ทริปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เรียนภาษา ณ โรงเรียนมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น 15 วัน

ทริปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เรียนภาษา ณ โรงเรียนมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น 15 วัน

SHARE
, / 996 0
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInDigg thisShare on Tumblr

Study and Cultural Exchange Program in High School of UGO machi, AKITA

โปรแกรม นักเรียนแลกเปลี่ยน ญี่ปุ่น ระยะสั้น

ทริป นักเรียนแลกเปลี่ยน ญี่ปุ่น  ระยะสั้น ในโรงเรียนมัธยมปลาย  เรียนภาษา ทำกิจกรรม และใช้ชีวิตกับเพื่อนๆชาวญี่ปุ่น และชาวเมือง Ugo จังหวัด Akita เมืองที่มีเสน่ห์แห่งความเป็นญี่ปุ่นครบถ้วน ท่ามกลางฤดูใบไม้แดงแสนโรแมนติก!

รับประกาศนียบัตรจากนายกเทศมนตรี เมืองอุโกะ หลังจบโปรแกรม

ช่วงเวลาเดินทาง 7 ตุลาคม – 21 ตุลาคม 2019 (รวม 15 วัน)

 

นักเรียนแลกเปลี่ยน ญี่ปุ่น ระยะสั้น

Download รายละเอียดโปรแกรม คลิก!

ได้อะไรจากการเป็น นักเรียนแลกเปลี่ยน ญี่ปุ่น ระยะสั้น ที่เมืองอุโกะ

🍁 สัมผัสชีวิตการเป็นนักเรียน ม.ปลายญี่ปุ่น ร่วมเรียน ทำกิจกรรม และใช้ชีวิตที่โรงเรียนมัธยมปลายในเมืองอุโกะ กับเพื่อนๆ ชาวญี่ปุ่นที่เป็นมิตร และ Welcome เพื่อนใหม่จากต่างชาติ แบบที่สัมผัสไม่ได้จากเมืองอื่นๆ!

🍁 ประสบการณ์พักหอพักนักเรียน โฮมสเตย์กับครอบครัวชาวญี่ปุ่น ลุยกิจกรรมฟาร์มสเตย์เรียนรู้วิถีชีวิต ลองทำและทานสูตรอาหารพื้นเมืองญี่ปุ่นแท้ๆ! กับชาวเมืองอุโกะ

🍁 ทัศนศึกษา Akita University, สำรวจเมืองอุโกะ ในฤดูใบไม้แดงแสนสวย, ช้อปกระจายที่ AEON Mall

🍁 บินสายการบิน All Nippon Airways พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างดีตลอดทริป

🍁 รับประกาศนียบัตรจบโครงการจากนายกเทศมนตรีเมืองอุโกะ

โครงการแลกเปลี่ยน ญี่ปุ่น

✈ ทำความรู้จัก จังหวัด AKITA

จังหวัดอาคิตะตั้งอยู่บริเวณภูมิภาคโทโฮคุ หรือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น สภาพเมืองยังคงอุดมสมบูรณ์ โอบล้อมด้วยธรรมชาติที่สวยงาม ครบถ้วนทั้ง 4 ฤดู และยังเป็นพื้นที่ที่สามารถอนุรักษ์วิถีชีวิต และขนบประเพณีแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมเอาไว้ได้อย่างครบถ้วน

เรียกได้ว่า หากต้องการสัมผัสความเป็นญี่ปุ่นแบบแท้ๆ อาคิตะยังคงหลงเหลืออยู่ให้เราได้หลงไหลไปกับเสน่ห์เหล่านั้น แบบไม่รู้ตัวแน่นอน

นอกจากนี้ อาคิตะยังเป็นจังหวัดที่มีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในอันดับต้นๆ ของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย

จะไม่ลองไปใช้หาประสบการณ์อันคุ้มค่า กับชีวิต นักเรียนแลกเปลี่ยน ญี่ปุ่น ระยะสั้น ที่เมืองอุโกะ ประเทศญี่ปุ่นกันหรือ?

แลกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่น

ทำไมต้องไปเป็น นักเรียนแลกเปลี่ยน ญี่ปุ่น ระยะสั้น ที่เมืองอุโกะ

✈ WHY UGO?

