แชมป์ วรันณ์ธร คชทโรภาส นักเรียน ทุนรัฐบาล ประจำปี 2555

แชมป์ วรันณ์ธร คชทโรภาส นักเรียน ทุนรัฐบาล ประจำปี 2555

แชมป์ วรันณ์ธร นักเรียน ทุนรัฐบาล


ประวัติการศึกษา

🔷 Kyushu University นิติศาสตรมหาบัณฑิต (ทุนรัฐบาล ประจำปี 2555)
สาขาวิชา Comparative Studies of Politics and Administration in Asia
🔶จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุโรปศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
🔷 มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
🔶มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตรบัณฑิต (สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 2 ปีการศึกษา)
ปัจจุบัน : รับราชการ ณ กระทรวงการต่างประเทศ (ตำแหน่ง นักการทูตปฏิบัติการ)

ช่วยเล่าถึงทุนที่ได้รับให้ฟังหน่อยค่ะ

ผมมีโอกาสได้รับทุนรัฐบาล ประจำปี 2555 ระดับปริญญาโท ด้านรัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จากสำนักงาน ก.พ. โดยทุนมีวัตถุประสงค์ให้เดินทางไปศึกษา ณ ประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง และผมก็ได้เลือกประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศในฝันของผม และมีสถานศึกษาตอบรับอยู่แล้วครับ

Champ ทุนรัฐบาล
ทำไมถึงเลือกไปเรียนที่ญี่ปุ่น

อย่างแรกเลยคือเป็นคนชอบญี่ปุ่นตั้งแต่เด็กครับ อยากไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั้นสักครั้งในชีวิต เป็นความฝันตามอินเนอร์ ฮ่าๆ ของเด็กที่เรียนสายศิลป์ญี่ปุ่นตอนมัธยมครับผมว่า

อย่างที่สองคือเรื่องคุณภาพชีวิตครับ ญี่ปุ่นเป็นที่ปลอดภัย ผู้คนที่เป็นมิตร ประกอบกับความสวยงามของบ้านเมือง สิ่งแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ศิลปะวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ จะทำให้ญี่ปุ่นเป็นเป้าหมายอันดับที่ ๑ ในการไปเรียนต่อต่างประเทศของแชมป์ครับ

แชมป์ ทุนรัฐบาล ใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น

แชมป์ ทุนรัฐบาล ที่ญี่ปุ่น

คิดว่าการไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นได้อะไรบ้างคะ

การไปเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่น เปิดประสบการณ์ชีวิตให้แชมป์หลายด้าน เพราะนอกจากจะได้ความรู้จากมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพระดับโลกแล้ว ยังได้เรียนรู้วิถีชีวิตที่มีระเบียบวินัยของคนญี่ปุ่น รวมถึงวิธีคิดของที่ให้ความสำคัญในการทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด ไม่ว่าภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจะเป็นอะไร

ยิ่งไปกว่านั้น การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และให้ความสำคัญกับการที่ เราจะต้องไม่เป็นภาระหรือสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่น เรื่องความตรงต่อเวลาก็เป็นอีกสิ่งที่ได้ซึมซับมาจากการไปเรียนที่ญี่ปุ่น ทุกวันนี้ก็ยังนำความรู้และวิธีคิดจากญี่ปุ่นมาใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานด้วยครับ

แชมป์ ทุนรัฐบาล กับการทำงาน

อะไรที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรค ความยากลำบากในการเรียนที่ญี่ปุ่น และรับมือหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ มาได้อย่างไร

เวลาเจอปัญหาจะบอกกับตัวเองว่า “ต้องผ่านไปได้… เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา…” และจะนึกถึงภาพในวันที่ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้เสมอว่ามันสวยงามขนาดไหนเพื่อเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองลุกขึ้นแล้วสู้ต่อไปครับ

ตอนเรียนเวลารู้สึกไม่สบายใจหรือเผชิญกับความยากลำบากอะไรแชมป์จะถึงนึกภาพ “รอยยิ้มของพ่อกับแม่ในวันรับปริญญา” ไว้เสมอครับ เวลาท้อขอให้ทุกคนลุกขึ้นด้วยความหวังเพราะ ตราบใดที่เรายังมีความหวัง เราจะยังมีวันพรุ่งนี้เสมอครับ

