Takushoku University

Takushoku University : หลักสูตรและค่าเล่าเรียน

Takushoku University

ข้อมูลทั่วไป สถานที่ตั้ง
ค่าเล่าเรียน   หอพัก    

Ask002

หลักสูตรและค่าเล่าเรียน

 

คลาสเรียนแบ่งตามระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น มีคลาสเรียนภาษาอังกฤษและวิชาเลือก เช่น ติวสอบวิชาคณิตศาสตร์สำหรับสายวิทย์, คณิตศาสตร์สำหรับสายศิลป์, ฟิสิกส์, เคมี และชีววิทยา นอกจากนี้ยังมีวิชาเรียนที่จะได้เข้าใจญี่ปุ่นได้ลึกซึ้งขึ้น เช่น วิชาญี่ปุ่นศึกษา, สังคมปัจจุบัน, ภูมิศาสตร์, ประวัติศาสตร์ เป็นต้น

เวลาเรียน
จันทร์, อังคาร, ศุกร์ 9.00 – 16.10 น.
พุธ 9.00 – 14.25 น. และพฤหัสบดี 9.00 – 17.55 น.

วิชาบังคับ

 • ญี่ปุ่นศึกษาเพื่อการฟัง พูด อ่าน เขียน ไวยากรณ์ การสนทนา การเขียนเรียงความ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการฟัง พูด อ่าน เขียน ไวยากรณ์
 • โฮมรูม ช่วงเวลาแนะแนวเรื่องกิจกรรม, การเรียน, การสอบ, การใช้ชีวิต, การเรียนต่อ เป็นต้น
 • ชั่วโมงเรียนสัมมนาตามเป้าหมายของนักเรียน

วิชาเลือก

 • คณิตศาสตร์สำหรับสายวิทย์
 • คณิตศาสตร์สำหรับสายศิลป์
 • วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา)
 • วิชาสำหรับการสอบ TOEIC / TOEFL
 • สังคมปัจจุบัน
 • ภูมิศาสตร์, ประวัติศาสตร์
 • ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน

ค่าเล่าเรียน  (หน่วยเป็นเงินเยน)

หมายเหตุ
*ครั้งแรกชำระค่าแรกเข้าและค่าเล่าเรียน 6 เดือน รวม 377,500 เยน
*ค่าหนังสือเรียนจ่ายตามจริง

ทุนการศึกษา

 1. ทุนการศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเข้มข้น (Bekka) 150,000 เยนต่อปี ให้นักเรียน 8 คน
 2. Takayama Scholarship 60,000 เยนต่อเดือน ให้นักเรียน 1-2 คน

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
เป็นสำนักงานในประเทศไทยของสถาบันโดยตรง  แนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่นทุกระดับ โดยศิษย์เก่าญี่ปุ่น  ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน  โดยไม่คิดค่าดำเนินการใด ๆ รวมถึงค่าส่งเอกสารไปที่ญี่ปุ่น

ปรึกษาเรื่องเรียนต่อญี่ปุ่น โทร. 02-267-7726
email : ask@jeducation.com

ขอข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ คลิกเลย  >> https://bit.ly/jed-line

ติดต่อ-สอบถาม แนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่น..ฟรี ดำเนินการทุกขั้นตอน...ฟรี ไม่มีค่าดำเนินการใดๆ

สอบถามคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น

Paste your AdWords Remarketing code here