คอร์สเรียน JCenter | สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น เรียนภาษาญี่ปุ่น โดยอาจารย์ชาวญี่ปุ่น
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInDigg thisShare on Tumblr

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นของ Jeducation Center

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นที่กำลังเปิดรับสมัคร

สอบถามคอร์สเรียนได้ง่ายๆ ผ่านไลน์ คลิกที่ปุ่มได้เลยค่ะ
เพิ่มเพื่อน

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเตรียมตัวสอบวัดระดับ

 


หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป

เปิดสอนภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ระดับเบื้องต้น จนถึงภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานอยู่แล้วในระดับต่างๆ ผู้เรียนจะได้พัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน มีการบ้าน แบบฝึกหัด แบบทดสอบย่อยให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนความรู้อย่างสม่ำเสมอ

ระดับชั้นเรียนและความรู้ภาษาญี่ปุ่น

700x500

จำนวนชั่วโมงและค่าเล่าเรียน (ไม่รวมค่าหนังสือ)

✨ เฉพาะ BEGINNER ระดับ 1 สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาก่อน

จำนวนชั่วโมง รอบวันธรรมดา
18.30-20.15 น.
รอบวันเสาร์, อาทิตย์
9.15-12.45 หรือ 13.45-17.15 น.
39 ชั่วโมง 6,300 บาท  (ยังไม่รวมค่าหนังสือเรียน) 6,800 บาท  (ยังไม่รวมค่าหนังสือเรียน)

 

✨ ระดับอื่นๆ (BEGINNER ระดับ 2 – Advance Plus ระดับ 5)

จำนวนชั่วโมง รอบวันธรรมดา
18.30-20.00 น.
รอบวันเสาร์, อาทิตย์
9.30-12.30 หรือ 14.00-17.00 น.
33 ชั่วโมง 5,300 บาท  (ยังไม่รวมค่าหนังสือเรียน) 5,800 บาท  (ยังไม่รวมค่าหนังสือเรียน)

 

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไปที่กำลังเปิดรับสมัคร

 


หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด

ผู้เรียนจะได้เรียนภาษาญี่ปุ่นแบบเดียวกับการเรียนที่ประเทศญี่ปุ่น เรียนอย่างเข้มข้นทุกวันจันทร์ – ศุกร์ วันละ 4 ชั่วโมง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น หรือเตรียมตัวเข้าทำงานที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นระดับ

ชั้นเรียนและความรู้ภาษาญี่ปุ่น

700x500Intensive

จำนวนชั่วโมงและค่าเล่าเรียน

✨เฉพาะ เร่งรัด 1 สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาก่อน

จำนวนชั่วโมง รอบเรียน 13.00-17.00 น.
212 ชั่วโมง 32,000 บาท (รวมค่าหนังสือเรียนแล้ว 2 เล่ม)

 

✨เร่งรัด 2 – 4

จำนวนชั่วโมง รอบเรียน 9.15 – 13.15 หรือ 13.00-17.00 น.
208 ชั่วโมง 31,000 บาท (รวมค่าหนังสือเรียนแล้ว 2 เล่ม)

 

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด 2 – 4 ที่กำลังเปิดรับสมัคร

 

ผู้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นแล้ว สามารถนัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (Placement Test)
เพื่อเข้าเรียนได้ตลอดเวลา! (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสอบ)

**การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อจัดเข้าชั้นเรียนของ โรงเรียนภาษาญี่ปุน Jeducation Center**

ตารางเวลาที่สามารถเข้ามาสอบ Placement Test ได้


หนังสือที่ใช้ประกอบการเรียน แบ่งตามระดับ

Basic (ระดับชั้นต้น) หนังสือประกอบ ราคา
คอร์สภาษาญี่ปุ่นระดับต้น B1 Minna no Nihongo 1 250
คอร์สภาษาญี่ปุ่นระดับต้น B2 Minna no Nihongo 1 250
Storykanji1 100
คอร์สภาษาญี่ปุ่นระดับต้น B3 Minna no Nihongo 1 250
Minna no Nihongo 2 250
Storykanji1 100
คอร์สภาษาญี่ปุ่นระดับต้น B4 Minna no Nihongo 2 250
Storykanji1 100
คอร์สภาษาญี่ปุ่นระดับต้น B5 Minna no Nihongo 2 250
Storykanji1 100

 

Intermediate (ระดับชั้นกลาง) หนังสือประกอบ ราคา
คอร์สภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง I1 Minna no Nihongo 3 250
Storykanji2 100
คอร์สภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง I2 Minna no Nihongo 3 250
Storykanji2 100
คอร์สภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง I3 Minna no Nihongo 3 250
Minna no Nihongo 4 250
Storykanji2 100
คอร์สภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง I4 Minna no Nihongo 4 250
Storykanji2 100
คอร์สภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง I5 Minna no Nihongo 4 250
Storykanji2 100

 

Pre – Advance (ระดับเตรียมชั้นสูง) หนังสือประกอบ ราคา
คอร์สภาษาญี่ปุ่นระดับเตรียมชั้นสูง P1 ChukyuKyuu e Ikou 220
Kanji3 120
คอร์สภาษาญี่ปุ่นระดับเตรียมชั้นสูง P2 ChukyuKyuu e Ikou 220
Kanji3 120
คอร์สภาษาญี่ปุ่นระดับเตรียมชั้นสูง P3 ChukyuKyuu wo manabou 56 220
Kanji3 120
คอร์สภาษาญี่ปุ่นระดับเตรียมชั้นสูง P4 ChukyuKyuu wo manabou 56 220
Kanji4 120
คอร์สภาษาญี่ปุ่นระดับเตรียมชั้นสูง P5 ChukyuKyuu wo manabou 56 220
Kanji4 120

 

Advance (ระดับสูง) 5 ระดับ หนังสือประกอบ ราคา
คอร์สภาษาญี่ปุ่นระดับสูง A1 ChukyuKyuu wo manabou 82 220
Kanji4 120
คอร์สภาษาญี่ปุ่นระดับสูง A2 ChukyuKyuu wo manabou 82 220
Kanji4 120
คอร์สภาษาญี่ปุ่นระดับสูง A3 ChukyuKyuu wo manabou 82 220
Kanjimaster 120
คอร์สภาษาญี่ปุ่นระดับสูง A4 ChukyuKyuu wo manabou 82 220
Kanjimaster 120
คอร์สภาษาญี่ปุ่นระดับสูง A5 ChukyuKyuu wo manabou 82 220
Kanjimaster 120

 

Advance Plus (ระดับสูงพิเศษ) หนังสือประกอบ ราคา
คอร์สภาษาญี่ปุ่นระดับสูงพิเศษ  AP1 – AP5 Chukyuu koki 220
Kanjimaster 120


เรียนภาษาญี่ปุ่น JEDUCATION CENTER

สาขาสีลม อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ (ปากซอยคอนแวนต์) เลขที่ 287 ชั้น 23 ห้อง 2303 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
สถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง / MRTสีลม

โทร. 0-2267-7726 ต่อ 111-112
โทรสาร. 0-2631-2040  email : school@jeducation.com

สาขาอโศก อาคารจัสมินซิตี้ (ปากซอยสุขุมวิท 23) เลขที่ 2 ชั้น 27 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กทม. 10110
สถานีรถไฟฟ้า BTS อโศก /MRT สุขุมวิท

โทร. 0-2665-2969
โทรสาร. 0-2665-2969  email : school@jeducation.com

 
เพิ่มเพื่อน

 

Be Sociable, Share!

PASSWORD RESET

LOG IN