ดูงานที่ญี่ปุ่น – เยี่ยมชม สถาบันการศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น

ดูงานที่ญี่ปุ่น – เยี่ยมชม สถาบันการศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น

SHARE
, / 1758 0
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInDigg thisShare on Tumblr

ดูงานที่ญี่ปุ่น – เยี่ยมชม สถาบันการศึกษาญี่ปุ่น

เจเอ็ดดูเคชั่น นอกจากจะเป็นสำนักงานในประเทศไทย ของสถานศึกษาที่ญี่ปุ่น 🎌 ให้กับผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อทั้งสถาบันสอนภาษา,โรงเรียนมัธยมปลาย,วิทยาลัยวิชาชีพ,มหาวิทยาลัยแล้ว

ยังดำเนินการประสานงาน การไปดูงาน เยี่ยมชมสถาบันต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่น อาทิ โรงเรียนมัธยม, สถาบันสอนภาษา , วิทยาลัยวิชาชีพ , มหาวิทยาลัย  และหน่วยงานอื่นๆ

โดยมุ่งให้กลุ่มนักเรียนที่มีความตั้งใจที่ต้องการไปศึกษาต่อที่ญี่ปุ่น  ได้เข้าใจ  ได้เห็นกระบวนการเรียนการสอน เทคโนโลยีที่แตกต่าง  สร้างแรงบันดาลใจทางการศึกษา และเปิดโลกทางการศึกษา

ในขณะเดียวกัน

🚩 สำหรับ

  • โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย ที่ต้องการให้นักเรียนนักศึกษาไปศึกษาระยะสั้น  ,  ดูการเรียนการสอน หรือเยี่ยมชมบรรยากาศของสถาบัน
  • คณาจารย์ เจ้าหน้าที่สถาบันการศึกษา  ซึ่งต้องการไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น และต้องการเข้าเยี่ยมชมสถาบันการศึกษา

 

ตัวอย่างสถาบัน

👉มหาวิทยาลัยมหิดล
ทัศนศึกษาย่านคันไซ  ดูงานสถาบันการศึกษา 2 แห่งคือ

1. ECC College of Computer & Multimedia (วิทยาลัยวิชาชีพที่สอนด้านการคอมพิวเตอร์ ออกแบบผลิตเกมส์)

 

2. Tsuji Culinary Institute  (วิทยาลัยวิชาชีพด้านการทำอาหาร, เบเกอรี่ ที่มีชื่อเสียงอันดับหนึ่งของญี่ปุ่น)

 

👉โรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ทัศนศึกษา และดูงานสถาบันการศึกษา 3 แห่ง ทั้งวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยด้านศิลปะ
1. Bunka Fashion College (วิทยาลัยวิชาชีพ ด้านการออกแบบแฟชั่น การตัดเย็บต่างๆ)

2. Nihon Kogakuin College  (วิทยาลัยวิชาชีพที่เน้นสอนด้านสื่อมีเดีย อนิเมชั่น การออกแบบดีไซน์)  ได้ทดลองเรียนการทำอนิเมชั่นกันด้วย

 

3. Tama Art University (มหาวิทยาลัยศิลปะชื่อดัง ที่เน้นการเรียนต่อด้านศิลปะ ภาพวาด เน้นศิลปะแนวทัศนะศิลป์)  เยี่ยมชมโรงเรียนและบรรยากาศการเรียนการสอน  ชมการสอนวาดภาพแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่น และกิจกรรม Workshop ภาพพิมพ์

 


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

เป็นสำนักงานตัวแทนในประเทศไทยของสถาบันการศึกษาที่ญี่ปุ่นโดยตรง เปิดตั้งแต่ปีค.ศ.1999 ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน สมัครเรียนกับโรงเรียนที่เจเอ็ดดูเคชั่นเป็นตัวแทน เหมือนการสมัครเรียนกับโรงเรียนที่ญี่ปุ่นโดยตรง ไม่มีค่าดำเนินการใดๆ

รับรองโดยสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (TIECA)

ติดต่อสอบถาม – สมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น
สาขาสีลม โทร. 02-2677726 ต่อ 101-104
สาขาอโศก โทร. 02-665-2969
email : ask@jeducation.com
คลิก 👉 http://bit.ly/line-jed

Be Sociable, Share!
Paste your AdWords Remarketing code here

PASSWORD RESET

LOG IN