Ritsumeikan APU campus

Ritsumeikan Asia Pacific University (APU)

มหาวิทยาลัย Ritsumeikan Asia Pacific (APU)

มหาวิทยาลัย Ritsumeikan Asia Pacific (APU) จัดตั้งวิทยาเขตไว้ในเมือง Beppu จังหวัด Oita ในภูมิภาค Kyushu ทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่น เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมแบบที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนให้แก่นักเรียน หลักสูตรส่วนใหญ่เปิดสอนทั้งภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น นักเรียนปัจจุบันประมาณครึ่งหนึ่งเป็นนักเรียนต่างชาติจาก 94 ประเทศ ทำให้เกิดเป็นสภาพแวดล้อมที่มีชีวิตชีวา มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษา นักเรียนสามารถเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ด้วยสภาพแวดล้อมของการเรียนการสอนที่มีความนานาชาติ ทำให้นักเรียนของมหาวิทยาลัย APU มีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับจากสังคมและบริษัทต่างๆ อย่างมาก อัตราการได้งานของนักเรียนต่างชาติสูงถึง 90% นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังเป็น 1 ใน 37 มหาวิทยาลัยระดับ Super Global ที่ได้รับการส่งเสริมจากกระทรวงศึกษาธิการฯ และได้รับการจัดอันดับโดยรวมให้อยู่ในอันดับที่ 22 และอันดับความเป็นนานาชาติ อยู่ที่อันดับ 2 โดย Times Higher Education ในประเทศญี่ปุ่น

Ritsumeikan ชีวิตในมหาลัย

หลักสูตรที่เปิดสอน

International Management

Asia Pacific Studies

Sustainability and Tourism (ปี2023)

คุณสมบัติของผู้ที่สมัครเข้าศึกษาต่อ

ดูได้จากหน้าที่ 8-9 ของลิงก์นี้ > http://r.apu.jp/hdbkE

มีทุนค่าล่าเรียน 30-100% ด้วย

ชมบรรยากาศ Ritsumeikan Asia Pacific University

 

Scroll to Top