Kansai College : หลักสูตรและค่าเล่าเรียน

Kansai College

ข้อมูลทั่วไป สถานที่ตั้ง
ค่าเล่าเรียน    หอพัก   

Ask002

หลักสูตรและค่าเล่าเรียน

 

📝 หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป

เป็นหลักสูตรที่ให้นักเรียนได้เรียนตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับสูง

📝 หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อ

เป็นหลักสูตรที่หลังจากจบการศึกษาจะได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ

📝 หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระดับสูง

สำหรับผู้ที่จบการศึกษาในประเทศญี่ปุ่นมาอย่างน้อย 1 ปี หรือได้รับการรับรองจากสถาบัน

 

ค่าเล่าเรียน  (หน่วยเป็นเงินเยน)

ค่าเล่าเรียน Kansai 2020

 

หมายเหตุ:

*หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป 1 ปี – 1 ปี 6 เดือน ครั้งแรกชำระค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน 6 เดือน และค่าอื่น ๆ รวม
453,000 เยน
*ค่าอื่น ๆ รวมค่าสาธารณูปโภค ค่าหนังสือเรียน ค่ากิจกรรมนอกหลักสูตร และค่าประกันอุบัติเหตุ

 

🎖 ทุนการศึกษา:

  • ทุนสมทบค่าใช้จ่ายนักเรียน : จะเป็นทุนจำนวน 48,000 เยนต่อเดือนตลอดระยะเวลา 6-12เดือน โดยจะคัดเลือกผู้ได้รับทุนจากผลการเรียน คะแนนสอบ ไปจนถึงอัตราการเข้าเรียน
  • ทุนการศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นของโรงเรียน Kansai College : เป็นทุนจำนวน 50,000 – 100,000 เยน ให้ครั้งเดียว โดยจะคัดเลือกผู้ได้รับทุนจากผลการเรียน คะแนนสอบ ไปจนถึงอัตราการเข้าเรียน
  • ทุนการศึกษาสำหรับผู้มีผลการสอบวัดระดับ JLPT ระดับสูง : สำหรับผู้ที่สอบได้ N1 หรือ N2 จะมีทุนการศึกษาให้เป็นจำนวน 20,000 – 70,000 เยนให้ครั้งเดียว โดยจะคำนึงถึงอัตราการเข้าเรียนด้วย

 

การ Support นักเรียน

  • แนะนำเกี่ยวกับการเปิดบัญชี
  • แนะนำเกี่ยวกับการหางานที่ญี่ปุ่น, ทำงานพิเศษ

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
เป็นสำนักงานในประเทศไทยของสถาบันโดยตรง  แนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่นทุกระดับ โดยศิษย์เก่าญี่ปุ่น  ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน  โดยไม่คิดค่าดำเนินการใด ๆ รวมถึงค่าส่งเอกสารไปที่ญี่ปุ่น

ปรึกษาเรื่องเรียนต่อญี่ปุ่น โทร. 02-267-7726
email : ask@jeducation.com

ขอข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ คลิกเลย  >> https://bit.ly/jed-line