EN Japanese Language School

สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น EN Japanese Language School ตั้งอยู่ใกล้สถานี Namba จ.โอซาก้า เปิดสอนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น ระยะสั้น 2 – 8 สัปดาห์ ด้วยจำนวนคาบเรียนต่อวันที่มากกว่า (เวลาเรียนคือ 9.00-16.20 น.)

 

EN Japanese Language School

จุดเด่นของโรงเรียน

 1. จำนวนชั่วโมงเรียนมากที่สุดในญี่ปุ่น

กรณีที่เข้าเรียนรอบเช้าและรอบบ่าย ใน 1 ภาคเรียนสามารถเรียนได้มากกว่า 300 ชั่วโมง

 1. หลักสูตรระยะสั้น

แผนการเรียนการสอนสำหรับการเรียนระยะสั้นเท่านั้น ไม่มีหลักสูตรระยะยาว 1- 2 ปี

 1. อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน

คาบเรียนภาษาญี่ปุ่นรอบเช้า และคาบเรียนรู้วัฒนธรรมรอบบ่าย ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาญี่ปุ่น

 1. คาบเรียนภาษาญี่ปุ่นรอบเช้าเน้นการสนทนา

เราให้ความสำคัญกับการเรียนที่เน้นการพูดและการฟัง เพื่อที่ให้สามารถนำภาษาญี่ปุ่นไปใช้ได้จริง

 1. คาบเรียนสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นรอบบ่าย

สามารถเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างสนุกสนานผ่านหลากหลายกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้สัมผัสในช่วงบ่าย

 

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อนำไปใช้จริง

เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นที่สามารถ “ใช้” ได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยเน้นพัฒนาทักษะ “การพูด” “การฟัง”  หลักสูตรครอบคลุมความรู้ที่นำไปใช้สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น

ดังนั้นจึงมีเป้าหมายว่าหลังจากเรียนจบคอร์สแล้วสามารถสอบวัดระดับได้อย่างน้อย 1 ระดับ

เนื้อหาของรายวิชาที่เรียน

1 วัน 4 คาบ  (อาจมีกรณีที่เนื้อหาหลักสูตรเปลี่ยนแปลง)

EN Japanese Language School ทักษะที่ได้

 

หลักสูตรสัมผัสวัฒนธรรมการใช้ชีวิต

มีการเรียนภาษาญี่ปุ่นและทดลองสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นอันหลากหลาย และสามารถเพิ่มพูนความเข้าใจในวัฒนธรรมได้มากขึ้น

นอกจากนี้ยังได้เรียนคำศัพท์หรือประโยคภาษาญี่ปุ่นที่ไม่ได้เรียนในชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นปกติทั่วไปอีกด้วย

เนื้อหาของรายวิชาที่เรียน

1 วัน 4 คาบ  (อาจมีกรณีที่เนื้อหาหลักสูตรเปลี่ยนแปลง)

EN Japanese Language School หัวข้ออื่นๆในการเรียน

 

ช่วงเวลาของหลักสูตร

( ในกรณีที่นักเรียนน้อยกว่า 5 คน อาจมีการเปลี่ยนแปลงการเปิดสอนคอร์สนั้นๆ)

☆สามารถเลือกระยะเวลาเรียนได้ 2สัปดาห์, 4สัปดาห์, 6สัปดาห์, 8สัปดาห์
☆จะปิดรับสมัครเมื่อจำนวนนักเรียนครบแล้ว

 

