Land Housing

แลนด์เฮ้าส์ซิ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อกันยายนปีพ.ศ. 2537 โดยสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น ด้วยประสบการณ์ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กว่า 20 ปี เราได้มีการขยายธุรกิจที่หลากหลายขึ้นเพื่อเป็นการรองรับต่อความต้องการของลูกค้าที่มีความสนใจทางด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นลูกค้าชาวต่างชาติหรือชาวญี่ปุ่นเอง

นอกจากสาขาในประเทศญี่ปุ่นแล้ว ปัจจุบันบริษัทของเราได้เปิดสาขาย่อยที่ประเทศไทยมาเป็นเวลากว่า 3 ปี เพื่อให้บริการรองรับแก่ลูกค้าชาวไทยโดยเฉพาะ นอกจากนี้บริการของเรายังครอบคลุมไปถึงการให้ความช่วยเหลือทางด้านความเป็นอยู่หลังจากที่ลูกค้าทำการเข้าพักแล้วอีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นแบบ Full-service เลยก็ว่าได้

หน้าที่หลักของแลนด์เฮ้าส์ซิ่งคือ การเป็นตัวกลางในการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โดยมีแผนกดูแลกลุ่มลูกค้าคนไทยและชาวต่างชาติโดยเฉพาะโดยมีเจ้าหน้าที่คนไทยและคนญี่ปุ่นที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ยินดีให้บริการและคำปรึกษากับลูกค้าต่างชาติที่กำลังมองหาห้องเช่าที่ประเทศญี่ปุ่น

นอกเหนือจากการเช่า แลนด์เฮ้าส์ซิ่งยังเป็นตัวกลางในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่ญี่ปุ่นทุกรูปแบบ เรามีผู้เชี่ยวชาญทั้งคนญี่ปุ่นและคนไทยคอยให้คำปรึกษาตั้งแต่ขั้นตอนแรก และช่วยคัดสรรอสังหาริมทรัพย์ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการซื้อเพื่อลงทุน การถือครองเป็นบ้านพักต่างประเทศ หรือเพื่อให้บุตรหลานอาศัยระหว่างการเรียน

อีกทั้งแลนด์เฮ้าส์ซิ่งยังมีระบบการดูแลจัดการอสังหาริมทรัพย์แบบญี่ปุ่น หลังจากการซื้อและเข้าอยู่ หากลูกค้าต้องกลับประเทศหรือต้องการปล่อยเช่าเพื่อลงทุนระยะยาว เราสามารถช่วยดูแลจัดการการปล่อยเช่าและการขายให้ได้ โดยเจ้าหน้าที่ของเราจะคอยช่วยประสานงานและดูแล แม้ว่าลูกค้าจะไม่ได้อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นก็สามารถทำธุรกรรมดังกล่าวได้อย่างสะดวกสบาย

Scroll to Top