โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น

ข้อมูลทั่วไป ทุนการศึกษา หลักสูตร กิจกรรมนอกหลักสูตร อาคารสถานที่ ที่พักและชีวิตความเป็นอยู่ แนะนำนักเรียน สถานที่ตั้ง

ข้อมูลทั่วไป
EHLE INSTITUTE Japanese Language School

ที่อยู่

3-9-3 Namba-naka , Namiwa-ku , Osaka 556-0011


ปีที่ก่อตั้ง
ปีค.ศ. 1976

จำนวนนักเรียนทั้งหมด
301 คน

เข้าสู่โฮมเพจของโรงเรียน
 

จำนวนนักเรียนในปัจจุบัน
จีน
เกาหลี
ไต้หวัน
ฮ่องกง
ไทย
เวียดนาม
176
36
34
2
8
14

ฟิลิปปินส์

เบลารูส
ฝรั่งเศส
อิตาลี
สิงคโปร์
 
19
1
8
2
1
 


ลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นของสถาบัน

อาจารย์ผู้สอนในแต่ละระดับชั้นจะเป็นผู้ออกแบบตำราเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและระดับความรู้ของนักเรียน

นักเรียนสามารถขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นและการเรียนกับอาจารย์ได้ตลอดเวลา

ให้ความช่วยเหลือสำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยเฉพาะทาง รวมไปถึงช่วยเหลือในการเตรียมตัวเพื่อสอบวัดระดับและให้คำแนะนำเรื่องการสมัครสอบในแต่ละโรงเรียน
ที่พักอาศัยพรั่งพร้อมไปด้วยสาธารณูปโภคต่างๆมากมายและสามารถเดินไปโรงเรียนได้ด้วยเวลาเพียง 2 นาที


EHLE GROUP เป็นสถาบันการศึกษานานาชาติที่มีประสบการณ์ ในการอบรมและชี้นำนักเรียนมากกว่า30,000คน ตลอดระยะเวลานานกว่า 25 ปีเพื่อการศึกษาต่อในระดับสูงหรือเพื่อหน้าที่การงานที่ดีในอนาคต นักเรียนจึงวางใจได้ว่าการศึกษาภาษาญี่ปุ่นที่สถาบัน จะสามารถก้าวสู่ความสำเร็จในอนาคตข้างหน้าได้อย่างมั่นใจ ด้วยการเรียนการสอนที่เอาใจใส่นักเรียนแต่ละคนอย่างทั่วถึง เพียบพร้อมด้วยสื่อการสอนที่เลือกสรรมาให้เหมาะกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นในแต่ละระดับ

ทางสถาบันยังบริหารโรงเรียนสำหรับนักเรียนญี่ปุ่นภายใต้การอนุมัติจากที่ว่าการเขตนครโอซาก้า ด้วยวัตถุประสงค์ในการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และพร้อมกันนี้ทางสถาบันยังได้เตรียมข้อมูลของมหาวิทยาลัยต่างๆ และข้อสอบเก่า ๆ ของแต่ละสถาบันเพื่อให้นักเรียนได้ค้นคว้า เพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมตัวสอบเข้าอีกด้วย

นอกจากนี้ สถาบันยังเป็นหนึ่งในสมาชิกของสมาคมช่วยเหลือนานาชาติ ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรของประเทศญี่ปุ่น
อ่านเรื่องที่เกี่ยวข้อง
J Visit บันทึกการเดินทางไปเยือนญี่ปุ่นโดยเจ้าหน้าที่เจเอ็ดดูเคชั่น
Autumn in Japan ตอน EHLE Institute ( 2009)

ติดต่อสอบถามหรือสมัครเรียนได้ที่
สำนักงานในประเทศไทย
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

กรุงเทพฯ

287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ (ข้างซอยคอนแวนต์) ชั้น 23 ห้อง 2303 ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์
โทรสาร

0-2267-7726 ต่อ 101-104
0-2631-2040
email address ask@jeducation.com
*** สมัครเรียนกับสำนักงานในประเทศไทย ไม่ต้องเสียค่าดำเนินการใด ๆ ***

Copyright 2001-2002 Lighthouse Info Service Co, Ltd. All rights reserved.