ทุน เรียนภาษาระยะสั้นที่ญี่ปุ่น ที่โอซาก้า

ทุน เรียนภาษาระยะสั้นที่ญี่ปุ่น โอซาก้า

ทุน เรียนภาษาระยะสั้นที่ญี่ปุ่น จาก 3 โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นในจังหวัดโอซาก้า

– EN Japanese Language School (EN)
– TERA School of Business & Communication (TERA)
– SEIKO Academy of Foreign Language (SEIKO)

มอบทุนส่วนลดสำหรับผู้ที่สมัครเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น ภาคเรียนมกราคม 2020 ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2019

ระยะเวลาเรียน  6 มกราคม – 13 มีนาคม 2020

ระยะเวลาหอพัก  3 มกราคม – 16 มีนาคม 2020

EN Japanese Language School

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นที่เปิดสอนเฉพาะหลักสูตรระยะสั้น เน้นทักษะทั้ง 4 ด้าน (ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน) และมีหลักสูตรที่ทำให้ได้สัมผัสวัฒนธรรมและฝึกภาษาจริง

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อนำไปใช้จริง (เรียนช่วงเช้า 9.00 – 12.20 น.)
 • หลักสูตรสัมผัสวัฒนธรรมการใช้ชีวิต (เรียนช่วงบ่าย 13.00 – 14.35 น.)

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อนำไปใช้จริง และหลักสูตรสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น นักเรียนจะได้นำภาษาญี่ปุ่นไปใช้จริง โดยการทำกิจกรรมของหลักสูตรวัฒนธรรมการใช้ชีวิต ที่มีการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เจอในชีวิตประจำวัน เช่น การขึ้นรถไฟ ภาษาคันไซ การทำอาหารญี่ปุ่น รวมถึงการพาไปชมสถานที่ต่างๆในเมืองโอซาก้าและเมืองใกล้เคียง

**ผู้สมัครควรมีความรู้อย่างน้อยตัวอักษรHiragana จนถึงผู้ที่มี N3 **

จำนวนนักเรียนต่อชั้นเรียน : 12 คน

เว็บไซต์โรงเรียน คลิกที่นี่

 ตัวอย่างตารางเรียน 

ทุน เรียนภาษาระยะสั้นที่ญี่ป่น ตารางเรียน En

 รายละเอียดทุนส่วนลด 

1.ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน 

 • Early Bird Program สำหรับผู้ที่สมัครเรียนล่วงหน้า ภาคเรียนมกราคม 2020 จะได้รับทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน มูลค่า 50,000 เยน (*รับจำนวนจำกัด ไม่เกิน 3 คน)

ทุน เรียนภาษาระยะสั้นที่ญี่ป่น En scholar1

 • JLPT Scholar ทุนส่วนลดผู้มีผลสอบ JLPT เมื่อสมัครเรียนภาคเรียนมกราคม 2020 จะได้รับทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน ดังรายละเอียดในตาราง

ทุน เรียนภาษาระยะสั้นที่ญี่ป่น en scholar2

* นักเรียน 1 คน สามารถรับทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนได้เพียง 1 ทุนเท่านั้น

2. ทุนส่วนลดค่าหอพัก

ในกรณีที่ประสงค์จะพักในหอพักของโรงเรียน ทางโรงเรียนมีทุนสนับสนุนค่าหอพักจำนวน 30,000 เยน

ทุน เรียนภาษาระยะสั้นที่ญี่ป่น en scholar3
* นักเรียนที่ได้ส่วนลดค่าเล่าเรียน สามารถสมัครทุนสนับสนุนหอพักคู่กันได้

TERA School of Business & Communication

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นที่โอซาก้า เปิดสอนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ สำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 ขึ้นไป

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (เรียนช่วงเช้า 9.00 – 12.20 น.)
 • หลักสูตรเพื่อการสมัครงาน (เรียนช่วงบ่าย )13.00 – 14.35 น.

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ และหลักสูตรเพื่อการสมัครงาน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงาน เช่น การสนทนาทางธุรกิจ การเขียนรายงาน การคุยโทรศัพท์ เขียนอีเมล์ มารยาทในการทำงานกับคนญี่ปุ่น ฯลฯ

**ผู้สมัครต้องมีความรู้ N2 ขึ้นไป (หากไม่มีใบสอบวัดระดับ สามารถปรึกษากับเจ้าหน้าที่ก่อนสมัครได้ )**

จำนวนนักเรียนต่อชั้นเรียน : 12 คน

เว็บไซต์โรงเรียน คลิกที่นี่

 ตัวอย่างตารางเรียน 

ทุน เรียนภาษาระยะสั้นที่ญี่ป่น ตารางเรียน Tera

 รายละเอียดทุนส่วนลด 

1.  ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน 

 • Early Bird Program สำหรับผู้ที่สมัครเรียนล่วงหน้า ภาคเรียนมกราคม 2020 จะได้รับทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน มูลค่า 50,000 เยน  (*รับจำนวนจำกัด ไม่เกิน 3 คน)

