สาขาวิชา

เุรียนต่อญี่ปุ่น : รุ่นพี่นักเรียนไทย  กับการเรียน สาขาวิชา ต่าง ๆ ที่ญี่ปุ่น  ทั้งมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยวิชาชีพ  ( เรียนอะไรดีที่ญี่ปุ่น )