Naganuma : หลักสูตรและค่าเล่าเรียน

naganuma001

ข้อมูลทั่วไป สถานที่ตั้ง
ค่าเล่าเรียน   หอพัก    
       รีวิวจากรุ่นพี่/เจ้าหน้าที่        

 

หลักสูตรและค่าเล่าเรียน

 

หลักสูตรภาษาระยะสั้น (( คลิก ))
หลักสูตรภาษาระยะยาว (( คลิก ))

📝 หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป ( 4 คาบเรียนต่อวัน )

เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างจริงจังด้วยวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย  พัฒนาทักษะทางภาษาญี่ปุ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการทำงานหรือศึกษาต่อ  ปัจจุบันมีนักเรียน 350 คน จาก 40 ประเทศกำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรนี้ ซึ่งประกอบด้วย 4 คาบเรียนต่อวัน (5 วันต่อสัปดาห์) เปิดสอนตั้งแต่ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง โดยนักเรียนสามารถเข้าเรียนตามระดับที่เหมาะสมกับตนเองได้

📝 หลักสูตรเพื่อศึกษาต่อระดับสูง ( 4 – 6 คาบเรียนต่อวัน)

เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหรือบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีระยะเวลาในการเรียน 1 ปี, 1ปี 6 เดือน และ 2 ปี  นอกจากการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นสำหรับการศึกษาต่อแล้ว  ยังเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบเพื่อศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น (EJU) รวมถึงการสอบที่จำเป็นอื่น ๆ เช่นการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ( JLPT )  นักเรียนยังสามารถลงเรียนวิชาอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการสอบ EJU (ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ความรู้ทั่วไป และวิทยาศาสตร์) อีกทั้งยังมีการให้คำปรึกษาแนะแนวเป็นรายบุคคล สำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าศึกษาต่อระดับสูงในประเทศญี่ปุ่น รวมถึงการฝึกการสอบสัมภาษณ์ด้วย

📝 หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

สำหรับผู้ที่อยากจะทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นหรือมีจุดมุ่งหมายในการใช้และพํฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นในเชิงธุรกิจ มีทั้งหลักสูตรระยะยาว 1 ปีและหลักสูตรระยะสั้น 3 เดือน มีการสนับสนุนการหางานอีกด้วย

📝 หลักสูตรเข้าศึกษาต่อบัณฑิตวิทยาลัย

เรียน 5 วันต่อสัปดาห์ในช่วงบ่ายจะเรียนเป็นหลักสูตร เพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาต่อปริญญาโท ในชั้นเรียนมีการแนะนำการเตรียมตัวก่อนเข้าเรียนปริญญาโท มีการแบ่งกกลุ่มพูดคุย และฝึกทักษะการฟังการเขียนที่ใช้ในเชิงของปริญญาโท อีกทั้งบางภาคการเรียนจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย มาให้คำแนะนำโดยตรง

ค่าเล่าเรียน  (หน่วยเป็นเงินเยน)

หมายเหตุ : วิชา Foundation คือ กลุ่มวิชาสายวิทย์ ( คณิตศาสตร์,ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา) สายศิลป์ (สังคมวิทย์,อังกฤษ) และกลุ่มวิชาอังกฤษเพื่อสอบเข้า * ค่าใช้จ่า 15,330 เยน / กลุ่มวิชา

 

🎖 ทุนการศึกษา

* เป็นทุนสำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียน Naganuma  เท่านั้น (แต่ละภาคการศึกษาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง)

สิทธิพิเศษ แนะแนวการหางาน แนะนำงานพิเศษ ซื้อโทรศัพท์/ ซิม/ อินเตอร์เน็ต แนะนำบริษัทหาบ้านเช่า

 


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
เป็นสำนักงานในประเทศไทยของสถาบันโดยตรง  แนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่นทุกระดับ โดยศิษย์เก่าญี่ปุ่น  ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน  โดยไม่คิดค่าดำเนินการใด ๆ รวมถึงค่าส่งเอกสารไปที่ญี่ปุ่น

ปรึกษาเรื่องเรียนต่อญี่ปุ่น โทร. 02-267-7726
email : ask@jeducation.com

ขอข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ คลิกเลย  >> https://bit.ly/jed-line