สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น Aoyama International Education Institute

Aoyama International Education Institute

Aoyama International Education Institute มีชั้นเรียนหลากหลายที่ตรงกับเป้าหมายของนักเรียนแต่ละคน และยังมีนักเรียนจากนานาประเทศ ทำให้สามารถสร้างความสัมพันธ์และมิตรภาพกับเพื่อนชาวต่างชาติได้ อาจารย์ที่ปรึกษานอกจากจะสอนภาษาญี่ปุ่นแล้ว ยังให้คำปรึกษาแนะแนวการศึกษาต่อได้อีกด้วย

✏️ข้อมูลทั่วไปของสถาบัน

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น Aoyama International Education Institute มีเป้าหมายไม่ได้เพียงแค่การสอนภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ยังเน้นการจัดการการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นในระดับนานาชาติ นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นและการใช้ชีวิตของชาวญี่ปุ่นได้

สำหรับนักเรียนที่เรียนดีจะได้รับการ Recommend เข้าศึกษาต่อโรงเรียนในเครือโดยที่ไม่ต้องสอบ หรือชำระค่าแรกเข้าใดๆ นอกจากนี้นักเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ด้านการเรียน รวมถึงได้รับการแนะนำหลักสูตรให้เข้ากับระดับภาษาญี่ปุ่น และเป้าหมายในการเรียนของนักเรียน

โรงเรียนมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเพื่อศึกษาต่อ หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป และหลักสูตรการสนทนาภาษาญี่ปุ่น

Scroll to Top