แชมป์ นักเรียน ทุนรัฐบาล

ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ในหลวง ร.๙ ทรงเป็นแบบอย่างในการทำงาน และการอุทิศตนเพื่อสังคมและประเทศชาติของผมเสมอมา ตั้งแต่เด็กจนโตผมจะจำภาพข่าวในพระราชสำนัก ที่ในหลวงท่านทรงงานหนัก เพื่อประชาชนของพระองค์มานาน ตั้งแต่ผมยังเล็กจนโต รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ที่ท่านได้ทำหลายอย่างเพื่อประเทศไทย ออกเดินทางไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะที่ยากลำบากเพื่อศึกษาพื้นที่อย่างก่อนใกล้ชิด ก่อนที่จะให้มีโครงการพัฒนาฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ในฐานะผู้ได้รับทุนรัฐบาลซึ่งเป็นทุนการศึกษาที่มาจากภาษีของประชาชน ผมตั้งใจน้อมนำหลักการทรงงานของพระองค์มาปรับใช้ในการทำงานตามพระบรมราโชวาทของพระองค์ที่ว่า

เมื่อมีโอกาสและมีงานทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้ หรือเงื่อนไขอันใด ไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใด ย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยัน และ ความซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น  (พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 8 กรกฎาคม 2530)

 เล่างานที่ทำในปัจจุบันให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ

ปัจจุบันผมรับราชการใช้ทุนอยู่ที่กระทรวงการต่างประเทศ สำหรับผมการเป็น “นักการทูต” ถือเป็นความฝันตั้งแต่วัยเด็กที่เป็นจริง และอยากจะถือโอกาสนี้ ขอบคุณ ทุนรัฐบาล ก.พ. อีกครั้ง สำหรับโอกาสที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้ สำหรับเด็กที่มาจากต่างจังหวัดคนหนึ่ง

บทบาทของนักการทูตมีความหลากหลายและท้าทายมากครับ ตั้งแต่การเป็นผู้ประสานงาน ผู้แทนเจรจาระหว่างรัฐกับรัฐ หรือกับองค์กรระหว่างประเทศแล้ว ยังจะต้องทำหน้าที่ปกป้องและส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในเวทีต่างประเทศด้วย ทั้งนี้อีกบทบาทหนึ่งของนักการทูตที่ผมภาคภูมิใจก็คือการเผยแผ่ปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ร. 9 สู่สากล
แชมป์ ทุนรัฐบาล ออกงาน แชมป์ ทุนรัฐบาล งานนานาชาติ

ในฐานะส่วนหนึ่งของกระทรวงการต่างประเทศ ครั้งหนึ่ง ผมได้รับโอกาส ให้เดินทางไปศึกษาและฝึกงานในพื้นที่ ม.กลางเหนือ อ.รัษฏา จ.ตรัง กับ ปราชญ์ สมหมาย เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตร โดยการสนับสนุนจาก สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และมูลนิธิชัยพัฒนา

โดยผมกับเพื่อนในกลุ่มอีก 4 คน ได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) อย่างลึกซึ้งจนสามารถนำความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนำเสนอสู่สากลได้ฐานะ “นักการทูต 4.0” และได้นำเสนออกผลการลงพื้นที่ออกมาเป็นวิดีโอตามลิ้งด้านล่างนี้นะครับ

สำหรับผมนั้นนอกจากองค์ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจเชิงลึกจากปราชญ์ สมหมาย แล้ว สิ่งที่ได้เรียนรู้มากกว่านั้นจากการที่มีปราชญ์เป็นต้นแบบก็ คือ

การมีความรับผิดชอบต่อทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมายและจงพยายามทำให้ดีที่สุด เพราะสุดท้ายแล้วนั้นชีวิตจะมีคุณค่าไม่ได้อยู่ที่ว่าเราได้รับอะไรมาบ้างแต่อยู่ที่ว่าเราได้ทำอะไรคืนสู่สังคมบ้าง

ทุกครั้งหากมีโอกาสได้บรรยายถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่น ปราชญ์ สมหมาย จะเน้นย้ำคติประจำใจของตนเองเสมอว่า “ผมไม่รู้หรอกว่าพรุ่งนี้ผมจะตื่นขึ้นมาได้อีกหรือไม่ แต่ทุกวันนี้ที่มีชีวิตอยู่ ผมขอถวายชีวิตทำความดีให้พระองค์ฯ” มากกว่าคำพูดที่สวยงาม การเป็นตัวอย่างที่ดีของปราชญ์สมหมายทำให้ผม ได้รู้ว่าสิ่งที่เราได้รับคือโอกาสที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิต ที่ได้ลงพื้นที่เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ร.9

