit.ly/jed-line

Scroll to Top