J-Challenge Maru Batsu Battle

หาคู่หูร่วมกล้าท้าฝัน สู่แดนอาทิตย์อุทัย

การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับญี่ปุ่น ระดับอุดมศึกษา ภาคพิเศษ!

ชิงทุนเรียนภาษาและโฮมสเตย์ที่ญี่ปุ่น 1 สัปดาห์


ลุ้นกันวันเดียวจบ !


วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 2557 ห้อง Meeting Room 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ภายในงาน Japan Education Fair

J-Challenge เป็นการแข่งขันที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นและมีความชื่นชอบญี่ปุ่น ได้เข้าร่วมท้าทายความสามารถและสนุกสนานกับการแข่งขัน ซึ่งไม่ได้เน้นแค่ทักษะทางภาษาญี่ปุ่นเท่านั้นแต่จะครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่นในทุกๆ ด้านทั้งเชิงวิชาการและบันเทิง โดยจัดการแข่งขันทั้งในระดับมัธยมปลาย และระดับมหาวิทยาลัย

J-Challenge maru –batsu (O X) แตกต่างจากการแข่งขัน J-Challenge ปรกติอย่างไร เนื่องจากการแข่งขัน J-Challenge ระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 3 ซึ่งเดิมมีกำหนดการจัดขึ้นในงาน JAPAN EXPO 2014 เมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 25-26 มกราคม 2557 มีความจำเป็นที่จะต้องยกเลิกการจัดงานไป ทาง Jeducation จึงกำหนดจัดการแข่งขัน J-Challenge รอบพิเศษขึ้น โดยใช้ชื่อว่า J-Challenge maru batsu (O X) ซึ่งเป็นการแข่งขันฉบับย่อ ไม่ต้องสอบข้อเขียน ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมมีสิทธิ์เข้าใกล้ความฝันที่จะไปญี่ปุ่นได้ง่ายขึ้น ด้วยการแข่งขัน maru batsu วัดดวง1. นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี ไม่จำกัดคณะและสาขาวิชา อายุไม่เกิน 26 ปี สัญชาติไทย

2. การแข่งขันเป็นประเภททีม ทีมละ 2 คน ไม่จำเป็นต้องอยู่ในคณะหรือมหาวิทยาลัยเดียวกัน

3. สมาชิกในทีม 1 คนจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่น (เนื้อหาของคำถามจะครอบคลุมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับญี่ปุ่นทุกๆ ด้าน ทั้งสาระและบันเทิง มีทั้งคำถามภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น)


วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 2557

ห้อง Meeting Room 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

11.00 น. ลงทะเบียนที่หน้าห้อง Meeting Room 4

ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องนำบัตรนิสิต นักศึกษาฉบับจริงมาแสดงตนด้วย

รอบแรก

เป็นการตอบคำถามถูกหรือผิด ( maru หรือ batsu ) คัดเหลือ 10 ทีม เพื่อเข้าแข่งขันรอบรองชนะเลิศ

รอบรองชนะเลิศ

เป็นการตอบคำถาม โดยเขียนคำตอบลงกระดาน ทีมที่ตอบถูกจะได้คะแนน คัดเหลือ 4 ทีม เพื่อเข้าแข่งขันรอบตัดสิน

รอบตัดสิน

เป็นการตอบคำถามโดยแข่งกันกดปุ่มเพื่อตอบคำถาม ทีมที่กดปุ่มได้และตอบถูกจะได้คะแนน ทีมที่ตอบถูกได้คะแนนสูงสุดจะเป็นทีมที่ชนะเลิศ

17.00 น. จบการแข่งขัน มอบรางวัล

รางวัลชนะเลิศ 1 ทีม

ทุนเรียนภาษาญี่ปุ่นและโฮมสเตย์ ณ ประเทศญี่ปุ่น 7 วัน ตั้งแต่คืนวันที่ 29 มีนาคม - 5 เมษายน 2557 (ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางได้) พร้อมประกาศนียบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 3 ทีม

ทุนการศึกษา 4,000 บาท / 1 ทีม พร้อมประกาศนียบัตร และหลักสูตรเรียนภาษาญี่ปุ่นที่เจเอ็ดดูเคชั่นเซ็นเตอร์ ถ.สีลม กรุงเทพ คนละ 1 หลักสูตร

รางวัลชมเชย จำนวน 6 ทีม

ทุนการศึกษา 2,000 บาท / 1 ทีม พร้อมประกาศนียบัตร และหลักสูตรเรียนภาษาญี่ปุ่นที่เจเอ็ดดูเคชั่นเซ็นเตอร์ ถ.สีลม กรุงเทพ คนละ 1 หลักสูตร

หมายเหตุ :

1. ทุนการศึกษาเพื่อไปเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ประเทศญี่ปุ่นนี้ รวมค่าเรียนภาษาญี่ปุ่น Home stay พร้อมอาหารวันละ 2 มื้อ ตั๋วเครื่องบิน แต่ยังไม่รวม ค่าทำหนังสือเดินทาง และ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ญี่ปุ่น

2. ทุกรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือโอนให้กับผู้อื่น

3. กำหนดการเดินทาง ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ผู้สมัครควรมีหนังสือเดินทางพร้อมแล้ว เนื่องจากมีระยะเวลาในการเตรียมตัวเพียง 2 สัปดาห์หลังการแข่งขัน

4. นักเรียนที่ได้เดินทางไปเรียนภาษาที่ญี่ปุ่นนี้ จะต้องเขียนบทความบรรยายประสบการณ์การเรียนและการใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น วันละ 1 หน้ากระดาษ A4 และส่งไม่เกิน 1 สัปดาห์หลังกลับจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อใช้ในเว็บไซต์เจเอ็ดดูเคชั่น โดยในบทความจะต้องมีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องราวดังนี้

- ประสบการณ์การเรียนภาษาในสถาบัน, ประสบการณ์พักโฮมสเตย์และเรื่องอื่นๆในญี่ปุ่น

- ความรู้สึกที่ได้ไปประเทศญี่ปุ่นในครั้งนี้

- สิ่งที่อยากบอกกับผู้สมัครการแข่งขันในรุ่นต่อไป

1. ลงทะเบียนสมัครเข้าแข่งขัน โดยจะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดของผู้สมัครให้ครบทั้ง 2 คน

2. เจ้าหน้าที่จะตอบกลับไปทางอีเมล์ (กรุุณาเช็คใน Junk Mail ด้วย) หากไม่ได้รับอีเมล์ภายใน 3 วันทำการ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจอีกครั้ง ที่เบอร์ : 0-2267-7726 (คุณหนึ่ง)


ปิดรับสมัคร 12 มีนาคมนี้!!สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ JEDUCATION โทร. 02-2677726
287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 23 ห้อง 2303 ถ.สีลม บางรัก กทม. 10500
สนับสนุนโดย

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น     H.I.S. Tour     Homestay         

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 23 ห้อง 2303 ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ
โทร. 0-2267-7726 แฟกซ์. 0-2631-2040 Email : news@jeducation.com