ทุน เรียนภาษาระยะสั้นที่ญี่ป่น tera scholar1

 • JLPT Scholar ทุนส่วนลดผู้มีผลสอบ JLPT เมื่อสมัครเรียนภาคเรียนมกราคม 2020 จะได้รับทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน ดังรายละเอียดในตาราง

ทุน เรียนภาษาระยะสั้นที่ญี่ป่น tera scholar2

* นักเรียน 1 คน สามารถรับทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนได้เพียง 1 ทุนเท่านั้น

2. ทุนส่วนลดค่าหอพัก

ในกรณีที่ประสงค์จะพักในหอพักของโรงเรียน ทางโรงเรียนมีทุนสนับสนุนค่าหอพักจำนวน 30,000 เยน

ทุน เรียนภาษาระยะสั้นที่ญี่ป่น tera scholar3
* นักเรียนที่ได้ส่วนลดค่าเล่าเรียน สามารถสมัครทุนสนับสนุนหอพักคู่กันได้

SEIKO Academy of Foreign Language

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานที่เปิดสอนเฉพาะหลักสูตรระยะสั้น เน้นสอนไวยากรณ์ และความรู้ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัดระยะสั้น (เรียนช่วงเช้า 9.00 – 12.20 น.)

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัดระยะสั้นที่เน้นไวยากรณ์ คำศัพท์ คันจิ โดยสอนทักษะภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน

**ผู้สมัครควรมีความรู้อย่างน้อยตัวอักษรHiragana จนถึงผู้ที่มี N5**

จำนวนนักเรียนต่อชั้นเรียน : 22 คน

เว็บไซต์โรงเรียน คลิกที่นี่
 ตัวอย่างตารางเรียน 

ทุน เรียนภาษาระยะสั้นที่ญี่ป่น ตารางเรียน seiko

**สำหรับผู้ที่มีความรู้ระดับ N4 ขึ้นไป** ทางสถาบันมีหลักสูตรพิเศษ สำหรับติวสอบวัดระดับ JLPT N3 ด้วย

ระยะเวลาเรียน : 8 มกราคม – 3 มีนาคม 2020
ค่าเล่าเรียน : 60,000 เยน

ทุน เรียนภาษาระยะสั้นที่ญี่ป่น seiko ติวสอบวัดระดับ

 รายละเอียดทุนส่วนลด 
 • ทุนส่วนลดค่าหอพัก

ในกรณีที่ประสงค์จะพักในหอพักของโรงเรียน ทางโรงเรียนมีทุนสนับสนุนค่าหอพักจำนวน 30,000 เยน

สำหรับใครที่มีเวลาน้อย ทางโรงเรียนมี หลักสูตร 1 เดือน ด้วยนะคะ

ระยะเวลาเรียน : 3 มกราคม – 31 มกราคม 2020

ค่าห้องพัก 1 เดือน : 120,000 เยน
(ห้องนอนเดี่ยว แชร์ห้องครัว ห้องน้ำ เดินไปเรียน 10 นาที ราคารวมค่าน้ำไฟเน็ตแล้ว)

รวมค่าใช้จ่าย 1 เดือน + ค่าหอพัก  : 190,000 – 250,000 เยน
(ประมาณ 55,100 – 72,500 บาท) **คำนวณด้วยอัตรา 0.29

 วิธีการสมัคร 
 1. กรอกใบสมัครเรียน  (คลิกที่นี่)
 2. ส่งใบสมัคร, สำเนาพาสปอร์ต, รูปถ่าย 1นิ้วครึ่ง 1 ใบแปะรูปถ่ายบนใบสมัคร โดยการแสกนส่งทางเมล์ ask@jeducation.com
 3. เจ้าหน้าที่เจเอ็ดส่งใบสมัครไปที่ญี่ปุ่น
 4. โรงเรียนส่งใบแจ้งค่าใช้จ่าย ค่าเล่าเรียนและหอพักมาให้
 5. นักเรียนโอนเงินค่าใช้จ่าย ไปที่โรงเรียนที่ญี่ปุ่น
 6. โรงเรียนส่งใบตอบรับมาให้
 7. นักเรียนนำใบตอบรับไปขอวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน ทำประกัน ซื้อซิม
 8. เดินทางไปเรียนที่ญี่ปุ่น

กำหนดการสมัคร ภายใน 25 ตุลาคม 2019

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
เป็นสำนักงานในประเทศไทยของสถาบันโดยตรง  แนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่นทุกระดับ โดยศิษย์เก่าญี่ปุ่น  ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน  โดยไม่คิดค่าดำเนินการใด ๆ รวมถึงค่าส่งเอกสารไปที่ญี่ปุ่น

สาขาสีลม โทร. 02-2677726 ต่อ 101-104
สาขาอโศก โทร. 02-665-2969
email : ask@jeducation.com

ขอข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ คลิกเลย  >> http://bit.ly/line-jed

Scroll to Top