ครบครันทุกเรื่องควรรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น

  • พบอาจารย์และเจ้าหน้าที่สถาบันการศึกษาจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศญี่ปุ่น แนะนำและให้คำปรึกษาเรื่องการเรียนต่อญี่ปุ่นทุกระดับ ตั้งแต่โรงเรียนมัธยมปลาย วิทยาลัยวิชาชีพ มหาวิทยาลัย และสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น
  • วางแผนการเรียนต่อญี่ปุ่น พร้อมรับข้อมูลการศึกษาต่อทั้งการเรียนต่อระยะสั้นและระยะยาว
  • ทุกบูธมีล่ามอดีตนักเรียนไทยในญี่ปุ่น แปลและให้คำแนะนำอย่างเป็นกันเอง
  • แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงจากศิษย์เก่าของสถาบัน เพื่อการตัดสินใจที่ตรงเป้าหมายการศึกษา และเลือกสถาบันการศึกษาได้ตรงตามความต้องการ
  • สอบถามเรื่องทุนการศึกษาที่บูธทุนการศึกษาต่างๆ
  • ให้ข้อมูลเรื่องการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น แนะแนว รับสมัครเรียนและตรวจเช็คเอกสาร ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่บูธเจเอ็ดดูเคชั่น

กำลังเปิดรับสมัคร

  • หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น, โปรแกรมทัศนศึกษา, โฮมสเตย์ 1 สัปดาห์ – 3 เดือน ภาคเรียนตุลาคม 2014
  • หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะยาว ภาคเรียนมกราคม, เมษายน 2015

แนะแนว, สมัครเรียนและตรวจเช็คเอกสารกับเจ้าหน้าที่เจเอ็ดดูเคชั่น ไม่มีค่าดำเนินการใดๆ


รายชื่อสถาบันที่ร่วมออกบูธในงาน
SENIOR Zone : ปรึกษารุ่นพี่นักเรียนญี่ปุ่นแบบเจาะลึก

พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์, ปรึกษาแนวทางการศึกษา การเรียนในระดับและสาขาวิชาต่างๆ กับรุ่นพี่นักเรียนปัจจุบันและนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ทั้งผู้ที่ได้ทุนการศึกษา และผู้ที่ไปด้วยทุนส่วนตัว อย่างเป็นกันเอง


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 23 ห้อง 2303 ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ
โทร. 0-2267-7726 แฟกซ์. 0-2631-2040 Email : news@jeducation.com