ระบบการศึกษา

 topphotopagetitle

» ระบบการศึกษาในญี่ปุ่น

รู้จักระบบการศึกษาของญี่ปุ่น และนโยบายของรัฐบาลญี่ปุ่นในการสนับสนุนและช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติ


» สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น

การเลือกสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น , ขั้นตอนการสมัคร , ค่าใช้จ่ายในการเรียนภาษาญี่ปุ่นหลักสูตรต่าง ๆ


» สถาบันการศึกษาระดับสูง

สถาบันการศึกษาระดับสูงของญี่ปุ่นในระดับต่าง ๆ , ปีการศึกษา และช่วงเวลาการรับสมัคร

  • มหาวิทยาลัย
  • บัณฑิตวิทยาลัย
  • วิทยาลัย
  • วิทยาลัยอาชีวศึกษา ( หลักสูตรวิชาชีพชั้นสูง )
  • วิทยาลัยเทคนิค

» การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น

รายละเอียดการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นของแต่ละระดับ และขั้นตอนการสมัคร


» การสอบเพื่อศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น (Examination for Japanese University)

รายละเอียดการสอบเพื่อศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาระดับสูงของญี่ปุ่น


 

 

ข้อมูลอ้างอิง : คู่มือการไปศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ของศูนย์ข่าวสาร สมาคมการศึกษานานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น

 

Leave a Reply