ประเภท
ชื่อโรงเรียน
จังหวัด
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น
メロス言語学院
Meros Language School
TOKYO
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น
東洋言語学院
TOYO LANGUAGE SCHOOL
TOKYO
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น
札幌国際日本語学院
Japanese Language Institute of Sapporo
HOKKAIDO
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น
千駄ヶ谷日本語学校
Sendagaya Japanese School
TOKYO
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น
横浜国際教育学院
Yokohama International Education Academy
YOKOHAMA
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น
国際語学学院
Interculture Language Academy (ILA)
HYOGO (KOBE)
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น
インターカルト日本語学校
Intercultural Institute of Japan
TOKYO
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น
ユニタス日本語学校
UNITAS Japanese Language School
YAMANASHI
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น
与野学院日本語学校
Yono-Gakuin Japanese Language School
SAITAMA
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น
東京ギャラクシー日本語学校
Tokyo Galaxy Japanese Language School
TOKYO
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น
学校法人ABK学館 ABK学館日本語学校
ABK COLLEGE
TOKYO
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น

I.C.NAGOYA
AICHI
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น
エール学園
EHLE Institute
OSAKA
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น / วิทยาลัยวิชาชีพ
外語ビジネス専門学校(CBC)
College of Business and Communication
KAWASAKI
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น / วิทยาลัยวิชาชีพ
ECC国際外語専門学校日本語学科
ECC Kokusai College of Foreign Languages
OSAKA
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น / วิทยาลัยวิชาชีพ / มหาวิทยาลัย
京都文化日本語学校
Kyoto Institute of Culture and Language (KICL)
KYOTO
มหาวิทยาลัย
立命館アジア太平洋大学 (APU)
Ritsumeikan Asia Pacific University (APU)
OITA
มหาวิทยาลัย
福井工業大学
Fukui University of Technology
FUKUI
มหาวิทยาลัย
京都精華大学
Kyoto Seika University
TOKYO
มหาวิทยาลัย
明治大学
Meiji University
TOKYO
มหาวิทยาลัย
デジタルハリウッド大学
Digital Hollywood University
TOKYO
วิทยาลัยวิชาชีพ
東放学園専門学校
TOHO GAKUEN Media Training College
TOKYO
วิทยาลัยวิชาชีพ
日本理工情報専門学校
Nihon Science and Information Technology College
OSAKA
โรงเรียนมัธยมปลาย
学校法人中野学園OISCA高校
OISCA High School
KOCHI
โรงเรียนมัธยมปลาย
明徳義塾高等学校
Meitoku Gijuku Senior High School
KOCHI
ที่พักในประเทศญี่ปุ่น - โฮมสเตย์
ネクステージ
NEXTAGE CO.,LTD. Homestay in Japan
JAPAN
ที่พักในประเทศญี่ปุ่น
レオパレス21
LEOPALACE21
JAPAN
JASSO
日本学生支援機構
Japan Student Services Organization (JASSO)
THAILAND
Embassy of Japan
在タイ日本国大使館
Embassy of Japan
THAILAND

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 23 ห้อง 2303 ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ
โทร. 0-2267-7726 แฟกซ์. 0-2631-2040 Email : news@jeducation.com