ดู ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

เส้นทางการเดินทางมาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

รถยนต์ส่วนบุคคล

- มาจาก ถ.รัชดาภิเษก กลับรถใต้สะพานข้ามแยก ถ.พระราม 4 ก่อนถึงทางแยกพระราม 4

- มาจากทางด่วนขั้นที่ 1 ลงทางออก ถ.พระราม 4 แล้วเลี้ยวซ้ายที่แยกพระราม 4 เข้า ถ.รัชดาภิเษก

- มาจากกล้วยน้้าไท ถึงแยกพระราม 4 เลี้ยวขวาเข้า ถ.รัชดาภิเษก

- มาจาก ถ.พระราม 3 ขึ้นสะพานข้ามแยกพระราม 4 อยู่เลนซ้ายสุด เมื่อลงสะพานต้องเบี่ยงซ้ายเพื่อเข้าประตู 4 ข้างสวนเบญจกิตติ


รถโดยสารประจำทาง

รถโดยสารประจ้าทางที่ผ่าน รถธรรมดาสีครีม-แดง และรถปรับอากาศ สาย 136 และสาย 185


รถไฟฟ้าใต้ดิน

ลงที่สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ออกช่องทางออกที่ 3 เพื่อเข้า ด้านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 23 ห้อง 2303 ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ
โทร. 0-2267-7726 แฟกซ์. 0-2631-2040 Email : news@jeducation.com