KYOTO ART & CULTURE TRIP เรียนภาษา สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น ที่เกียวโต

KYOTO ART & CULTURE TRIP เรียนภาษา สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น ที่เกียวโต

SHARE
, / 2664 0

ซัมเมอร์ เกียวโต

KYOTO ART & CULTURE STUDY TRIP ทริปเรียนภาษา ช่วง ซัมเมอร์ เกียวโต ทัศนศึกษา สัมผัสศิลปวัฒนธรรมญี่ปุ่น

เข้าเรียนภาษาญี่ปุ่นในรั้วมหาวิทยาลัยศิลปะ พร้อมทัศนศึกษา และทำกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น 21 วัน ในเกียวโต เมืองหลวงเก่าแห่งมรดกทางวัฒนธรรม

เดินทาง 14 มีนาคม – 3 เมษายน 2020

ราคา คนละ 122,000 บาท

ฟรี! ซิม Internet 1 เดือน

**ผู้เข้าร่วมทริปทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตร

ทริปเรียนภาษา ซัมเมอร์ เกียวโต เมษายน 2020

🌟 เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ Kyoto Institute of Culture and Language (KICL)

Kyoto Institute of Culture and Language (KICL) เปิดการเรียนการสอนมานานกว่า 40 ปี เป็นสถาบันในเครือเดียวกับ Kyoto University of Art and Design และ Kyoto Institute of Design นักเรียนสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้และมีโอกาสได้พบปะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษาญี่ปุ่น

สถาบันตั้งอยู่ในเมือง Kyoto เมืองที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมอันเก่าแก่และสมบูรณ์ ที่นี่ไม่ได้เน้นการสอนภาษาญี่ปุ่นเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังเน้นให้นักเรียนได้สัมผัสถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมของประเทศญี่ปุ่น อีกทั้งมีหลักสูตรเพื่อให้นักเรียนเข้าใจคำว่า “ญี่ปุ่น” อย่างถ่องแท้ด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงเรียน คลิกที่นี่

ซัมเมอร์ เกียวโต KICL1    ซัมเมอร์ เกียวโต KICL2

🌟 ชมมหาวิทยาลัยศิลปะ Kyoto University of Art and Design และโรงเรียนวิชาชีพด้านศิลปะ Kyoto Institute of Design

เปิดสอนสาขาด้านศิลปะมากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Manga, Visual Art, Film Production, Fine and Applied Arts, Architecture, Interior, Fashion และอีกมากมาย

🌟 เที่ยว Universal Studio Japan

ซัมเมอร์ เกียวโต USJ1    ซัมเมอร์ เกียวโต USJ2

🌟 เรียนรู้ศิลปะญี่ปุ่น ช่วง ซัมเมอร์ เกียวโต

 • การตีกลองวะไดโกะ
 • การย้อมผ้ายูเซ็นโซเมะ
 • การถักเชือกคุมิฮิโมะ
 • ประดิษฐ์ของทำมือสไตล์ญี่ปุ่น
組紐 (4)
友禅染㊱
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

🌟 นมัสการศาลเจ้าชื่อดังในเกียวโต

ศาลเจ้า Fushimi Inari ศาลเจ้า Heian ศาลเจ้า Kitano Tenmangu

ซัมเมอร์ เกียวโต Fushimi Inari    ซัมเมอร์ เกียวโต Heian

🌟 ใส่ชุดกิโมโนเดินชมเมืองเก่า

ซัมเมอร์ เกียวโต Kimono   ซัมเมอร์ เกียวโต sightseeing

🌟 Shopping ของฝากที่ย่านการค้า Shinkyogoku และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

Download รายละเอียดโปรแกรม

ตารางกิจกรรม ซัมเมอร์ เกียวโต

ตารางกิจกรรม

KYOTO ART & CULTURE STUDY TRIP 2020

ที่พัก : แชร์เฮ้าส์ที่ทางโรงเรียนจัดหาให้

⭕️ สิ่งที่รวมอยู่ในโปรแกรม ไปเรียน ซัมเมอร์ เกียวโต

ค่าเรียนภาษาญี่ปุ่น, ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าหนังสือเรียน, ค่าที่พัก, ค่ากิจกรรมต่างๆ,
ค่าเดินทางระหว่างทำกิจกรรม, ค่ารับส่งสนามบิน, ค่าประกันการเดินทาง, ค่าวีซ่า

❌ สิ่งที่ไม่รวมอยู่ในโปรแกรม

ค่าอาหาร, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน

🚩 เงื่อนไขการรับสมัคร

– ผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นต้นไป
– ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่น

📃 เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

ใบสมัคร (Download), สำเนาหนังสือเดินทาง, รูปถ่าย 3 ใบ (ขนาด 2×2 นิ้ว)

💴 การชำระเงิน

 1. ชำระเงินค่ามัดจำ 30,000 บาทภายในวันที่สมัคร และชำระส่วนที่เหลือภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2020
  (หากชำระเงินมัดจำแล้วจะไม่ได้รับคืน)
 2. ชำระเงินโดยเงินสด หรือโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลมคอมเพล็กซ์
  ชื่อบัญชี บจ.เจเอ็ดดูเคชั่น บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 028-8-282447
  (กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาส่งหลักฐานการโอน พร้อมระบุชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ มาทาง Line id : jeducation_ask หรือทางอีเมล์ ask@jeducation.com)

ปิดรับสมัคร 16 กุมภาพันธ์ 2020 

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
เป็นสำนักงานในประเทศไทยของสถาบันโดยตรง  แนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่นทุกระดับ โดยศิษย์เก่าญี่ปุ่น  ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน  โดยไม่คิดค่าดำเนินการใด ๆ รวมถึงค่าส่งเอกสารไปที่ญี่ปุ่น

ปรึกษาเรื่องเรียนต่อญี่ปุ่น โทร. 02-665-2969, 02-258-3983
email : ask@jeducation.com

ขอข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ คลิกเลย  >> http://bit.ly/jed-line

Paste your AdWords Remarketing code here

PASSWORD RESET

LOG IN