Meros Language School

Meros Language School : หลักสูตรและค่าเล่าเรียน

meros

ข้อมูลทั่วไป สถานที่ตั้ง
ค่าเล่าเรียน   หอพัก    
       รีวิวจากรุ่นพี่/เจ้าหน้าที่        
หลักสูตรและค่าเล่าเรียน
หลักสูตรภาษาระยะสั้น (( คลิก ))
หลักสูตรภาษาระยะยาว (( คลิก ))

📝 หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป

เพื่อเน้นทักษะด้านการสื่อสาร เริ่มจากการปูพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นไปจนถึงการใช้ภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง สำหรับการศึกษาต่อหรือการทำงานได้อย่างถูกต้อง  นอกจากนั้นยังมีเนื้อหาและหลักสูตรการสอนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองต่อความจำเป็นในการสอบวิชาพื้นฐานเพื่อการสอบเข้า

ค่าเล่าเรียน  (หน่วยเป็นเงินเยน)

meros001

หมายเหตุ : ไม่รวมค่าหนังสือ แต่สามารถซื้อหนังสือจากโรงเรียนได้ในราคาถูกกว่าปกติ

🎖 ทุนการศึกษา:

  1. ทุนการศึกษาของโรงเรียน มอบให้นักเรียนที่ไม่เคยเข้าเรียนสาย และขาดเรียนเลย
  2. ทุนการศึกษาจากองค์กรอื่นๆ เช่น LSH Asia, Kyouritsu International Foundation

* เป็นทุนสำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียน Meros Language School เท่านั้น (แต่ละภาคการศึกษาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง)

 


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
เป็นสำนักงานในประเทศไทยของสถาบันโดยตรง  แนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่นทุกระดับ โดยศิษย์เก่าญี่ปุ่น  ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน  โดยไม่คิดค่าดำเนินการใด ๆ รวมถึงค่าส่งเอกสารไปที่ญี่ปุ่น

ปรึกษาเรื่องเรียนต่อญี่ปุ่น โทร. 02-267-7726
email : ask@jeducation.com

ขอข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ คลิกเลย  >> http://bit.ly/line-jed