Toyo university logo

Toyo University

Toyo University เป็นมหาวิทยาลัยแรกในประเทศญี่ปุ่นที่รับผู้หญิงเข้าศึกษา

ก่อตั้งขึ้นในปี 1887 โดยก่อตั้งขึ้นเป็นสถาบันปรัชญาขนาดเล็กก่อน ปัจจุบันมีนักเรียนมากกว่า 31,000 คน ใน 5 วิทยาเขตที่ตั้งอยู่ในเขตโตเกียวและเมืองรอบข้าง นักเรียนต่างชาติมีกว่า 12,000 คน มาจากหลากหลายประเทศทั่วโลก

ในหลักสูตรปริญญาตรี มีทั้งหมด 46 สาขา 13 คณะ เช่น คณะมนุษยศาสตร์, สังคมศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, และคอมพิวเตอร์ /วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

จากคณะที่กล่าวไปข้างต้น มี 3 คณะ เป็นหลักสูตร English-medium ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ในแต่ละหลักสูตรยังมีระดับบัณฑิตวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องด้วย

มหาวิทยาลัยโตโย เป็น 1 ใน 37 มหาวิทยาลัยที่ได้รับเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการฯ ให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Top Global University โดยมีหน้าที่พัฒนาระดับการศึกษาในญี่ปุ่น ให้มีศักยภาพเทียบเคียงระดับโลก และสนับสนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาในยุคโลกาภิวัฒน์

นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมสังคมที่มีความหลากหลายภายในมหาวิทยาลัย ทางมหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษา Toyo Top Global Scholarship A โดยยกเว้นค่าเล่าเรียน 100% จนกว่าจะเรียนจบ (4 ปี) และให้ค่าใช้จ่ายเดือนละ 150,000 เยน กับนักเรียนต่างชาติ นักเรียนจะได้สามารถใช้เวลาไปกับการเรียน การฝึกงาน การหางาน และการปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์และเพื่อนๆ ได้เต็มที่ที่สุด โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย