EN Japanese Language School

สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น EN Japanese Language School ตั้งอยู่ใกล้สถานี Namba จ.โอซาก้า เปิดสอนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง เหมาะสำหรับผู้มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน (ตัวอักษร – N4) ระยะเวลา 2 – 10 สัปดาห์ ด้วยจำนวนคาบเรียนต่อวันที่มากกว่า (เวลาเรียนคือ 9.00-14.35 น.)

กำลังเปิดรับสมัครเข้าเรียนเดือนมกราคม 2024 / เมษายน 2024
สมัคร 2 เดือนล่วงหน้าก่อนเดินทาง

พิเศษ!! ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน

 • ส่วนลดค่าเล่าเรียน 40,000 เยน สำหรับ Early Bird เข้าเรียนเดือนมกราคม 2024 (ระยะเวลาเรียน 10 สัปดาห์)
  เมื่อสมัครเรียนภายใน 22 กันยายน 2023
 • ส่วนลดค่าเล่าเรียน 60,000 เยน สำหรับเข้าเรียนเดือนมกราคม 2024 (ระยะเวลาเรียน 10 สัปดาห์)
  กรณีที่มีผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N4

 

EN Japanese Language School

จุดเด่นของโรงเรียน

 1. จำนวนชั่วโมงเรียนมากที่สุดในญี่ปุ่น : กรณีที่เข้าเรียนรอบเช้าและรอบบ่าย ใน 1 ภาคเรียนสามารถเรียนได้มากกว่า 300 ชั่วโมง
 2. หลักสูตรระยะสั้น : แผนการเรียนการสอนสำหรับการเรียนระยะสั้นเท่านั้น ไม่มีหลักสูตรระยะยาว 1- 2 ปี
 3. อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน : คาบเรียนภาษาญี่ปุ่นรอบเช้า และคาบเรียนรู้วัฒนธรรมรอบบ่าย ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาญี่ปุ่น
 4. คาบเรียนภาษาญี่ปุ่นรอบเช้าเน้นการสนทนา : เราให้ความสำคัญกับการเรียนที่เน้นการพูดและการฟัง เพื่อที่ให้สามารถนำภาษาญี่ปุ่นไปใช้ได้จริง
 5. คาบเรียนสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นรอบบ่าย : สามารถเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างสนุกสนานผ่านหลากหลายกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้สัมผัสในช่วงบ่าย

 

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อนำไปใช้จริง

เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นที่สามารถ “ใช้” ได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยเน้นพัฒนาทักษะ “การพูด” “การฟัง”  หลักสูตรครอบคลุมความรู้ที่นำไปใช้สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น

ดังนั้นจึงมีเป้าหมายว่าหลังจากเรียนจบคอร์สแล้วสามารถสอบวัดระดับได้อย่างน้อย 1 ระดับ
เวลาเรียน : 9.00 – 12.20 น. (จันทร์ – ศุกร์)

เนื้อหาของรายวิชาที่เรียน

1 วัน 4 คาบ  (อาจมีกรณีที่เนื้อหาหลักสูตรเปลี่ยนแปลง)

EN Japanese Language School ทักษะที่ได้

 

หลักสูตรสัมผัสวัฒนธรรมการใช้ชีวิต

มีการเรียนภาษาญี่ปุ่นและทดลองสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นอันหลากหลาย และสามารถเพิ่มพูนความเข้าใจในวัฒนธรรมได้มากขึ้น

นอกจากนี้ยังได้เรียนคำศัพท์หรือประโยคภาษาญี่ปุ่นที่ไม่ได้เรียนในชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นปกติทั่วไปอีกด้วย
เวลาเรียน : 13.00 – 14.35 น. (จันทร์ – พฤหัสฯ)

เนื้อหาของรายวิชาที่เรียน

1 วัน 4 คาบ  (อาจมีกรณีที่เนื้อหาหลักสูตรเปลี่ยนแปลง)

EN Japanese Language School หัวข้ออื่นๆในการเรียน

 

ช่วงเวลาของหลักสูตร

( ในกรณีที่นักเรียนน้อยกว่า 5 คน อาจมีการเปลี่ยนแปลงการเปิดสอนคอร์สนั้นๆ)

☆สามารถเลือกระยะเวลาเรียนได้ 2สัปดาห์, 4สัปดาห์, 6สัปดาห์, 8สัปดาห์, 10 สัปดาห์
☆จะปิดรับสมัครเมื่อจำนวนนักเรียนครบแล้ว

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (กรณีที่อายุระหว่าง 15 – 18 ปี จะต้องพักโฮมสเตย์เท่านั้น ทางโรงเรียนจึงจะรับสมัครได้)
 2. มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับตัวอักษร Hiragana / Katakana ถึงระดับ JLPT N4

ภาคเรียนที่เปิดรับสมัคร

ชื่อหลักสูตร ภาคเรียน ระยะเวลา วันหยุด
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อนำไปใช้จริง เมษายน 3 เมษายน – 16 มิถุนายน 2023 1 พฤษภาคม – 5 พฤษภาคม
กรกฏาคม 3 กรกฎาคม – 15 กันยายน 2023 10 สิงหาคม – 16 สิงหาคม
ตุลาคม 2 ตุลาคม – 15 ธันวาคม 2023 30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน
มกราคม 9 มกราคม – 15 มีนาคม 2024
หลักสูตรสัมผัสวัฒนธรรมการใช้ชีวิต เมษายน 6 เมษายน – 7 มิถุนายน 2023 2 พฤษภาคม – 6 พฤษภาคม
กรกฎาคม 6 กรกฎาคม – 6 กันยายน 2023 8 สิงหาคม – 12 สิงหาคม
ตุลาคม 5 ตุลาคม – 6 ธันวาคม 2023 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน
มกราคม 11 มกราคม – 7 มีนาคม 2024

ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร

* ค่าใช้จ่ายในตารางสำหรับระยะเวลาเรียน 10 สัปดาห์
หากต้องการเข้าเรียน 2-8 สัปดาห์ กรุณาสอบถามกำหนดการและค่าเล่าเรียนกับเจ้าหน้าที่เจเอ็ดดูเคชั่น คลิกเพื่อปรึกษาเจ้าหน้าที่

 1. ในกรณีผู้ที่สมัครเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อนำไปใช้จริง ต้องการเข้าเรียนหลักสูตรสัมผัสวัฒนธรรมการใช้ชีวิตด้วยจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนหลักสูตรสัมผัสวัฒนธรรมการใช้ชีวิต “ครึ่งราคา”
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้แก่ ค่าหนังสือเรียน ค่าจัดสอบต่างๆ ค่ากิจกรรม(รวมค่ารถและค่าเข้าชมสถานที่) ค่าอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการออกประกาศนียบัตรรับรองผลการเรียน
 3. ถ้าเกิดปัญหาไม่สามารถเรียนได้ จะสามารถคืนได้เฉพาะค่าเล่าเรียนเท่านั้น ไม่สามารถคืนค่าแรกเข้าและค่าใช้จ่ายอื่นๆได้ แต่หลังจากคอร์สได้เปิดไปแล้วไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามทุกกรณี จะไม่สามารถคืนเงินได้
 4. ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินระหว่างประเทศต่างๆนั้น ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด กรณีที่ทางโรงเรียนได้รับเงินโอนไม่ครบตามจำนวนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธนาคารในภายหลังจากที่นักเรียนเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นแล้ว

ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน

 • ส่วนลดค่าเล่าเรียน 40,000 เยน สำหรับ Early Bird เข้าเรียนเดือนมกราคม 2024 (ระยะเวลาเรียน 10 สัปดาห์)
  เมื่อสมัครเรียนภายใน 22 กันยายน 2023
 • ส่วนลดค่าเล่าเรียน 60,000 เยน สำหรับเข้าเรียนเดือนมกราคม 2024 (ระยะเวลาเรียน 10 สัปดาห์)
  กรณีที่มีผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N4

ที่พักใกล้โรงเรียน

Weekly Green in Namba
– เดินไปโรงเรียน 7 นาที
– ห้องเดี่ยว หรือ ห้องคู่ มีห้องน้ำในตัว
– มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในห้องครบ
– อยู่ใกล้สถานี Daikokucho
– ราคาขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เข้าพัก กรุณาสอบถามกับที่พักโดยตรง หรือผ่านทางโรงเรียนเมื่อทำการสมัคร
เว็บไซต์ Weekly Green Namba คลิกเพื่อไปยังเว็บไซต์

Homestay

โฮมสเตย์เป็นการพักกับครอบครัวชาวญี่ปุ่น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ฝึกภาษา และเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่น
รายละเอียดโฮมสเตย์ที่ญี่ปุ่น
https://jeducation.com/main/wp-content/uploads/2020/02/Cover-Inside-back_Homestay.pdf

ค่าใช้จ่าย
ค่าดำเนินการ 22,000 เยน
อาหารสองมื้อต่อวัน คืนละ 5,390 เยน
อาหารหนึ่งมื้อต่อวัน คืนละ 4,840 เยน

 

การสมัครเรียน ที่ EN Japanese Language School

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน

 1. ใบสมัคร (( ดาวน์โหลดใบสมัครคลิกที่นี่ ))
 2. รูปถ่ายขนาด 4×3 cm. จำนวน 1 ใบ ติดบนใบสมัคร
 3. สำเนา Passport หรือสำเนา Certificate of alien registration

ขั้นตอนการสมัคร

 • ยื่นเอกสารผ่านทาง Jeducation
 • ทางโรงเรียนส่งใบแจ้งค่าใช้จ่ายมาให้
 • โอนเงินผ่านธนาคารที่มีบริการโอนเงินระหว่างประเทศ
 • ทางโรงเรียนจะส่งใบตอบรับมาให้
 • ขอวีซ่า และเตรียมตัวเดินทาง

ข้อควรระวัง

 1. หนังสือรับรองผลการเรียน จะออกให้หลังจากจบคอร์ส โดยต้องมีผลการเรียนที่ผ่านเกณฑ์ ( C ขึ้นไป ) และมีเปอร์เซ็นต์การเข้าชั้นเรียนดี ( 85 % ขึ้นไป ) อ้างอิงจากผลการเรียนและอัตราการเข้าเรียน
 2. สำหรับนักเรียนที่มาจากต่างประเทศ ทางโรงเรียนไม่สามารถขอใบพำนักระยะยาว สถานะStudent ให้ได้
 3. ไม่มีส่วนลดบัตรรถไฟสำหรับนักเรียนตามกฎของบริษัทรถไฟ
 4. กรุณาฝึกคัดอักษร “Hiragana/Katakana” ก่อนมาเริ่มเรียนจริง

 


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
เป็นสำนักงานในประเทศไทยของสถาบันโดยตรง  แนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่นทุกระดับ โดยศิษย์เก่าญี่ปุ่น  ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน  โดยไม่คิดค่าดำเนินการใด ๆ รวมถึงค่าส่งเอกสารไปที่ญี่ปุ่น

ปรึกษาเรื่องเรียนต่อญี่ปุ่น โทร. 02-267-7726
email : ask@jeducation.com

ขอข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ คลิกเลย  >> https://bit.ly/jed-line

Scroll to Top