ติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น

ติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น

การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ไม่ใช่เพียงเพื่อวัดความรู้ทางภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ให้ความสำคัญกับ ความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับแนวการสอนของ Jeducation Center ที่เน้นการเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารที่ใช้ได้จริง

พิเศษ!!!  คอร์ส ติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น นี้ นอกจากจะถ่ายทอดเทคนิคในการทำข้อสอบ เช่น การอ่านโจทย์และจับหลักในการหาคำตอบที่ถูกต้องแล้ว ยังมีการจัดทดลองสอบ Pre-Test (ทุกระดับ) ตามแนวข้อสอบจริง ซึ่งจัดทำข้อสอบโดย Intercultural Institute of Japan สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นระดับแนวหน้าของญี่ปุ่น เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสในการฝึกฝนและ สามารถทำข้อสอบให้ผ่านในทุก ๆ ส่วน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

  • หลักสูตรติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 (อาจารย์ไทย)
  • หลักสูตรไวยากรณ์และตะลุยข้อสอบระดับ N3 (อาจารย์ไทย)
  • หลักสูตรติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N4 (อาจารย์ไทย)
  • หลักสูตรติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N5 (อาจารย์ไทย)

เนื้อหาคอร์สเรียน

หลักสูตร ติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับ N2 เน้นไวยากรณ์ คำศัพท์ คันจิ การอ่าน สอนโดย ครูวาว พิชชากร โต๊ะพาน นักเรียนทุนแลกเปลี่ยน 1 ปี มหาวิทยาลัยฮิโรชิม่า และผ่านการอบรมเพื่อเป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่น จาก The Yamasa Institute เมือง Okazaki จังหวัด Aichi

ติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับ N3, N4 เนื้อหาเน้นด้าน ไวยากรณ์ คำศัพท์ คันจิ การอ่านและการฟัง  สอนโดย อาจารย์ศิริลักษณ์ ด่านวานิชกุล อาจารย์ชาวไทยผู้มีประสบการณ์การสอน อดีตนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น จบด้านการสอนภาษาญี่ปุ่นมาโดยเฉพาะ

หลักสูตร ติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับ N5 จะเน้นเรื่อง ไวยากรณ์ คำศัพท์ คันจิ การอ่าน การฟังรวมถึงฝึกทำข้อสอบสอนโดย “ครูพี่บี” อารดา สุภัครัตนโชติ ซึ่งจบด้านการสอนภาษาญี่ปุ่นโดยตรงจาก Kyoto University of Education ที่ประเทศญี่ปุ่น และมีประสบการณ์ด้านการสอนทั้งในโรงเรียนและคอร์สติวสอบ PAT 7.3 สอนสนุก เข้าใจง่าย ไวยากรณ์แน่น ผ่าน N5 สบายๆ ไปกับครูพี่บี

ติวสอบวัดระดับ N3 กรกฎาคม 2020

ติวสอบวัดระดับ N4 กรกฎาคม 2020

ติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N5 กรกฎาคม 2020

คำแนะนำในการสมัครเข้าเรียน

ติวสอบระดับ N2 : ผู้ที่เคยเรียนไวยากรณ์ระดับ N2
N3 : ผู้ที่เคยเรียนไวยากรณ์ระดับ N3
N4 : ผู้ที่เคยเรียนไวยากรณ์ระดับ N4 มาแล้ว หรือเคยเรียน มินนะโนะ นิฮน โกะ ครบทั้ง 4 เล่มแล้ว
N5 : ผู้ที่เคยเรียนไวยากรณ์ระดับ N5 มาแล้ว หรือเคยเรียน มินนะโนะ นิฮน โกะ เล่ม1-2 มาแล้ว

หมายเหตุ : หลักสูตรนี้ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ทางภาษาญี่ปุ่น

พาบุกห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นคอร์สติวสอบวัดระดับ


สอบถามรายละเอียดและสมัครเรียนได้ที่เจเอ็ดดูเคชั่น
โทร. 02-267-7726 ต่อ 111
หรือ 02-665-2969

Head Office Silom
287 Liberty Square Building 23th Fl. Unit 2303 Silom Rd. Bangrak Bangkok 10500
Tel : (66) 2-267-7726 Fax : (66) 2 – 631-2040

┏━━━━━━━━━━━━┓
LINE : http://bit.ly/jed-line
┗━━━━━━━━━━━━┛

Paste your AdWords Remarketing code here

PASSWORD RESET

LOG IN