คอร์ส เรียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เปิดรับสมัครแล้ว

คอร์ส เรียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เปิดรับสมัครแล้ว

SHARE
, / 368 0

เรียนภาษาญี่ปุ่น เบื้องต้น

เรียน ภาษาญี่ปุ่น เบื้องต้น

ภาษาญี่ปุ่นสำหรับมือใหม่  ปูพื้นฐาน ภาษาญี่ปุ่น เบื้องต้น ตั้งแต่แรกเริ่ม เสริมทักษะให้แน่น  เรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติกับอาจารย์ญี่ปุ่น  สร้างความคุ้นเคยและกล้าที่จะสื่อสารกับคนญี่ปุ่นได้อย่างมั่นใจ

อยาก เรียนภาษาญี่ปุ่น เบื้องต้น แต่ไม่มีพื้นฐาน เรียนคอร์สไหนดี?

 • คอร์สภาษาญี่ปุ่นทั่วไป B1  เรียนสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมงครึ่ง
 • คอร์สภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด Intensive 1  เรียนสัปดาห์ละ 20 ชั่วโมง


เรียนภาษาญี่ปุ่น

คอร์สภาษาญี่ปุ่นทั่วไป B1

สำหรับผู้ที่ต้องการ เรียนภาษาญี่ปุ่น เบื้องต้น แบบค่อยเป็นค่อยไป  ไม่หักโหมมาก แล้วค่อย ๆ ต่อยอดความรู้ในคอร์สต่อๆ ไป

เรียนสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมงครึ่ง รวม 39 ชั่วโมง ระยะเวลา 3 เดือน


เรียน B1 จบแล้วทำอะไรได้บ้าง?

แค่เริ่มต้นระดับพื้นฐาน ก็สามารถพูดคุยกับคนญี่ปุ่นแบบง่ายๆ ด้วยภาษาที่สุภาพ
สร้างความประทับใจได้ตั้งแต่แรก

 • เขียน อ่าน และออกเสียง ตัวอักษรญี่ปุ่นพื้นฐาน ( Hiragana )
 • แนะนำตัวภาษาญี่ปุ่น สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ ตอบรับ ปฏิเสธ พูดคุยทักทายเบื้องต้น
 • รู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น  ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันอย่างง่ายๆ
 • สื่อสารเรื่องสถานที่ ตัวเลข ราคา  วันเดือนปี  เวลา  กำหนดการ  การเดินทาง
 • สื่อสารเรื่องการกระทำ กำหนดการอย่างง่ายๆ ในอดีต ปัจจุบันและอนาคต

หนังสือเรียน  : Minna no Nihongo เล่มที่ 1 บทที่ 1 – 5

กำลังรับสมัคร คอร์สภาษาญี่ปุ่นทั่วไป B1 ภาคเรียนกรกฎาคม 2020

สมัครเรียนคอร์สภาษาญี่ปุ่นทั่วไป B1 เทอมกรกฎาคม 2020  คลิกที่นี่

เรียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น B1 ก.ค.2020

 

 

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น

คอร์สภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด INTENSIVE 1

สำหรับผู้ที่ต้องการเรียน ภาษาญี่ปุ่น เบื้องต้น ให้ได้ผลอย่างรวดเร็ว ในระยะเวลาอันสั้น  เนื้อหาเท่ากับการเรียนคอร์สทั่วไประดับ B1- B5

เรียนอย่างเข้มข้นแบบเดียวกับการเรียนที่ญี่ปุ่น
ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ วันละ 4 ชั่วโมง  สัปดาห์ละ 20 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น  212 ชั่วโมง

มีการบ้าน มีแบบฝึกหัดให้ฝึกฝน มีการทดสอบย่อย การเตรียมบทเรียนล่วงหน้า มีกิจกรรมฝึกพูดให้พัฒนาทักษะการสื่อสาร  ฯลฯ

มีชั่วโมงเสริมเพื่อการเตรียมตัวใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น โดยเจ้าหน้าที่แนะแนวของเจเอ็ดดูเคชั่น เสริมให้เป็นพิเศษ อีกทั้งยังสามารถปรึกษาข้อมูลเรื่องการเรียนต่อ และการใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นได้อย่างเต็มที่

เรียนจบแล้วจะได้รับประกาศนียบัตรและหนังสือรับรองการเรียน ที่สามารถนำไปใช้ยื่นประกอบการสมัครเรียนหลักสูตรภาษาระยะยาวที่ญี่ปุ่นได้  (ประกอบการขอ COE สถานภาพนักเรียน)

เรียน Intensive 1 จบแล้วทำอะไรได้บ้าง ?
เนื้อหาเทียบเท่ากับการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับ N5

 • อ่านเขียนตัวอักษรญี่ปุ่น ฮิรางานะ คาตาคานะและคันจิเบื้องต้น
 • สื่อสารภาษาญี่ปุ่นระดับพื้นฐาน สนทนาเกี่ยวกับเรื่องในชีวิตประจำวันทั่วไป
 • อธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ สถานที่ เส้นทาง นัดหมาย
 • เข้าใจการขอร้อง ขออนุญาต คำแนะนำ กฎระเบียบ ข้อห้ามแบบง่าย ๆ ไวยากรณ์ที่ยังไม่ซับซ้อน

หนังสือเรียน  : Minna no Nihongo เล่มที่ 1 และเล่มที่ 2  / คันจิ

กำลังรับสมัคร หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด 1 ภาคเรียนกรกฎาคม 2020

สมัครเรียนคอร์สภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด 1 เทอมกรกฎาคม 2020  คลิกที่นี่

คอร์สภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด 1 ก.ค. 2020 สอนสด

คอร์สภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด ก.ค.2020 ออนไลน์

 

หลักสูตรที่เปิดสอน

 


เรียนภาษาญี่ปุ่น JEDUCATION CENTER

อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ (ปากซอยคอนแวนต์) เลขที่ 287 ชั้น 23 ห้อง 2303 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
สถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง / MRT สีลม

โทร. 0-2267-7726 ต่อ 111-112
email : school@jeducation.com
LINE : https://bit.ly/jed-line

Paste your AdWords Remarketing code here

PASSWORD RESET

LOG IN