EHLE INSTITUTE Japanese Language School

เลือกดูหัวข้อที่สนใจได้ที่นี่
  Add a header to begin generating the table of contents

  ข้อมูลสถาบัน

  ชื่อสถาบัน (ภาษาอังกฤษ) EHLE INSTITUTE Japanese Language School
  ชื่อสถาบัน (ภาษาญี่ปุ่น) エール学園
  ปีที่ก่อตั้ง 1967
  เบอร์ติดต่อ
  Social Network ของสถาบัน FACEBOOK
  Website ของสถาบัน

  EHLE INSTITUTE Japanese Language School มีหลักสูตรเร่งรัด เนื้อหาการเรียนเข้มข้น การแนะแนวที่เหมาะสมกับระดับภาษาและเป้าหมายของนักเรียนแต่ละคน

  EHLE Group เป็นสถาบันทางการศึกษาระดับนานาชาติ ที่มีประสบการณ์ในการสอนมามากกว่า 25 ปี และสนับสนุนนักเรียนมากกว่า 30,000 คนให้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆหรือการทำงานในประเทศญี่ปุ่น ดังนั้น มาเรียนกับเราเพื่ออนาคตที่สดใสของคุณ

  โรงเรียนได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นสมาชิกของสมาคมวิทยาลัยวิชาชีพโอซาก้า เป็นโรงเรียนที่ช่วยให้นักเรียนเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น มีข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

  โรงเรียนเป็นสมาชิกของ International Mentorship Association (NPO)

  จำนวนนักเรียน

  จุดเด่นของสถาบัน

  1. “ถ้าจะศึกษาต่อระดับสูงต้องที่ EHLE” โรงเรียนมีหลักสูตรเตรียมตัวศึกษาต่อมหาวิทยาลัย มีการจัดคลาสเรียนที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของนักเรียนแต่ละคน หลักสูตรศึกษาต่อปริญญาโท หลักสูตรศึกษาต่อสายศิลปศาสตร์และสายวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของรัฐบาล หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป แนะแนวการศึกษาต่อ แนะแนวการสอบคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และการเขียนวิทยานิพนธ์ มีชั่วโมงเรียนวิชาชีพเพือให้บรรลุเป้าหมายของนักเรียน
  2. “หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในบริษัทญี่ปุ่น” ในภาคเรียนเดือนกันยายน ปี 2015 นักเรียนของโรงเรียนวิชาชีพ EHLE เข้ายื่นสมัครงาน 100% และมีอัตราการได้งานสูงถึง 100% โดยโรงเรียนจะคอยช่วยเหลือเรื่องการเขียนใบสมัคร การสัมภาษณ์ และการฝึกงานอย่างเต็มที่ แม้ว่าจะมีความรู้ในระดับ N5 ก็ตาม สามารถเข้าเรียน “หลักสูตรเตรียมตัวเข้าทำงานในบริษัทญี่ปุ่น” ได้
  3. “มาทำความเข้าใจในญี่ปุ่น และคนญี่ปุ่นจากการทำงานพิเศษกันเถอะ” โรงเรียน EHLE ได้รับความร่วมมือจากองค์กรต่างๆในท้องถิ่น เพื่อแนะนำงานพิเศษที่ดีและปลอดภัย การทำงานพิเศษเป็นสถานที่ที่ดีสำหรับการเรียนรู้ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับญี่ปุ่นและคนญี่ปุ่น ไม่เพียงแต่จะได้พัฒนาทักษะทางการสื่อสารเท่านั้น แต่จะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ “ญี่ปุ่น” นักเรียนของโรงเรียน EHLE มีทักษะทางการสื่อสาร และมีมารยาทในการทำงาน ทำให้ได้รับความชื่นชมจากบริษัทในท้องถิ่นเป็นอย่างมาก
  4. “การทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับคนในท้องถิ่นอย่างอบอุ่น” จะมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับคนในท้องถิ่น เช่น เทศกาลฤดูร้อน พัฒนาทักษะการสนทนาภาษาญี่ปุ่น และสัมผัสกับสังคมญี่ปุ่นอย่างแท้จริง

  สิ่งอำนวยความสะดวกในสถาบัน

  ห้องอินเตอร์เน็ต

  การ Support นักเรียน

  นักเรียนจะได้รับส่วนลดค่ารถไฟในโอซาก้า และค่ารถไฟระยะไกล ฟรีค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์และสถานที่สำคัญอื่นๆ ในโอซาก้า จำนวน 39 แห่ง

  กิจกรรมของสถาบัน

  กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับคนในท้องถิ่น เดือนละ 1 ครั้ง เข้าร่วมเทศกาลฤดูร้อน วันนานิวะ (The day of Naniwa) เทศกาล Shitennoji Wasso

