คอร์สเรียน JCenter | สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น เรียนภาษาญี่ปุ่น โดยอาจารย์ชาวญี่ปุ่น
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInDigg thisShare on Tumblr

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นของ Jeducation Center

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นที่กำลังเปิดรับสมัคร

สอบถามคอร์สเรียนได้ง่ายๆ ผ่านไลน์ คลิกที่ปุ่มได้เลยค่ะ
เพิ่มเพื่อน

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเตรียมตัวสอบวัดระดับ

 


หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป

เปิดสอนภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ระดับเบื้องต้น จนถึงภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานอยู่แล้วในระดับต่างๆ ผู้เรียนจะได้พัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน มีการบ้าน แบบฝึกหัด แบบทดสอบย่อยให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนความรู้อย่างสม่ำเสมอ

ระดับชั้นเรียนและความรู้ภาษาญี่ปุ่น

700x500

จำนวนชั่วโมงและค่าเล่าเรียน (ไม่รวมค่าหนังสือ)

✨ เฉพาะ BEGINNER ระดับ 1 สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาก่อน

จำนวนชั่วโมง รอบวันธรรมดา
18.30-20.15 น.
รอบวันเสาร์, อาทิตย์
9.15-12.45 หรือ 13.45-17.15 น.
39 ชั่วโมง 7,000 บาท  (ยังไม่รวมค่าหนังสือเรียน) 7,800 บาท  (ยังไม่รวมค่าหนังสือเรียน)

 

✨ ระดับอื่นๆ (BEGINNER ระดับ 2 – Advance Plus ระดับ 5)

จำนวนชั่วโมง รอบวันธรรมดา
18.30-20.00 น.
รอบวันเสาร์, อาทิตย์
9.30-12.30 หรือ 14.00-17.00 น.
33 ชั่วโมง 5,900 บาท  (ยังไม่รวมค่าหนังสือเรียน) 6,600 บาท  (ยังไม่รวมค่าหนังสือเรียน)

 

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไปที่กำลังเปิดรับสมัคร

 


หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด

ผู้เรียนจะได้เรียนภาษาญี่ปุ่นแบบเดียวกับการเรียนที่ประเทศญี่ปุ่น เรียนอย่างเข้มข้นทุกวันจันทร์ – ศุกร์ วันละ 4 ชั่วโมง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น หรือเตรียมตัวเข้าทำงานที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นระดับ

ชั้นเรียนและความรู้ภาษาญี่ปุ่น

700x500Intensive

จำนวนชั่วโมงและค่าเล่าเรียน

✨เฉพาะ เร่งรัด 1 สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาก่อน

จำนวนชั่วโมง รอบเรียน 13.00-17.00 น.
212 ชั่วโมง 36,000 บาท (รวมค่าหนังสือเรียนแล้ว 2 เล่ม)

 

✨เร่งรัด 2 – 4

จำนวนชั่วโมง รอบเรียน 9.15 – 13.15 หรือ 13.00-17.00 น.
208 ชั่วโมง 35,400 บาท (รวมค่าหนังสือเรียนแล้ว 2 เล่ม)

 

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด 2 – 4 ที่กำลังเปิดรับสมัคร

 

ผู้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นแล้ว สามารถนัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (Placement Test)
เพื่อเข้าเรียนได้ตลอดเวลา! (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสอบ)

**การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อจัดเข้าชั้นเรียนของ โรงเรียนภาษาญี่ปุน Jeducation Center**

ตารางเวลาที่สามารถเข้ามาสอบ Placement Test ได้


หนังสือที่ใช้ประกอบการเรียน แบ่งตามระดับ

Basic (ระดับชั้นต้น) หนังสือประกอบ ราคา
คอร์สภาษาญี่ปุ่นระดับต้น B1 Minna no Nihongo 1 320
คอร์สภาษาญี่ปุ่นระดับต้น B2 Minna no Nihongo 1 320
Storykanji1 100
คอร์สภาษาญี่ปุ่นระดับต้น B3 Minna no Nihongo 1 320
Minna no Nihongo 2 320
Storykanji1 100
คอร์สภาษาญี่ปุ่นระดับต้น B4 Minna no Nihongo 2 320
Storykanji1 100
คอร์สภาษาญี่ปุ่นระดับต้น B5 Minna no Nihongo 2 320
Storykanji1 100

 

Intermediate (ระดับชั้นกลาง) หนังสือประกอบ ราคา
คอร์สภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง I1 Minna no Nihongo 3 320
Storykanji2 100
คอร์สภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง I2 Minna no Nihongo 3 320
Storykanji2 100
คอร์สภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง I3 Minna no Nihongo 3 320
Minna no Nihongo 4 320
Storykanji2 100
คอร์สภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง I4 Minna no Nihongo 4 320
Storykanji2 100
คอร์สภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง I5 Minna no Nihongo 4 320
Storykanji2 100

 

 

Pre – Advance (ระดับเตรียมชั้นสูง) หนังสือประกอบ ราคา
คอร์สภาษาญี่ปุ่นระดับเตรียมชั้นสูง P1-P5 Minna no Nihongo Chuukyuu 1 200
Kanji N3 120

 

Advance (ระดับสูง) หนังสือประกอบ ราคา
คอร์สภาษาญี่ปุ่นระดับสูง A1-A5 Minna no Nihongo Chuukyuu 2 200
Kanjimaster 200

 

Advance Plus (ระดับสูงพิเศษ) หนังสือประกอบ ราคา
คอร์สภาษาญี่ปุ่นระดับสูงพิเศษ  AP1 – AP5 Chukyuu koki 320
Kanjimaster 200


เรียนภาษาญี่ปุ่น JEDUCATION CENTER

สาขาสีลม อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ (ปากซอยคอนแวนต์) เลขที่ 287 ชั้น 23 ห้อง 2303 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
สถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง / MRTสีลม

โทร. 0-2267-7726 ต่อ 111-112
โทรสาร. 0-2631-2040  email : school@jeducation.com

สาขาอโศก อาคารจัสมินซิตี้ (ปากซอยสุขุมวิท 23) เลขที่ 2 ชั้น 27 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กทม. 10110
สถานีรถไฟฟ้า BTS อโศก /MRT สุขุมวิท

โทร. 0-2665-2969
โทรสาร. 0-2665-2969  email : school@jeducation.com

 
เพิ่มเพื่อน

 

Be Sociable, Share!

PASSWORD RESET

LOG IN