โดยมี ปราชญ์สมหมาย ธรรมกิจ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตร คนล่าสุดของไทย เป็น mentor คอยสอนและแนะนำด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ซึ่งสิ่งที่เราได้รับนอกจากความรู้แล้วก็คือ “ความเข้าใจต่อชีวิต” ผ่านเรื่องราวของ ปราชญ์สมหมายที่ครั้งหนึ่งเป็นทนายในเมืองหลวง และจนกระทั่งตัดสินใจกลับมาพัฒนาบ้านเกิด ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ ในหลวง ร.9

ปราชญ์เป็นตัวอย่างของความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะเรียนรู้สิ่งดี ๆ แล้วนำมาพัฒนาตัวเองและชุมชน เป็นอีกต้นแบบให้เห็นว่า “การมีชีวิตอยู่เพื่อทำความดีและเป็นผู้ให้” นั้นน่าภาคภูมิใจขนาดไหน

ทุนรัฐบาล ก.พ. จากภาษีของประชาชน ทำให้ฝันของเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งเป็นจริง

ผมตั้งใจจะนำสิ่งดี ๆ ที่ได้เรียนรู้กลับมาพัฒนาตัวเองเพื่อสร้างความพร้อมในการทำหน้าที่นักการทูตของตนเองให้ดีที่สุด โดยหวังว่าสักวันหนึ่งผมจะเติบโตและพร้อมเป็นผู้มอบโอกาสให้กับคนอื่นได้ต่อไปครับ

สิ่งที่ตั้งใจจะทำต่อไป เพื่อสานต่อพระราชปณิธาน คืออะไรคะ

ผมอยากเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้ความฝันของประเทศนี้ให้เป็นจริงครับ แม้จะเป็นเพียงส่วนเล็กๆในสังคม แต่ทุกวันที่ตื่นขึ้นมาผมตั้งใจจะทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด เพื่อในที่สุด วันหนึ่งผมจะได้มีโอกาสได้ชื่นชมชัยชนะของประเทศนี้ร่วมกับพี่น้องคนไทยคนอื่น ตามที่ในหลวง ร.9 ของพวกเราทรงมีพระราชดำรัสไว้สรุปความได้ว่า

ชัยชนะของประเทศนี้ คือ ความสงบ ความเจริญ ความอยู่ดีกินดีของประชาชน” (พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 4 ธันวาคม 2537)

ฝากถึงรุ่นน้อง หรือนักเรียนทุนรุ่นใหม่หน่อยค่ะ

อยากฝากถึงน้อง ๆ นักเรียนทุนรุ่นใหม่ทุกคนให้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด ไม่ว่าน้องจะอยู่ที่ไหนในโลก ไม่ว่าน้องจะเรียนสาขาวิชาไหนอยู่ ขอให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุด

แล้วกลับมาช่วยการทำงานเพื่อพัฒนาประเทศและทำความฝันของประเทศไทยให้เป็นจริงร่วมกันครับ และอยากฝากถึงเด็ก ๆ ทุกคนที่กำลังอ่านบทสัมภาษณ์นี้อยู่ว่า “อย่าหยุดที่จะฝัน และให้ทุ่มเทเพื่อสร้างความฝันให้กลายเป็นความจริง ขอให้ความฝันของทุกคนเป็นจริงครับ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม >> ทุนรัฐบาล


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

เป็นสำนักงานตัวแทนในประเทศไทยของสถาบันการศึกษาที่ญี่ปุ่นโดยตรง เปิดตั้งแต่ปีค.ศ.1999  แนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่นทุกระดับ โดยศิษย์เก่าญี่ปุ่น ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน

สมัครเรียนกับโรงเรียนที่เจเอ็ดดูเคชั่นเป็นตัวแทน เหมือนการสมัครเรียนกับโรงเรียนที่ญี่ปุ่นโดยตรง  ไม่มีค่าดำเนินการใดๆ

รับรองโดยสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (TIECA)

ติดต่อสอบถาม – สมัคร เรียน
โทร. 02-665-2969, 02-258-3983
email : ask@jeducation.com

เพิ่มเพื่อน