  สถานที่ตั้ง

  ADDRESS 3-9-3, Namba-Naka, Naniwa-ku, Osaka, Japan 556-0011
  ที่ตั้งของสถาบัน
  สภาพแวดล้อมรอบสถาบัน สภาพแวดล้อมตั้งอยู่ในใจกลางเมืองโอซาก้า เดินทางสะดวก ไม่ไกลจากแหล่งการค้า มีทั้งร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ รวมถึงห้างสรรพสินค้ามากมาย
  สถานีที่อยู่ใกล้ที่สุด สถานี Namba ซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียนเพียง 5 นาที

  หลักสูตรที่เปิดสอน

  หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป

  การเรียนเพื่อสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น N2 และ N1 ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อและการหางาน มีการให้การแนะแนว และคำปรึกษาเกี่ยวกับเส้นทางในอนาคตที่เหมาะกับนักเรียนแต่ละคน สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อนั้นจะช่วยเพิ่มคะแนนสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU) ส่วนผู้ที่ต้องการเข้าเรียนในโรงเรียนวิชาชีพจะได้เข้าไปชมการเรียนการสอนของโรงเรียนวิชาชีพ

  หลักสูตรเตรียมตัวเข้าทำงาน

  หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าทำงานในบริษัทญี่ปุ่น ในระยะเวลา 6 เดือนนักเรียนจะได้พัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น

  หลักสูตรเพื่อเตรียมศึกษาต่อปริญญาโท

  หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนต่อปริญญาโท เน้นการคิดงานวิจัยที่ตนเองสนใจ เรียนภาษาญี่ปุ่นพร้อมๆกันกับเสริมความรู้ในวงกว้าง

  หลักสูตรเพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐบาล และหลักสูตรเพื่อตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยโตเกียว มหาวิทยาลัยเกียวโต และมหาวิทยาลัยโอซาก้า

  จากที่เป็นโรงเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยมากกว่า 45 ปี ทำแบบฝึกหัดการสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น เตรียมสอบ TOELF เขียนรายงาน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

  เวลาเรียน

  09:00-14:35 น. คาบละ 45 นาที

  จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์

  25 – 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (ขึ้นอยู่กับแต่ละหลักสูตร)

  จำนวนห้องเรียน

  33 ห้อง

  จำนวนนักเรียนต่อห้อง

  ระดับชั้นเรียน

  6 ระดับ

  หนังสือเรียน

  วิชาเลือก

  ค่าเล่าเรียนและทุนการศึกษา

  ค่าเล่าเรียน

  *หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อ
  ครั้งแรกชำระค่าแรกเข้า และค่าเล่าเรียน 6 เดือน รวม 465,000 เยน

  หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อเตรียมตัวหางาน
  ครั้งแรกชำระค่าแรกเข้า และค่าเล่าเรียน 6 เดือน รวม 500,000 เยน

  หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อมหาวิทยาลัยศิลปะ/มหาวิทยาลัยรัฐบาล
  ครั้งแรกชำระค่าแรกเข้า และค่าเล่าเรียน 6 เดือน รวม 530,000 เยน

  ทุนการศึกษา

  นักเรียนต่างชาติสามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการฯได้ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง โดยจะพิจารณาจากผลการเรียนและคะแนนการเข้าชั้นเรียน ซึ่งจะได้รับทุน 48,000 เยน/เดือน

  * เป็นทุนสำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียน EHLE เท่านั้น

  **แต่ละภาคการศึกษาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง

  หอพัก

  ประเภทหอพัก
  ค่าเช่าต่อเดือน
  ค่าแรกเข้า
  ค่ามัดจำ
  ค่าอื่น ๆ
  ค่าใช้จ่ายครั้งแรก
  สัญญา
  การชำระค่าใช้จ่าย
  อุปกรณ์ในห้องพัก
  อุปกรณ์ส่วนกลาง
  อินเทอร์เน็ต
  การเดินทางไปโรงเรียน
  สถานีใกล้ที่สุด
  ประเภทหอพัก
  ค่าเช่าต่อเดือน
  ค่าแรกเข้า
  ค่ามัดจำ
  ค่าอื่น ๆ
  ค่าใช้จ่ายครั้งแรก
  สัญญา
  การชำระค่าใช้จ่าย
  อุปกรณ์ในห้องพัก
  อุปกรณ์ส่วนกลาง
  อินเทอร์เน็ต
  การเดินทางไปโรงเรียน
  สถานีใกล้ที่สุด

  STUDENT VOICE