เส้นทางการเดินทางมา Jeducation


นั่งรถไฟฟ้า BTS ลงที่ สถานีศาลาแดง
นั่งรถไฟใต้ดิน ลงที่ สถานีสีลม
รถประจำทางสายที่ผ่าน สาย 15 , 76 , 77 , 115 , 502 , 504 , 515


นั่งรถไฟฟ้า BTS
ลงที่สถานีศาลาแดง
ทางออกที่ 2
ลงบันได
ลงบันไดมาจะเจอร้านขายผลไม้
เลี้ยวกลับ....
ผ่าน ATM ไทยธนาคาร
เดินมาตามฟุตบาท
ผ่านสีลมซอย 1
เดินมาถึงสามแยก
ข้ามถนนคอนแวนต์
อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์
อยู่หัวมุมถนนคอนแวนต์พอดี
ที่ชั้นล่างจะมีธนาคาร
กสิกรไทยและไทยพาณิชย์
ขึ้นบันได
กดลิฟท์ขึ้นมาเลย
ชั้น 23 ห้อง 2303


ถ้ามาทางถนนสีลม
เลี้ยวซ้ายเข้าถนนคอนแวนต์
ประมาณ 100 เมตร
ทางเข้าที่จอดรถจะอยู่ทางด้านขวา
ประทับตราที่จอดรถ
ได้ 2 ชั่วโมง


 

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 23 ห้อง 2303 ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ
โทร. 0-2267-7726 แฟกซ์. 0-2631-2040 Email : news@jeducation.com