เกี่ยวกับเรา

logo-jบริการครบวงจรเพื่ออนาคตทางการศึกษาและการทำงาน

 

cartoon-jcenter1 โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น Jeducation Center
สอนภาษาญี่ปุ่นทุกระดับ
โดยอาจารย์เจ้าของภาษาโดยตรง  ด้วยเทคนิคการสอนที่เน้นการสื่อสาร เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่นได้อย่างเป็นธรรมชาติรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ
cartoon-jedu1 ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น Jeducation
สำนักงานตัวแทนในประเทศไทยของสถาบันการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ระดับมัธยมปลาย มหาวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษา โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น  แนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่นทุกระดับ  ทั้งระยะสั้น ระยะยาว  ทัศนศึกษา  ดูงาน ฯลฯ โดยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีประสบการณ์ในการเรียนที่ญี่ปุ่นโดยตรงสมาชิกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ  (TIECA)
cartoon-jcareer1 บริษัทจัดหางาน J Career 
แนะนำตำแหน่งงานทุกสายงานในบริษัทญี่ปุ่น  หรืองานที่ใช้ทักษะภาษาญี่ปุ่นโดยเฉพาะ   สำหรับบุคลากรที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นหรือจบการศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น   ฝึกอบรมความรู้ด้านภาษาและมารยาทในการทำงานกับบริษัทญีปุ่่นได้รับอนุญาตโดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน


สถานที่ติดต่อ

เจเอ็ดดูเคชั่น ตัวแทนคุณภาพ หนึ่งในสมาชิกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ 
Jeducation is an approved member of the Thai International Education Consultant Association ( TIECA)

Leave a Reply