โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น

 
ข้อมูลทั่วไป ทุนการศึกษา หลักสูตร กิจกรรมนอกหลักสูตร อาคารสถานที่ ที่พักและชีวิตความเป็นอยู่ แนะนำนักเรียน บริเวณรอบสถาบัน

ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง
2-45-7 Higashi-Ikebukuro Toshima-Ku Tokyo 170-0013
ปีที่ก่อตั้ง
ปี ค.ศ.1984
จำนวนนักเรียนทั้งหมด

490 คน


เข้าสู่เว็บไซท์ของโรงเรียนในกรณีที่มีข้อสงสัย กรุณาคลิกที่นี่เพื่อ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจำนวนนักเรียนในปัจจุบัน
จีน
เกาหลี
ไต้หวัน

ฮ่องกง

เนปาล

อินเดีย

ไทย
255
85
27
1
2
2
16
อินโดนีเซีย
มาเลเซีย
เวียดนาม
สิงคโปร์
ตุรกี
สวีเดน
ฟิลิปปินส์
15
15
60
1
1
3
2
เม็กซิโก
โปรแลนด์
แคนาดา
บรูไน
     
1
1
2
1
     


แนวคิด

การเรียนการสอนของทางโรงเรียน ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่ให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น แต่จะสอนให้นักเรียนได้รู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและสภาพการเป็นอยู่ของญี่ปุ่นด้วย โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถ มีบุคลิกลักษณะที่ดี สามารถเสริมสร้างมิตรภาพต่อนานาประเทศ และเป็นบุคลากรที่สามารถสร้างสรรค์สังคมในยุคโลกาภิวัฒน์ให้ดียิ่งขึ้น


ลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นของสถาบัน
นักเรียนของสถาบันมีอัตราสอบเข้าศึกษาต่อในระดับสูงได้ 100%
มีโอกาสได้พบปะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม พร้อมกิจกรรมที่หลากหลายกับชาวญี่ปุ่น
นอกจากการฝึกฝนนักเรียนให้ใช้ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังมีวิชาเรียนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสถาการณ์ปัจจุบันในประเทศญี่ปุ่นและวัฒนธรรมญี่ปุ่นด้วย
มีวิชาเรียนให้เลือกมากมายเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนที่มีความหลากหลายและแตกต่างกันไป (ระดับชั้นกลางขึ้นไป)
ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด ให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ ทั้งหอพัก อพาร์ทเมนท์ โฮมสเตย์ เป็นต้น

โรงเรียนสอนภาษาเมรอสจัดตั้งขึ้นโดย บริษัท Meros Chemistry Co.,Ltd. ที่มีชื่อเสียงในด้านการเป็นผู้นำในการผลิตเครื่องสำอางและยา โรงเรียนสอนภาษาMeros เป็นสถาบันที่เป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นหนุ่มสาวทั่วโลก โดยเฉพาะในแถบเอเชีย - แปซิฟิก

ทั้งยังมีโรงเรียนวิชาชีพเฉพาะทางในเครือเดียวกันได้แก่

  • International Cosmetics Vocational Training School
  • Tokyo Comprehensive Cosmetics Vocational Training School
    ทั้งสองสถาบันเปิดหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง หลักสูตร 1 ปี ซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงในการสอนวิชาชีพทางด้านเครื่องสำอาง , ความงาม แฟชั่น การตัดเย็บและการออกแบบ เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ล้ำหน้าและทันสมัย

นอกจากนั้นทางโรงเรียนยังมีสัมพันธภาพที่ดีกับโรงเรียนวิชาชีพเฉพาะทาง ที่มีชื่อเสียงในด้านอุตสาหกรรมและศิลปกรรมอีกหลายแห่ง ซึ่งทางโรงเรียนสามารถแนะนำนักเรียนให้กับโรงเรียนวิชาชีพต่างๆได้ เช่น

  • Japan Industrial College-Vocational Training Center เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง
    หลักสูตร 2 ปี สำหรับผู้ที่สนใจทางด้านอุตสาหกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
    หลักสูตร 2 ปี สำหรับผู้ที่สนใจทางด้านศิลปกรรมศาสตร์
อ่านเรื่องที่เกี่ยวข้อง
J Visit บันทึกการเดินทางไปเยือนญี่ปุ่นโดยเจ้าหน้าที่เจเอ็ดดูเคชั่น
บ่ายนี้ที่ Ikebukuro กับ Meros Japanese Language School ( 2009 )


ติดต่อสอบถามหรือสมัครเรียนได้ที่
สำนักงานในประเทศไทย
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

กรุงเทพฯ

287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ (ข้างซอยคอนแวนต์) ชั้น 23 ห้อง 2303 ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์
โทรสาร

0-2267-7726 ต่อ 101-104
0-2631-2040
email address ask@jeducation.com
*** สมัครเรียนกับสำนักงานในประเทศไทย ไม่ต้องเสียค่าดำเนินการใด ๆ ***


Copyright 2001-2002 Lighthouse Info Service Co, Ltd. All rights reserved.