Osaka YMCA : หลักสูตรและค่าเล่าเรียน

ข้อมูลทั่วไป สถานที่ตั้ง
ค่าเล่าเรียน    หอพัก   
        รีวิวจากรุ่นพี่/เจ้าหน้าที่       

Ask002

หลักสูตรและค่าเล่าเรียน

 

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
มุ่งเน้นการเรียนด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน ครบทั้ง 4 ด้าน และมีเนื้อหาที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน หรือการทำงานได้อีกด้วย

เวลาเรียน รอบเช้า 9.00 – 12.50 น. หรือ รอบบ่าย 13.30 – 17.20 น.

 

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อ

เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท นอกจากการเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้ว ยังมีวิชาเรียนที่ใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยด้วย เช่น EJU และการเขียนแผนงานวิจัย ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการประเทศญี่ปุ่น ว่าสามารถสอบเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยได้ด้วย แม้ว่าจะเรียนมาไม่ครบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี

เวลาเรียน 9.00 – 14.40 น.

 

ค่าเล่าเรียน  (หน่วยเป็นเงินเยน)

Osaka YMCA ค่าเล่าเรียน 2020

หมายเหตุ:
*หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป 1-2 ปี ครั้งแรกชำระค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน 6 เดือน และค่าอื่น ๆ รวม 447,600 เยน
*หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อ ครั้งแรกชำระค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน 6 เดือน และค่าอื่น ๆ รวม 467,600 เยน
*ค่าอื่น ๆ รวมค่าสาธารณูปโภค ค่ากิจกรรมนอกหลักสูตร และค่าประกันอุบัติเหตุ

 

การ Support นักเรียน

การเปิดบัญชีธนาคาร, การหางานหลังจากเรียนจบ (ในคลาสเรียนระดับสูงจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาช่วยให้คำแนะนำในการวางแผน, การเขียน Resume)

 


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
เป็นสำนักงานในประเทศไทยของสถาบันโดยตรง  แนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่นทุกระดับ โดยศิษย์เก่าญี่ปุ่น  ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน  โดยไม่คิดค่าดำเนินการใด ๆ รวมถึงค่าส่งเอกสารไปที่ญี่ปุ่น

ปรึกษาเรื่องเรียนต่อญี่ปุ่น โทร. 02-267-7726
email : ask@jeducation.com

ขอข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ คลิกเลย  >> https://bit.ly/jed-line

ติดต่อ-สอบถาม แนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่น..ฟรี ดำเนินการทุกขั้นตอน...ฟรี ไม่มีค่าดำเนินการใดๆ

สอบถามคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น