หลักสูตร ภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด

หลักสูตร ภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด

หลักสูตร ภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด

อยากเป็นภาษาญี่ปุ่นไวๆ ทำยังไงดี ?

คำถามนี้ได้ยินบ่อย แต่ไม่มีทางลัดในการเรียนภาษาหรอกนะคะ :))) ต้องอาศัยระยะเวลา ฝึกอ่าน ฝึกเขียน ฝึกพูดบ่อยๆ ค่อยๆ พัฒนา กันไป หรือถ้าเอาที่น่าจะช่วยให้เป็นเร็วที่สุด ก็ควรจะไปเรียนที่ญี่ปุ่นค่ะ หรือจะเรียนในไทยก็ได้ แต่ต้องเรียน “แบบเดียวกับที่ญี่ปุ่น” ค่ะ

สอบถาม-จองคอร์สเรียนผ่านไลน์ คลิกที่ปุ่มได้เลยค่ะเพิ่มเพื่อน

หลักสูตร ภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด เรียนแบบเดียวกับที่ญี่ปุ่น

เปิดสอนภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ระดับเบื้องต้น จนถึงภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานอยู่แล้วในระดับต่างๆ โดยมีการจัดทดสอบเพื่อจัดเข้าชั้นเรียนตามระดับความรู้ ผู้เรียนจะได้เรียนภาษาญี่ปุ่นแบบเดียวกับการเรียนที่ประเทศญี่ปุ่น เรียนอย่างเข้มข้นทุกวันจันทร์ – ศุกร์ วันละ 4 ชั่วโมง

ระดับชั้นเรียน แบ่งเป็นหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด 1 (เทียบเท่าหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป  B1- B5) หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด 2 (เทียบเท่าหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป I1- I5) หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด 3 หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด 4 ภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด ระดับต่างๆ

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด 1 หลักสูตรสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น เรียนไวยากรณ์ระดับต้น จากหนังสือเรียน Minna no Nihongo ตั้งแต่บทที่ 1 – 25 เน้นทักษะเพื่อการนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน เมื่อเรียนจบจะมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นเทียบเท่าระดับ N5
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด 2หลักสูตรนี้เรียนไวยากรณ์ระดับกลาง จากหนังสือเรียน Minna no Nihongo 3-4 ตั้งแต่บทที่ 26 – 50 ต่อยอดความรู้ภาษาญี่ปุ่นจากระดับเดิม เมื่อเรียนจบจะมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นเทียบเท่าระดับ N4

ชั่วโมงเสริมพิเศษ สำหรับหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด 1-2
– มารยาทและข้อควรรู้ในการใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น
– การใช้ Application ของโทรศัพท์ เพื่อการใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น
– การหาข้อมูลเพื่อการศึกษาต่อระดับสูงที่ประเทศญี่ปุ่น
– ภาษาญี่ปุ่นกับการหางานพิเศษที่ญี่ปุ่น

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด 1 และ 2  เป็นหลักสูตรเพื่อปรับตัวก่อนการไปเรียนต่อญี่ปุ่นอย่างแท้จริง ด้วยการเรียนการสอนแบบเดียวกับห้องเรียนที่ญี่ปุ่น คือ มีการบ้าน มีแบบฝึกหัดให้ฝึกฝน มีการทดสอบย่อย การเตรียมบทเรียนล่วงหน้า ฯลฯ

และด้วยจำนวนชั่วโมงเรียน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เท่ากับที่ญี่ปุ่น  ทำให้นักเรียนที่เรียนหลักสูตรนี้ คุ้นเคยและปรับตัวได้ง่าย ไม่เคร่งเครียด เมื่อเข้าห้องเรียนจริงที่ญี่ปุ่น (เพราะเข้มข้นพอกัน) มีกิจกรรมฝึกพูดให้พัฒนาทักษะการสื่อสาร

ก่อนเรียนจบมีชั่วโมงเสริมเพื่อการเตรียมตัวใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น ทำให้เป็นหลักสูตรที่ควรเรียนเพื่อเตรียมตัวก่อนไปเรียนต่อญี่ปุ่น

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด 3 หลักสูตรนี้เรียนไวยากรณ์ระดับเตรียมสูง จากหนังสือเรียน Manabou Nihongo ตั้งแต่บทที่ 1 – 15 เน้นเรื่องการทำงานเพิ่มมากขึ้น เมื่อเรียนจบจะมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นเทียบเท่าครึ่งหนึ่งของระดับ N3
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด 4 หลักสูตรนี้เรียนไวยากรณ์ระดับเตรียมสูง จากหนังสือเรียน Manabou Nihongo ตั้งแต่บทที่ 16 – 20 และ Manabou Nihongo Chuukyu เน้นทักษะต่างๆในระดับที่สูงขึ้น และมีเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นในการทำงาน
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด 3 และ 4 เหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นถึงระดับ N4 แล้วและต้องการเรียนให้ได้ระดับ N3  เพื่อการเข้าทำงานในบริษัทญี่ปุ่นโดยเฉพาะ 

การเรียนหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะต้องถ่ายทอดภาษาญี่ปุ่น ผ่านการทำชิ้นงาน เช่น หนังสือพิมพ์, เรียงความ ฯลฯ และนำเสนอเป็นภาษาญี่ปุ่น มีชั่วโมงเสริมเกี่ยวกับสิ่งที่ควรรู้ในการทำงานกับคนญี่ปุ่น รวมไปถึงมารยาทในการสัมภาษณ์เข้าทำงานกับบริษัทญี่ปุ่น

ชั่วโมงเสริมพิเศษ สำหรับหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด 3-4– มารยาทและสิ่งที่ควรรู้ในการทำงานบริษัทญี่ปุ่น– การแลกนามบัตร– การโค้ง การทักทายแบบญี่ปุ่น– มารยาทในการสัมภาษณ์งานบริษัทญี่ปุ่น

จำนวนชั่วโมงและค่าเล่าเรียน

✨เฉพาะ เร่งรัด 1 สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาก่อน

จำนวนชั่วโมง รอบเรียน 13.00-17.00 น.
212 ชั่วโมง 36,000 บาท (รวมค่าหนังสือเรียนแล้ว 2 เล่ม)

✨เร่งรัด 2 – 4

จำนวนชั่วโมง 13.00-17.00 น.
208 ชั่วโมง 35,400 บาท (รวมค่าหนังสือเรียนแล้ว 2 เล่ม)

กำลังรับสมัคร ภาคเรียนกรกฎาคม 2020

>> คอร์สเรียนสด ที่สาขาสีลม

คอร์สภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด 1 ก.ค. 2020 สอนสด

คอร์สเร่งรัด 2 สอนสด ก.ค. 2563

คอร์สเร่งรัด 3 สอนสดสีลม ก.ค. 2563

>> คอร์สเรียนสดออนไลน์

คอร์สภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด ก.ค.2020 ออนไลน์

คอร์สภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด2 ก.ค.2020 ออนไลน์

คอร์สภาษาญี่ปุ่นเร่งรัด4  ก.ค.2020 ออนไลน์

 

ผู้ที่สนใจสมัครเรียนหลักสูตรเร่งรัด 1 สามารถลงชื่อจองที่นั่งได้ คลิกที่นี่

หลักสูตรเร่งรัด 2 – 4 สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อทำการสอบเข้าชั้นเรียนได้ทาง สาขาสีลม โทร. 0-2267-7726 ต่อ 111  Line : https://bit.ly/jed-line

ใบประกาศนียบัตรผู้ที่เรียนจบในแต่ละระดับ  จะได้ใบประกาศนียบัตรรับรองจากทางโรงเรียน  ทั้งนี้ ผู้เรียนจะต้องมีผลการสอบตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 70 เปอร์เซนต์   และสามารถติดต่อขอรับใบประกาศฯได้หลังจากจบหลักสูตร

หลักสูตรอื่นๆที่กำลังเปิดรับสมัคร

 Jeducation Center เปิดให้ทดลองเรียน ฟรี!

มาทดลองเรียนภาษาญี่ปุ่นกับเจ๊เอ๊ดได้เลย 1 ครั้ง (สูงสุด 4 ชั่วโมง) ตั้งแต่เบื้องต้นจนไปถึงระดับสูง

✨ ฟรี✨ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม เพราะ

💙 เจ๊เอ๊ดให้ยืมหนังสือก่อน💙 เอกสารประกอบการเรียนวันนั้น รับฟรีไปได้เลย💙 ไม่มีข้อผูกมัดใดๆหลังเรียนจบ ชอบหรือไม่ชอบเจ๊ก็ไม่ว่ากัน

สามารถลงเรียนทั้งหลักสูตรทั่วไป และหลักสูตรเร่งรัด ได้ตลอดเวลา ที่ Jeducation Center ทั้ง 2 สาขา ที่สีลมและอโศก

เช็คคอร์สที่สนใจ แล้วติดต่อเพื่อนัดวัน – เวลากับเจ้าหน้าที่ได้เลย


ผู้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นแล้ว สามารถนัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (Placement Test)
เพื่อเข้าเรียนได้ตลอดเวลา! (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสอบ)

ตารางเวลาที่สามารถเข้ามาสอบ Placement Test ได้


Placement Test การสอบวัดระดับเข้าชั้นเรียนที่ Jeducation Center

กฎเหล็ก 5 ข้อที่จะทำให้พูดญี่ปุ่นเก่งขึ้นใน 3 เดือน

เรียนภาษาญี่ปุ่น : สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น Jeducation Center

สาขาสีลม : ชั้น 23 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพ
โทร. 0-2267-7726

อีเมล์ : school@jeducation.com

เพิ่มเพื่อน

Paste your AdWords Remarketing code here

PASSWORD RESET

LOG IN