โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น

ข้อมูลทั่วไป ทุนการศึกษา หลักสูตร กิจกรรมนอกหลักสูตร

อาคารสถานที่

ที่พักและชีวิตความเป็นอยู่ แนะนำนักเรียน สถานที่ตั้ง

ข้อมูลทั่วไป
ที่อยู่ : 4-78 Kishikicho Omiya-ku   Saitama-city Saitama 330-0843 JAPAN

ปีที่ก่อตั้ง 1988
จำนวนนักเรียน 204 คน
จำนวนห้องเรียน 8 ห้อง
ระดับชั้นเรียน 8 ระดับ
สถานีที่ใกล้ที่สุด Saitama shin toshin Station
ในกรณีที่มีข้อสงสัย กรุณาคลิกที่นี่เพื่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จำนวนนักเรียน ปี 2015
จีน
เกาหลี
ไต้หวัน
เนปาล
ไทย
เวียดนาม
52
1
3
10
19
94
เกาหลี
พม่า
ฟิลิปปินส์
อินโดนีเชีย
บังคลาเทศ
ปากีสถาน
1
1
3
1
11
1
การ์ตา
มาเลเซีย
กัมพูชา
รัสเซีย
   
1
1
3
1
   


ลักษณะที่โดดเด่นของสถาบัน

  • ทางสถาบันมีการจัดสอนคันจิเพิ่มเติมให้ทุกวัน สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้มาจากประเทศที่ใช้ตัวอักษรจีน เพื่อให้นักเรียนทุกคนสามารถเรียนไปได้พร้อม ๆ กัน
  • ระดับชั้นกลางขึ้นไป มีการเรียนการสอนที่เน้นการเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น และ EJU
  • จัดการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น และ EJU เสมือนจริง เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนและตรวจสอบความพร้อม ความคืบหน้าในความสามารถของตนเองได้ในเวลาเดียวกัน
  • ระดับกลางขึ้นไป มีการให้คำแนะนำในการออกเสียง เพื่อให้สามารถพูดได้เหมือนคนญี่ปุ่น
  • จัดสัมมนาและจำลองการสอบสัมภาษณ์การทำงานพิเศษ  รวมถึงแนะนำบริษัทที่สามารถรับนักเรียนต่างชาติเข้าทำงานพิเศษ โดยโรงเรียนจะคอยสนับสนุนข้อมูลสำหรับการหางานพิเศษด้วย
  • จากการร่วมมือกับจังหวัดไซตามะ มีการจัดการสนับสนุนและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำงานในจังหวัด ให้แก่นักเรียนระยะสั้นและระยะยาว


ชั่วโมงเรียนที่มีประสิทธิภาพ และกิจกรรมที่หลากหลาย


ข้อมูลทั่วไปของสถาบัน

โรงเรียน Yono Gakuin อยู่ห่างจากศูนย์กลางเมืองโตเกียว 30 นาทีโดยรถไฟ  มีค่าครองชีพที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับเมืองหลวง  เป็นเมืองที่เงียบสงบ อยู่สบาย เหมาะต่อการเรียน บริเวณใกล้ๆ โรงเรียนมีศาลเจ้าขนาดใหญ่ ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ สัมผัสกับประเพณีของญี่ปุ่นได้ตลอดปี และโรงเรียนสามารถจัดหาที่พักแบบโฮมสเตย์ สำหรับนักเรียนที่ต้องการใช้ชีวิตในแบบญี่ปุ่นอย่างแท้จริง  เพื่อการพัฒนาทักษะทางภาษาได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

ใช้วิธีการสอนแบบ Direct  คือสื่อสารกับนักเรียนโดยใช้ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น เพื่อให้นักเรียนสามารถซึมซับอย่างเป็นธรรมชาติ เน้นให้เกิดความสมดุลทั้ง 4 ทักษะ คือการอ่าน, การเขียน, การพูด, การฟัง และเสริมทักษะความรู้ภาษาญี่ปุ่น เพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อในสถาบันระดับสูงที่ญี่ปุ่น
สำหรับตัวอักษรคันจิที่นักเรียนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยถนัดนัก ทางโรงเรียนมีการจัดสอนนอกเวลาเรียนให้กับนักเรียน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังมีการบ้านให้นักเรียนได้ฝึกทำ เพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนทุกวัน และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาระดับความสามารถของตน

