Interculture Language Academy

ILA : หลักสูตรและค่าเล่าเรียน

ILA001

ข้อมูลทั่วไป สถานที่ตั้ง
ค่าเล่าเรียน   หอพัก    
       รีวิวจากรุ่นพี่/เจ้าหน้าที่        
หลักสูตรและค่าเล่าเรียน

 

📝 หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อ

ชั้นต้น 1•2
ตัวอักษรและไวยากรณ์พื้นฐาน การออกเสียง บทสนทนาที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน คันจิ 300-500 ตัว

ชั้นกลาง 1•2
สามารถแสดงความคิดเห็นในสถานการณ์ต่าง ๆ อ่านและแต่งบทความ เรียงความสั้น ๆ โครงสร้างไวยากรณ์ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น สามารถสอบผ่านระดับ N3 และ N2 สอบ EJU ได้ คะแนนมากกว่า 200 คะแนน

ชั้นสูง
เรียนและวิเคราะห์บทสนทนาระดับสูง เช่น เหตุการณ์ในมหาวิทยาลัย หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ณ ปัจจุบัน สามารถสอบผ่านระดับ N2 และ N1 สอบ EJU ได้คะแนนมากกว่า 240 คะแนน

*หลักสูตรเพื่อศึกษาต่อมีเรียนภาษาญี่ปุ่นวิชาการเพิ่มเติม

📝 หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงาน

เรียนสภาพสังคมทั่วไปและมารยาททางธุรกิจ การเขียนใบสมัครงานและจำลองการสัมภาษณ์งาน จัดกิจกรรมเข้าร่วมสัมมนาทางธุรกิจและทัศนศึกษาดูงาน เป็นต้น เหมาะกับผู้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นในระดับสูง

 

เวลาเรียน รอบเช้า 9.00 – 12.20 น. หรือ รอบบ่าย 13.20 – 16.40 น.

 

ค่าเล่าเรียน  (หน่วยเป็นเงินเยน)

ค่าเล่าเรียน ILA 2020

หมายเหตุ :
*ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป/เพื่อศึกษาต่อและเพื่อการทำงาน 1-2 ปี ครั้งแรกชำระค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน 6 เดือน และ
ค่าอื่น ๆ รวม 484,900 เยน
*ค่าอื่น ๆ รวมค่าสิ่งอำนวยความสะดวก ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าประกัน

สิทธิพิเศษ

บัตรสมาชิกเข้าชมพิพิทธภัณฑ์ หรือสวนสัตว์ต่าง ๆ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจากจังหวัด Hyoko และเมือง Kobe

🎖 ทุนการศึกษา:

  1. ทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่นซึ่งมอบให้กับนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัว 48,000 เยนต่อเดือน
  2. ทุน LSH Asia 100,000 เยนต่อ 5 เดือน

* เป็นทุนสำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียน ILA เท่านั้น (แต่ละภาคการศึกษาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง)

การ Support นักเรียน

  • พาไปลงทะเบียนที่เขต
  • แนะนำบริษัทหาบ้านเช่า
  • แนะนำเกี่ยวกับการเปิดบัญชี
  • แนะนำการซื้อโทรศัพท์ / ซิม / อินเตอร์เน็ต
  • แนะนำเกี่ยวกับการงานพิเศษ
  • แนะนำเกี่ยวกับการหางานที่ญี่ปุ่น

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
เป็นสำนักงานในประเทศไทยของสถาบันโดยตรง  แนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่นทุกระดับ โดยศิษย์เก่าญี่ปุ่น  ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน  โดยไม่คิดค่าดำเนินการใด ๆ รวมถึงค่าส่งเอกสารไปที่ญี่ปุ่น

ปรึกษาเรื่องเรียนต่อญี่ปุ่น โทร. 02-267-7726
email : ask@jeducation.com

ขอข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ คลิกเลย  >> https://bit.ly/jed-line