I.C.NAGOYA : หลักสูตรและค่าเล่าเรียน

I.C.NAGOYA : หลักสูตรและค่าเล่าเรียน

SHARE
, / 3191 0

I.C.NAGOYA001

ข้อมูลทั่วไป สถานที่ตั้ง
ค่าเล่าเรียน   หอพัก    
       รีวิวจากรุ่นพี่/เจ้าหน้าที่        
หลักสูตรและค่าเล่าเรียน
หลักสูตรภาษาระยะสั้น (( คลิก ))
หลักสูตรภาษาระยะยาว (( คลิก ))

📝 ระดับ 1-2 (ระดับต้น)
เรียนการออกเสียง ตัวอักษรฮิรางานะ คาตาคานะ และคันจิพื้นฐาน ไวยากรณ์และบทสนทนาที่มีความจำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวัน

📝 ระดับ 3 (ระดับต้นกลาง)
การนำสิ่งที่เรียนในระดับต้นมาใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้จริง พร้อมๆกันนั้นก็เรียนรูปประโยคของระดับกลางด้วย

📝 ระดับ 4-5 (ระดับกลาง)
นำไวยากรณ์ และรูปประโยคของระดับกลางมาใช้ โดยใช้คำศัพท์และรูปประโยคในระดับที่สูงขั้น

📝 ระดับ 6-7 (ระดับกลางสูง)
เพิ่มความสามารถในการสื่อสาร ทักษะการอธิบายและบอกเล่าเรื่องราว

📝 ระดับ 8-9 (ระดับสูง)
มีเป้าหมายในการเพิ่มความรู้ทางด้านภาษาญี่ปุ่น มีความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างเป็นธรรมชาติ

เวลาเรียน รอบเช้า 9.00 – 12.40 น. หรือ รอบบ่าย 13.10 -16.50 น.

ค่าเล่าเรียน  (หน่วยเป็นเงินเยน)

ค่าเล่าเรียน IC Nagoya 2019

หมายเหตุ : *ครั้งแรกชำระค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน 1 ปี และค่าอื่น ๆ รวม 831,500 เยน (รวมค่าประกันอุบัติเหตุ ประกัน 1 ปี)
**ค่าอื่น ๆ รวมค่าหนังสือเรียน เอกสารประกอบการเรียน ค่าทัศนศึกษา และค่าสิ่งอำนวยความสะดวก

🎖 ทุนการศึกษา:

  • ทุนการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการฯ 30,000 เยน/เดือน
  • ทุน I.C. Nagoya 30,000 เยน/ 3 เดือน

* เป็นทุนสำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียน I.C. Nagoya เท่านั้น (แต่ละภาคการศึกษาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง)

การ Support นักเรียน

  • พาไปลงทะเบียนที่เขต
  • แนะนำบริษัทหาบ้านเช่า
  • แนะนำเกี่ยวกับการเปิดบัญชี ซื้อโทรศัพท์/ ซิม/ อินเตอร์เน็ต
  • แนะนำเกี่ยวกับการงานพิเศษ
  • แนะนำเกี่ยวกับการหางานที่ญี่ปุ่น

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
เป็นสำนักงานในประเทศไทยของสถาบันโดยตรง  แนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่นทุกระดับ โดยศิษย์เก่าญี่ปุ่น  ดำเนินการสมัคร เรียนต่อญี่ปุ่น ครบครันทุกขั้นตอน  โดยไม่คิดค่าดำเนินการใด ๆ รวมถึงค่าส่งเอกสารไปที่ญี่ปุ่น

ปรึกษาเรื่องเรียนต่อญี่ปุ่น โทร. 02-267-7726
email : ask@jeducation.com

ขอข้อมูลเพิ่มเติม คุยกับเจ้าหน้าที่ คลิกเลย  >> https://bit.ly/jed-line

Paste your AdWords Remarketing code here

PASSWORD RESET

LOG IN