Aoyama International Education Institute Logo

Aoyama International Education Institute

สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น Aoyama International Education Institute

Aoyama International Education Institute มีชั้นเรียนหลากหลายที่ตรงกับเป้าหมายของนักเรียนแต่ละคน และยังมีนักเรียนจากนานาประเทศ ทำให้สามารถสร้างความสัมพันธ์และมิตรภาพกับเพื่อนชาวต่างชาติได้ อาจารย์ที่ปรึกษานอกจากจะสอนภาษาญี่ปุ่นแล้ว ยังให้คำปรึกษาแนะแนวการศึกษาต่อได้อีกด้วย

✏️ข้อมูลทั่วไปของสถาบัน

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น Aoyama International Education Institute มีเป้าหมายไม่ได้เพียงแค่การสอนภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ยังเน้นการจัดการการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นในระดับนานาชาติ นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นและการใช้ชีวิตของชาวญี่ปุ่นได้

สำหรับนักเรียนที่เรียนดีจะได้รับการ Recommend เข้าศึกษาต่อโรงเรียนในเครือโดยที่ไม่ต้องสอบ หรือชำระค่าแรกเข้าใดๆ นอกจากนี้นักเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ด้านการเรียน รวมถึงได้รับการแนะนำหลักสูตรให้เข้ากับระดับภาษาญี่ปุ่น และเป้าหมายในการเรียนของนักเรียน

โรงเรียนมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเพื่อศึกษาต่อ หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป และหลักสูตรการสนทนาภาษาญี่ปุ่น

Aoyama International Education Institute ภาพโรงเรียน 1
Aoyama International Education Institute ภายในห้องเรียน
Data
Address 3-8-40 Minami Aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-0062
ปีที่ก่อตั้ง 1988
จำนวนห้องเรียน 11 ห้อง
ชั่วโมงเรียน 20 ช.ม./สัปดาห์
จำนวนนักเรียน 357 คน
จำนวนอาจารย์
ระดับชั้นเรียน 12 ระดับ
Aoyama International Education Institute ห้องสมุด
Aoyama International Education Institute มุมพักผ่อน

ติดต่อ-สอบถาม แนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่น..ฟรี ดำเนินการทุกขั้นตอน...ฟรี ไม่มีค่าดำเนินการใดๆ

สอบถามคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น

Paste your AdWords Remarketing code here