นอกจากการเรียนภาษาญี่ปุ่นเแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมเสริมพิเศษ อาทิเช่น เทศกาลชมดอกซากุระ, ทัศนศึกษาภูเขาไฟฟูจิ, สกี เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนได้สนุกสนานกับวัฒนธรรม และธรรมชาติของประเทศญี่ปุ่นไปด้วย


แนวคิดและหลักการของโรงเรียน

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในด้านอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานั้น ทำให้ทั่วโลกยอมรับว่า ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจดีอยู่ในอันดับต้นๆ และมีอิทธิพลอย่างมากต่อเศรษฐกิจของโลก

สำหรับประเทศญี่ปุ่นแล้ว ความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านการให้การศึกษา และการอบรมฝึกฝนบุคคล นั้นถือเป็นงานที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยทัศนคติที่ดี และการรับนักเรียนต่างชาติคือหนึ่งในงานชิ้นสำคัญดังกล่าว จุดมุ่งหมายส่วนใหญ่ของทุกคนที่มาเยือนญี่ปุ่นคือ ต้องการที่จะซึมซับเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์และ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในด้านอุตสาหกรรม แต่สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลมาจากรากฐานทางวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งของญี่ปุ่น ดังนั้นการเรียนภาษาญี่ปุ่นจึงเป็นทางลัดที่ดีที่สุดทางหนึ่ง เพื่อที่จะนำไปสู่การเรียนรู้รากฐานวัฒนธรรมของญี่ปุ่น

เพื่อที่จะให้นักเรียนแต่ละคนได้บรรลุถึงเป้าหมายในการศึกษาในประเทศญี่ปุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ ทางสถาบันได้ดำเนินการช่วยเหลือทุกคนที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยให้การศึกษาภาษาญี่ปุ่นที่มีความจำเป็นต่อการสอบเข้าในระดับอุดมศึกษา ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรม จึงเป็นที่แน่นอนว่าสิ่งเล่านี้เป็นเพียงก้าวแรกที่จะนำไปสู่การซึมซับความรู้ด้านต่างๆ นอกจากนั้นยังต้องการให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้และเข้าใจถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ซึ่งนำไปสู่ยุคสมัยของการผสมผสานกันของวัฒนธรรมใหม่ๆ และเหมาะสมต่อความรู้สึกของคนทุกชาติ

สำหรับจุดมุ่งหมายของทางสถาบันในการให้การศึกษานั้นคือ มีวัตถุประสงค์ที่จะเน้นให้ความสำคัญต่อการเคารพความเป็นส่วนตัวของแต่ละบุคคล, พยายามตระหนักและเปิดใจยอมรับเป็นอย่างมาก ในเรื่องของธรรมชาติที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล เพื่อจัดสรรหลักสูตรให้เหมาะสม, ส่งเสริมนักเรียนให้ได้เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและเข้าใจประเทศญี่ปุ่นได้อย่างถูกต้อง และเปิดโลกทัศน์ให้กว้างมากยิ่งขึ้น


อ่านเรื่องที่เกี่ยวข้อง
J Visit บันทึกการเดินทางไปเยือนญี่ปุ่นโดยเจ้าหน้าที่เจเอ็ดดูเคชั่น
ตามไปไซตะมะกับ Yono Gakuin ( 2009 )
J Challenge 2009 บันทึกประสบการณ์ของผู้ชนะการแข่งขันตอบปัญหาภาษาญี่ปุ่นระดับม.ปลาย
บันทึกประสบการณ์ของน้องเฟรนและน้องผึ้ง ซึ่งได้ทุนไปเรียนภาษา 2 สัปดาห์ที่ Yono Gakuin ( 2009)


ติดต่อสอบถามหรือสมัครเรียนได้ที่
สำนักงานในประเทศไทย
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

กรุงเทพฯ

287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ (ข้างซอยคอนแวนต์) ชั้น 23 ห้อง 2303 ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์
โทรสาร

0-2267-7726 ต่อ 101-104
0-2631-2040
email address contact@jeducation.com

Copyright 2001-2002 Lighthouse Info Service Co, Ltd. All rights reserved.