แนะนำ JCenter

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น JEDUCATION CENTER

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น JEDUCATION CENTER

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น JEDUCATION CENTER กำลังเปิดรับสมัครหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทุกระดับ

ผู้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่น สามารถนัดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (Placement Test)

เพื่อเข้าเรียนได้ตลอดเวลา! (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสอบ)

พิเศษ! สมัครเรียนในวันที่มาสอบเข้าชั้นเรียน (Placement Test) รับส่วนลดค่าคอร์สเรียน 5%

ข้อดี….ที่คุณจะได้รับจากการเรียนกับ JEDUCATION CENTER

เรียนกับเจ้าของภาษา พัฒนาการที่รวดเร็ว
สอนโดยคณาจารย์ชาวญี่ปุ่นที่ศึกษาด้านการสอนภาษามาโดยตรง ให้คุณเข้าใจและสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่นได้ โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการแปลเป็นภาษาไทย แล้วคุณจะแปลกใจว่า คุณสามารถสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่นได้โดยไม่รู้ตัว

ภาษาญี่ปุ่นเป็นส่วนหนึ่งของตัวคุณ ด้วยเทคนิคการสอนที่เห็นผล
เน้นการสนทนาเพื่อให้คุณใช้ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างเต็มที่และสื่อสารอย่างเป็นธรรมชาติ โดยอาจารย์จะกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนได้พูดคุยโต้ตอบด้วยภาษาญี่ปุ่นตลอดคาบเรียน ในบรรยากาศที่สนุกสนานเป็นกันเอง ทำให้คุณซึมซับได้อย่างรวดเร็ว และสามารถจดจำได้อย่างแม่นยำเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของตัวคุณ

ความใส่ใจที่ทั่วถึง
นักเรียน 10- 17 คนต่อชั้นเรียน คือจำนวนที่เหมาะสมกับวิธีการสอนแบบเฉพาะตัวของเรา นักเรียนทุกคนสามารถแสดงออกได้อย่างทั่วถึง และมีการแลกเปลี่ยนทัศนะที่หลากหลายทำให้การเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังมีชั่วโมงพิเศษสำหรับปรึกษากับอาจารย์ได้ทุกวันแม้จะนอกเวลาเรียน

เนื้อหาที่ไม่ได้จำกัดแค่ในแบบเรียน
แบบเรียนที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษให้เหมาะกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นในเมืองไทย พร้อมเอกสารประกอบอื่นๆ ซึ่งมีเนื้อหาที่ทันยุคทันสมัย เข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ใช่แค่การกางตำราเรียนไปทีละบทอย่างที่คุณคุ้นเคยอีกต่อไป

เพลิดเพลินกับกิจกรรมเสริมพิเศษ
เสริมทักษะความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ให้คุณเข้าร่วมได้ เช่น ฝึกเขียนพู่กันญี่ปุ่น พับกระดาษ ใส่ชุดยุกะตะ ฯลฯ

ครบครันสำหรับการศึกษาภาษาญี่ปุ่น
ด้วยบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้คุณได้ฝึกฝนภาษาญี่ปุ่นอย่างแท้จริง ครบครันด้วยสื่อต่าง ๆ สำหรับการพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นของคุณ เช่น ตำราเรียน แนวข้อสอบ หนังสือ นิตยสาร การ์ตูน เทป ซีดี วิดีโอ ดีวิดี NHK ฯลฯ

มิตรภาพในโลกแห่งภาษาญี่ปุ่น
การเรียนภาษา…ต้องหมั่นฝึกฝน หากไม่ได้ใช้จะลืมได้โดยง่าย เราจึงสร้างโอกาสให้คุณได้พบปะ และทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนใหม่ชาวญี่ปุ่นเป็นประจำทุกเดือนเสริมทักษะการฟังให้คุณเคยชินกับสำเนียงของเจ้าของภาษา และกล้าที่จะใช้ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างมั่นใจ

ครบวงจรกับการศึกษาต่อเนื่อง เพื่ออนาคตที่สดใส
ให้การสนับสนุนที่ต่อเนื่องสำหรับผู้ที่มีเป้าหมายในการศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่นระดับต่าง ๆ ด้วยบริการที่ครบวงจรของ Jeducation ซึ่งเป็นสถาบันตัวแทนของสถาบันการศึกษามากกว่า 20 แห่งในญี่ปุ่นให้คำแนะนำและดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์

โรงเรียนวัฒนศึกษาภาษาญี่ปุ่น หรือ Jeducation Center

เป็นสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีอาจารย์ชาวญี่ปุ่นที่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับนักเรียนต่างชาติมาโดยเฉพาะ การเรียนการสอนเน้นทักษะทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การเขียน และการอ่าน เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างเป็นธรรมชาติ อีกทั้งบรรยากาศและสถานที่ยังเอื้อต่อการเรียนรู้ และยังมีสื่อการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นต่างๆ เช่น นิตยสาร การ์ตูน รายการทีวีญี่ปุ่น ที่เตรียมไว้ให้นักเรียนได้ใช้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นโดยเฉพาะอีกด้วย

ติดต่อ-สอบถาม แนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่น..ฟรี ดำเนินการทุกขั้นตอน...ฟรี ไม่มีค่าดำเนินการใดๆ

สอบถามคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น

Paste your AdWords Remarketing code here