Okayama institute of language

Okayama Institute of Languages : หลักสูตรและค่าเล่าเรียน

okayama

ข้อมูลทั่วไป สถานที่ตั้ง
ค่าเล่าเรียน   หอพัก    
       รีวิวจากรุ่นพี่/เจ้าหน้าที่        
หลักสูตรและค่าเล่าเรียน
หลักสูตรภาษาระยะสั้น (( คลิก ))
หลักสูตรภาษาระยะยาว (( คลิก ))

📝 หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะยาว

  1. เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ ไม่ว่าจะเป็นในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทในประเทศญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นสำหรับศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป
  2. มุ่งเน้นการเรียนภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ และยังสนับสนุนการหางานในบริษัทญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ในญี่ปุ่นและในประเทศไทย
  3. เป็นหลักสูตรระยะยาว เริ่มเรียนในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม เน้นพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นทั้ง 4 ด้าน ทั้งพูด ฟัง อ่าน เขียน

เวลาเรียน

  • หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะยาวและหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น  แบ่งเป็น

รอบเช้า 9:00 – 12:50 น.(ชั้นกลาง-สูง)
รอบบ่าย 13:30 –17:20 น.(พื้นฐาน-ชั้นกลาง)

  • หลักสูตรโฮมสเตย์  9.00 -11.50 น.

วิชาพื้นฐานอื่นๆ

วิชาเรียนต่าง ๆ ที่ใช้ในการสอบ EJU เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ค่าเล่าเรียน  (หน่วยเป็นเงินเยน)

okayama

หมายเหตุ :  * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมค่าหนังสือ ค่าประกันสุขภาพ ค่ากิจกรรมพิเศษแล้ว

การชำระเงิน ( หลักสูตรระยะยาว )
1. ค่าสมัคร 20,000 เยน ชำระเมื่อสมัครเรียนที่เจเอ็ดดูเคชั่น
2. ค่าแรกเข้าและค่าเล่าเรียนสำหรับ 6 เดือนแรก 401,200 เยน ชำระเมื่อทราบผลจากกองตรวจคนเข้าเมือง
* อัตราแลกเปลี่ยนจะแตกต่างไปในแต่ละช่วงเวลา คิดเป็นเงินไทยโดยคร่าวๆ ด้วยการหาร 3

 

🎖 ทุนการศึกษา

  • ทุนการศึกษาของโรงเรียน ปีละ 2 ครั้ง คนละ 50,000 เยน (ปี 2015 ได้รับ 18 คน)
  • รางวัลความพยายามสำหรับนักเรียนที่เรียนดีและขยันเรียน, รางวัลขยันสำหรับนักเรียนที่มาเรียนทุกวัน ปีละ 2 ครั้ง คนละ 5,000 เยน (ปี 2015 ได้รับ 27 คน)
  • ทุน Nakajima เดือนละ 10,000 เยน เป็นเวลา 1 ปี  ( ปี 2015 ได้รับ 4 คน )
  • ทุน Jasso เดือนละ 30,000 เยน เป็นเวลา 1 ปี ( ปี 2015 ได้รับ 4 คน )
  • ทุน LSH Asia คนละ 100,000 เยน ( ปี 2015 ได้รับ 1 คน )

* เป็นทุนสำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียน Okayama เท่านั้น (แต่ละภาคการศึกษาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง)

 


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
เป็นสำนักงานในประเทศไทยของสถาบันโดยตรง  แนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่นทุกระดับ โดยศิษย์เก่าญี่ปุ่น  ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน  โดยไม่คิดค่าดำเนินการใด ๆ รวมถึงค่าส่งเอกสารไปที่ญี่ปุ่น

ปรึกษาเรื่องเรียนต่อญี่ปุ่น โทร. 02-267-7726
email : ask@jeducation.com

ขอข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ คลิกเลย  >> https://bit.ly/jed-line