ทุนเรียนต่อปริญญาโท (Engineering) ที่จังหวัด Toyama

ทุนเรียนต่อปริญญาโท (Engineering) ที่จังหวัด Toyama

SHARE
, / 15477 0
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInDigg thisShare on Tumblr

ทุนเรียนต่อปริญญาโท และทำงานที่จังหวัด Toyama

 

ตามที่ได้มีการสอบสัมภาษณ์ Toyama Thai Exchange Student Prefectural Scholarship 2017 ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2560

คณะกรรมการดำเนินการสอบและคัดเลือก ได้พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ Toyama Thai Exchange Student Prefectural Scholarship 2017 ดังรายชื่อ ต่อไปนี้

คุณกมลทิตา เรืองทอง

สำนักงานจังหวัดโทยามะและ บริษัท Oyabe Seiki Co,.Ltd. ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและสมัคร Toyama Thai Exchange Student Prefectural Scholarship 2017 นี้

ทุนเรียนต่อปริญญาโท

🎓 ทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านวิศวกรรม ในจังหวัดโทยามะ ภาคเรียนตุลาคม 2017 มอบโดยจังหวัดโทยามะ และบริษัท Oyabe Seiki Co,.Ltd.

💴 ทุนการศึกษา ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ในระยะเวลา 2 ปีครึ่ง และมอบค่าครองชีพเดือนละ 170,000 เยน

💻 ทุนนี้เป็นทุนต่อเนื่อง หลังจบการศึกษา จะต้องเข้าทำงานเป็นพนักงานประจำที่บริษัท Oyabe Seiki Co,.Ltd. จังหวัดโทยามะ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีสัญชาติไทย และอาศัยอยู่ในประเทศไทยในเวลาที่สมัคร
 • เกิดหลังจากวันที่ 2 เมษายน 1990
 • จบการศึกษาหรือกำลังจะจบ ระดับปริญญาตรี คณะ / สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ภายในเดือนมิถุนายน 2017 และสามารถเดินทางไปเรียนที่ญี่ปุ่นได้ในเดือนกันยายน 2017
 • ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่น

 

ทุนการศึกษาสนับสนุนค่าใช้จ่าย ดังนี้
 • ค่าครองชีพในช่วงระหว่างการศึกษา เดือนละ 170,000 เยน
 • ค่าตั๋วเครื่องบินจากประเทศไทยไปประเทศญี่ปุ่น และค่าเดินทางจากสนามบินในประเทศญี่ปุ่น ไปจังหวัด Toyama (ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินกลับประเทศไทย)
 • ค่าเล่าเรียน (รวมค่าสมัครสอบ, ค่าแรกเข้า, ค่าเทอม และค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ)

 

รายละเอียดและเงื่อนไขของทุน
 • ระยะเวลาของทุนการศึกษา คือ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2017 – เดือนมีนาคม 2020 รวม 2 ปีครึ่ง
 • ผู้ที่ได้รับทุน หลังจบการศึกษาแล้ว จะต้องเข้าทำงานเป็นพนักงานประจำที่บริษัท Oyabe Seiki Co,.Ltd. จังหวัดโทยามะ (เนื่องด้วยเป็นการจ้างงานในฐานะพนักงานประจำ จึงไม่ระบุระยะเวลาว่า ต้องทำงานกี่ปี)
 • ผู้ที่ได้รับทุน ระหว่างการศึกษา จะได้ฝึกงานที่บริษัท Oyabe Seiki Co,.Ltd. จังหวัดโทยามะ
 • ผู้ที่ได้รับทุน จะได้เข้าเป็นนักศึกษาวิจัยของ Toyama University หรือ Toyama Prefectural University (หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง) ในภาคเรียนเดือนตุลาคม 2017 และจะต้องสอบเข้าเรียนระดับปริญญาโท ช่วงเดือนมกราคม 2018
 • จังหวัด Toyama ขอสงวนสิทธิ์ ไม่พิจารณาใบสมัคร หากส่งเอกสารไม่ครบหรือส่งเกินกำหนดเวลา

 

คลิกอ่านเงื่อนไขอย่างละเอียดของทุน รวมทั้งการจ้างงานหลังเรียนจบ

 

ใคร่ขอความร่วมมือดังนี้
กรุณาคลิกอ่านคุณสมบัติของผู้สมัครรวมถึงเอกสารที่ต้องใช้ตามลิ้งค์ข้างต้นโดยละเอียด
ผู้ที่คุณสมบัติไม่ตรงตามที่ระบุ จะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก

