Fukui Medical Welfare

Fukui Medical Welfare College

“จัดตั้งโดย Kanai Educational Institution ที่มีทั้งมหาวิทยาลัย โรงเรียนมัธยม และวิทยาลัยวิชาชีพในเครือ จึงมีปฏิสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับกลุ่มนักเรียนต่างชาติและนักเรียนญี่ปุ่น”

โรงเรียนตั้งอยู่ที่ใจกลางจังหวัด Fukui จังหวัดที่ประชากรมีความสุขเป็นอันดับ 1 ในประเทศญี่ปุ่น ตัวอาคารเรียนมีทั้งหมด 5 ชั้น มีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครัน ทั้ง Community space ห้องสมุด และอื่นๆ นอกจากนี้ ทางโรงเรียนมีระบบยกเว้นค่าเล่าเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นและคอร์สเรียนเพื่อใบรับรองวิชาชีพบริบาลทั้งหมด สำหรับนักเรียนที่ทำตามเงื่อนไขของโรงเรียนได้ครบถ้วน และจะทำอาชีพบริบาลหลังจากเรียนจบ

Scroll to Top