ปิดลงทะเบียนออนไลน์

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ หากท่านใดสนที่จะเข้าร่วมงาน สามารถมาลงทะเบียนได้ที่จุด Register ภายในงาน


*** สงวนสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่ลงทะเบียนออนไลน์เท่านั้น

ลงทะเบียนออนไลน์พร้อมเข้างาน ลุ้นรับของรางวัล!


รางวัลที่ 1

รางวัลตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ-นาริตะ 2 ที่นั่ง

รางวัลที่ 2

Power Bank (ที่ชาร์จแบตสำรอง) จากประเทศญี่ปุ่น cheero Power Plus 10400mAh DANBOARD version1 รางวัล

รางวัลที่ 3 Power Bank (ที่ชาร์จแบตสำรอง) จากประเทศญี่ปุ่น cheero Power Plus DANBOARD version mini 6000mAh1 รางวัล

หมายเหตุ

1. จับฉลากผู้โชคดีจากการลงทะเบียนออนไลน์และเข้าร่วมงาน ประกาศผลทางหน้า Facebook Jeducation Fanpage วันที่ 12 กันยายน 2557

2. สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน


รางวัลตั๋วเครื่องบิน
*เดินทางโดยสายการบิน Asia Atlantic Airline
*ออกเดินทางได้ระหว่างวันที่ด้านล่างนี้เท่านั้น (เลือกได้ 1 ช่วงเวลาเท่านั้น)

เดินทาง 9 ต.ค. (พฤ) - กลับจากโตเกียว 12 ต.ค. (อา)

เดินทาง 16 ต.ค.(พฤ) - กลับจากโตเกียว 20 ต.ค. (จ)

เดินทาง 23 ต.ค. (พฤ) - กลับจากโตเกียว 26 ต.ค. (อา)

เดินทาง 30 ต.ค. (พฤ) - กลับจากโตเกียว 2 พ.ย. (อา)

*ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางไปและกลับได้

*ไมสามารถเลือกที่นั่งได้

*น้ำหนักกระเป๋าสัมพาระโหลดใต้เครื่อง กระเป๋าสัมภาระ 2 ใบ (น้ำหนักรวมกันไม่เกิน 23 กิโลกรัม)

น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระติดตัว 7 กิโลกรัมต่อสัมภาระ 1 ใบ
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 23 ห้อง 2303 ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ
โทร. 0-2267-7726 แฟกซ์. 0-2631-2040 Email : news@jeducation.com