ภาคเรียนที่เปิดรับสมัคร

EN Japanese Language School หลักสูตร

ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร

 1. ในกรณีผู้ที่สมัครเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อนำไปใช้จริง ต้องการเข้าเรียนหลักสูตรสัมผัสวัฒนธรรมการใช้ชีวิตด้วยจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนหลักสูตรสัมผัสวัฒนธรรมการใช้ชีวิต “ครึ่งราคา”
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้แก่ ค่าหนังสือเรียน ค่าจัดสอบต่างๆ ค่ากิจกรรม(รวมค่ารถและค่าเข้าชมสถานที่) ค่าอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการออกประกาศนียบัตรรับรองผลการเรียน
 3. ถ้าเกิดปัญหาไม่สามารถเรียนได้ จะสามารถคืนได้เฉพาะค่าเล่าเรียนเท่านั้น ไม่สามารถคืนค่าแรกเข้าและค่าใช้จ่ายอื่นๆได้ แต่หลังจากคอร์สได้เปิดไปแล้วไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามทุกกรณี จะไม่สามารถคืนเงินได้
 4. ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินระหว่างประเทศต่างๆนั้น ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด กรณีที่ทางโรงเรียนได้รับเงินโอนไม่ครบตามจำนวนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธนาคารในภายหลังจากที่นักเรียนเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นแล้ว

รายละเอียดหอพัก

หอพัก Tera เป็นห้องพักแบบ 2-4 คน มีห้องเดี่ยว 2 ห้อง ห้องคู่ 1 ห้อง แชร์ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ ห้องครัว มีอินเตอร์เน็ทWifi และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆพร้อม ใกล้หอพักมีซุปเปอร์มาร์เก็ต 2-3 แห่ง สามารถเดินไปโรงเรียนได้ 10 นาที อยู่ใกล้สถานี Namba

123

ประเภทห้องพัก ค่าหอ / 1 ภาคเรียน
ห้องเดี่ยว 250,000เยน
ห้องคู่ 190,000เยน

*ราคารวมค่าแรกเข้า ค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าอินเตอร์เน็ท
เมื่อย้ายออกจะได้ค่ามัดจำคืน 20,000 เยน ถ้าห้องไม่มีความเสียหาย

 

การสมัครเรียน ที่ EN Japanese Language School

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน

 1. ใบสมัคร (( ดาวน์โหลดใบสมัครคลิกที่นี่ ))
 2. รูปถ่ายขนาด 4×3 cm. จำนวน 5 ใบ
 3. สำเนา Passport หรือสำเนา Certificate of alien registration

ขั้นตอนการสมัคร

 • ยื่นเอกสารผ่านทาง Jeducation
 • ทางโรงเรียนส่งใบแจ้งค่าใช้จ่ายมาให้
 • โอนเงินผ่านธนาคารที่มีบริการโอนเงินระหว่างประเทศ
 • ทางโรงเรียนจะส่งใบตอบรับมาให้
 • ขอวีซ่า และเตรียมตัวเดินทาง

ข้อควรระวัง

 1. หนังสือรับรองผลการเรียน จะออกให้หลังจากจบคอร์ส โดยต้องมีผลการเรียนที่ผ่านเกณฑ์ ( C ขึ้นไป ) และมีเปอร์เซ็นต์การเข้าชั้นเรียนดี ( 85 % ขึ้นไป ) อ้างอิงจากผลการเรียนและอัตราการเข้าเรียน
 2. สำหรับนักเรียนที่มาจากต่างประเทศ ทางโรงเรียนไม่สามารถขอใบพำนักระยะยาว สถานะStudent ให้ได้
 3. ไม่มีส่วนลดบัตรรถไฟสำหรับนักเรียนตามกฎของบริษัทรถไฟ
 4. กรุณาฝึกคัดอักษร “Hiragana” ก่อนมาเริ่มเรียนจริง

 


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
เป็นสำนักงานในประเทศไทยของสถาบันโดยตรง  แนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่นทุกระดับ โดยศิษย์เก่าญี่ปุ่น  ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน  โดยไม่คิดค่าดำเนินการใด ๆ รวมถึงค่าส่งเอกสารไปที่ญี่ปุ่น

ปรึกษาเรื่องเรียนต่อญี่ปุ่น โทร. 02-267-7726
email : ask@jeducation.com

ขอข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ คลิกเลย  >> https://bit.ly/jed-line

Scroll to Top