ข้อมูลทั่วไป ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) :  
นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) :  
ชื่อ (ภาษาไทย) :  
นามสกุล (ภาษาไทย) :  
Sex :    Male    Female  
อายุ :  
คุณมาจากจังหวัดอะไร :  
Mobile :  
Email :  
Nationality :  
คุณทราบข่าวงาน JAPAN EXPO in THAILAND 2014 จากที่ไหน :  
  ไปรษณีย์บัตรส่งที่บ้าน  |    ป้ายผ้าใบ   |    เพื่อน / คนรู้จัก  |    ใบปลิว   | 
  BTS  |    MRT  |    โรงเรียน / มหาวิทยาลัย   |    โปสเตอร์   | 
  Email  |    หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ   |    M2F  |    SMS  | 
  Facebook  |    Twitter  |    นิตยสาร DACO   |    นิตยสาร A DAY   | 
  นิตยสาร CHECK TOUR   |    Web board  |    jeducation.com  |    marumura.com  | 
  dek-d.com  |    towaiwai.com  |    tpa.or.th  |    jobtopgun.com  |    Other   

ความสนใจอื่นๆเพิ่มเติม สนใจศึกษาต่อ
สนใจหางานศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 23 ห้อง 2303 ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ
โทร. 0-2267-7726 แฟกซ์. 0-2631-2040 Email : news@jeducation.com