มหาวิทยาลัยและคณะที่จะเข้าศึกษา
   • Toyama University
    Graduate School of Science and Engineering for Education
    Engineering Department
     Electric and Electronic Systems Engineering
     Intellectual Information Engineering
     Mechanical and Intellectual Systems Engineering
     Material Science and EngineeringWebsite:

 

   • Toyama Prefectural University
    Engineering Research Section
     Mechanical Systems Engineering
     Intelligent Systems Design EngineeringInformation Systems Engineering

 

เอกสารที่ต้องใช้ยื่นสมัครทุนการศึกษา มีดังนี้

a) International Student Application Form, with a picture attached. (Form #1 > http://bit.ly/toyama2017-eng-form1 )
b) Specialization, Research Plan and Placement Application Form (Form #2 > http://bit.ly/toyama-eng-form2 )
c) Written Pledge (Form #3 > http://bit.ly/toyama-eng-form3  )
d) Medical Certificate (Form #4 > http://bit.ly/toyama-eng-form4  )
e) Final Grades of Graduated University
f) Final Diploma of Graduated University or Certificate of Degree Completion
g) Letter of Recommendation from Graduated University’s Dean or Responsible Professor
h) Graduation Thesis (Only applicants that have written such a thesis)
i) Copy of Passport

** เอกสารข้อ d) และ i) ให้นำมาในวันสอบสัมภาษณ์ ยังไม่ต้องส่งในการยื่นเอกสารช่วงแรก **
** เอกสารข้อ e) หากยังไม่จบการศึกษา ให้ใช้ Transcript ที่ระบุผลการเรียน ตั้งแต่เทอมแรกจนถึงเทอมปัจจุบัน **
** เอกสารข้อ f) หากยังไม่จบการศึกษา ให้ใช้ หนังสือรับรองคาดว่าจะจบการศึกษา (Certificate of expected graduation) โดยระบุว่าจะเรียนจบเมื่อไหร่ **

 

ขั้นตอนการสมัคร
   • ดาวน์โหลดใบสมัครด้านบน หรือ กรอกลงทะเบียน เพื่อรับลิ้งค์ดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารการสมัครต่างๆ ทางอีเมล์
    คลิกลงทะเบียน
   • กรอกใบสมัครที่ได้รับพร้อมจัดเตรียมเอกสารต่างๆ
   • ส่งเอกสารตัวจริงทั้งหมดด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์มาที่สำนักงานเจเอ็ดดูเคชั่นโดยจัดส่งที่..ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น สาขาอโศก เลขที่ 2 อาคารจัสมินซิตี้ ชั้น 27  ถ.สุขุมวิท (ปากซอยสุขุมวิท 23) แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพ 10110

    เอกสารจะต้องมาถึงที่สำนักงานเจเอ็ดดูเคชั่น ภายในวันที่ 31 มกราคม 2017 8 กุมภาพันธ์ 2017 ในเวลา 18.00 น.
     เท่านั้น
   • หลังจากได้รับใบสมัครและเอกสารแล้ว เจเอ็ดดูเคชั่นจะจัดส่งไปที่จังหวัดโทยามะ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเอกสารแล้ว จะแจ้งผู้ที่ผ่านเข้าสัมภาษณ์อีกครั้ง (กรุณาอ่านเพิ่มเติมที่หัวข้อกำหนดการ)

 

กำหนดการ (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
   • รับสมัคร : ธันวาคม 2016 – 31 มกราคม 2017 8 กุมภาพันธ์
   • ตรวจสอบ – พิจารณาใบสมัคร, เอกสาร และเรียกสัมภาษณ์ : มีนาคม – พฤษภาคม 2017
   • คัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนและประกาศผลทุน : มิถุนายน 2017
   • ดำเนินการยื่นเอกสารสำหรับกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่น : กรกฎาคม – สิงหาคม 2017
   • เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น : ตุลาคม 2017

 

คลิกอ่านเงื่อนไขอย่างละเอียดของทุน รวมทั้งการจ้างงานหลังเรียนจบ

 ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

เป็นสำนักงานตัวแทนในประเทศไทยของสถาบันการศึกษาที่ญี่ปุ่นโดยตรง เปิดตั้งแต่ปีค.ศ.1999  ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน สมัครเรียนกับโรงเรียนที่เจเอ็ดดูเคชั่นเป็นตัวแทน เหมือนการสมัครเรียนกับโรงเรียนที่ญี่ปุ่นโดยตรง  ไม่มีค่าดำเนินการใดๆ

รับรองโดยสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (TIECA)

ติดต่อสอบถาม – สมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น
สาขาสีลม โทร. 02-2677726 ต่อ 101-104
สาขาอโศก โทร. 02-665-2969

Be Sociable, Share!

PASSWORD RESET

LOG IN