รู้ไหม? ทำไมต้องเป็นเมืองอุโกะ

เราจะพาไปสัมผัสกับเมืองเล็กๆ แต่ไม่ลับในอาคิตะ ที่กำลังวิ่ง และนำตัวเองไปสู่ความเป็นนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดรับสิ่งใหม่ๆ จากต่างชาติ ผู้คน การศึกษา แต่ก็ยังพร้อมที่จะถ่ายทอดเสน่ห์ของประเพณีของตัวเองอันเป็นเอกลักษณ์ ผู้คนน่ารักใจดี เป็นตัวอย่างของการผสานรวมของวัฒนธรรมดั้งเดิมที่แข็งแรง กับความเจริญและอารยธรรมสมัยใหม่อย่างลงตัว

✈ Akita Prefectural Ugo High School (秋田県立羽後高等学校)

โรงเรียนมัธยมปลายในเมืองอุโกะ สวยงาม กว้างขวาง มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักเรียนอย่างครบถ้วน รองรับทุกการเรียนรู้ ทุกสาขาวิชา รวมไปถึงยังมีการสอนศิลปะการเล่นดนตรี และการเต้นรำแบบดั้งเดิมที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด นอกจากนี้ ที่นี่ยังมีการรับนักเรียนแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ รวมถึงประเทศไทยอีกด้วย

ตารางกิจกรรม

ราคา 99,000 บาท

⭕️ สิ่งที่รวมอยู่ในโปรแกรม

 • ค่าเล่าเรียน
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ (สายการบิน All Nippon Airways ทั้งเที่ยวบินระหว่างประเทศ และ ในประเทศ)
 • ค่าเดินทางในการทำกิจกรรม
 • ค่ากิจกรรม
 • ค่าที่พัก
 • ค่าอาหาร
  **ยกเว้นมื้อเช้าวันเดินทางถึงญี่ปุ่น และ มื้อเย็นวันเดินทางกลับ**
 • ค่าประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

 สิ่งที่ ไม่รวม อยู่ในโปรแกรม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ค่าซิมโทรศัพท์

🚩 เงื่อนไขการรับสมัคร นักเรียนแลกเปลี่ยน ที่ ญี่ปุ่น ระยะสั้น

 • ผู้สมัครต้องมีอายุ 13 ปีขึ้นไป หรือ เรียนอยู่ในระดับ Grade 7 ขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น

📃 เอกสารที่ใช้ในการสมัคร  นักเรียนแลกเปลี่ยน ที่ ญี่ปุ่น ระยะสั้น

 1. ใบสมัคร ( Download ที่นี่ )
 2. สำเนาพาสปอร์ตหน้าแรก (หากเคยเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น ต้องส่งสำเนา หน้าแสตมป์เข้า-ออกญี่ปุ่นด้วย)
 3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วครึ่ง (พื้นหลังสีขาว) จำนวน 2 ใบ
 4. สำเนาบัตรประชาชน
 5. ค่ามัดจำ 30,000 บาท (แนบหลักฐานการโอน หรือ ชำระเงินสดที่สำนักงาน)

💴 ขั้นตอนการสมัคร นักเรียนแลกเปลี่ยน ที่ ญี่ปุ่น ระยะสั้น

 1. สามารถเข้ามาส่งเอกสารใบสมัคร ได้ที่
  Jeducation สาขาสีลม อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 23
  Jeducation สาขาอโศก อาคารจัสมินซิตี้ ชั้น 27
  ทางไปรษณีย์ ส่งใบสมัครมาได้ที่
  ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น เจเอ็ดดูเคชั่น
  287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 23 ห้อง 2303 ถ.สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
 2. ชำระเงินค่ามัดจำ 30,000 บาทภายใน 3 วัน หลังจากวันสมัคร
  (หากชำระเงินมัดจำแล้วจะไม่ได้รับคืน)
  สำหรับยอดเงินที่เหลือ เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง หลังจากชำระมัดจำแล้ว
 3. ชำระเงินโดยเงินสด, เช็คขีดคร่อม หรือโอนเงินเข้าบัญชี
  บัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนคอนแวนต์
  ชื่อบัญชี บจก.เจเอ็ดดูเคชั่น
  บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 028-8-282447

  (กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาส่งสำเนาใบนำฝาก ระบุชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ ทางอีเมล์ ask@jeducation.com)

ปิดรับสมัคร 7 กันยายน 2019

ทำความรู้จักเมืองอุโกะ เพิ่มเติม ได้ที่นี่

>> Akita Education เยี่ยมห้องสมุดที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น และเปิดประตูห้องเรียนประถม และมัธยม ของเมืองอุโกะ

ชมภาพบรรยากาศของเมือง Ugo ได้ที่คลิปนี้เลย

 

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
เป็นสำนักงานในประเทศไทยของสถาบันโดยตรง  แนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่นทุกระดับ โดยศิษย์เก่าญี่ปุ่น  ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน  โดยไม่คิดค่าดำเนินการใด ๆ รวมถึงค่าส่งเอกสารไปที่ญี่ปุ่น

สาขาสีลม โทร. 02-2677726 ต่อ 101-104
สาขาอโศก โทร. 02-665-2969
email : ask@jeducation.com

ขอข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ คลิกเลย  >> http://bit.ly/line-jed

Be Sociable, Share!

PASSWORD RESET

LOG IN