COLLEGE OF BUSINESS AND COMMUNICATION

COLLEGE OF BUSINESS AND COMMUNICATION
เลือกดูหัวข้อที่สนใจได้ที่นี่
  Add a header to begin generating the table of contents

  ข้อมูลสถาบัน

  ชื่อสถาบัน (ภาษาอังกฤษ) COLLEGE OF BUSINESS AND COMMUNICATION
  ชื่อสถาบัน (ภาษาญี่ปุ่น) 学校法人 深堀学園 外語ビジネス専門学校
  ปีที่ก่อตั้ง 1987
  เบอร์ติดต่อ 044-244-3200
  Social Network ของสถาบัน INSTAGRAM
  Website ของสถาบัน https://www.cbc.ac.jp/

  College of Business and Communication (CBC) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1948 โดยได้รับการสนับสนุนจากเมือง Kawasaki ก่อตั้งขึ้นเป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษ และเมื่อปี 1987 เป็นวิทยาลัยวิชาชีพแห่งแรกในจังหวัด Kanagawa ที่เปิดภาควิชาภาษาญี่ปุ่นที่รับนักศึกษาต่างชาติ จนถึงปัจจุบันมีนักศึกษาจากหลายชาติเข้ามาศึกษา และสำเร็จการศึกษาไปแล้วมากกว่าพันคน นักศึกษาส่วนใหญ่เข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัย วิทยาลัยวิชาชีพชั้นสูงของญี่ปุ่น และได้เข้าทำงานตามที่ต้องการจนประสบความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายของตน

  ปัจจุบันสถาบันมีหลักสูตรสอนพิเศษ ให้กับผู้ที่สนใจในด้านต่างๆ เช่น การค้าระหว่างประเทศ ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ การโรงแรม การจัดงานแต่งงาน รวมไปถึงหลักสูตรการสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นครูอีกด้วย

  คลาสเรียนจะแบ่งออกเป็น 10 ระดับ สอนโดยคณาจารย์ที่มีความรู้กว้างขวาง และสามารถเลือกเรียนวิชาที่สนใจได้ เช่น สนทนาภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ เรียนภาษาญี่ปุ่นจากวิดีโอ วิชาเตรียมศึกษาต่อระดับสูง เป็นต้น

  หลังจากสำเร็จการศึกษาภาษาญี่ปุ่นแล้ว ยังสามารถเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิชาชีพชั้นสูงของสถาบัน ซึ่งจะเรียนร่วมกับนักศึกษาญี่ปุ่น นอกจากนี้ทางสถาบันยังมีระบบโควต้าเข้าศึกษาต่อและระบบการลดค่าเล่าเรียนอีกด้วย

  จำนวนนักเรียน

  จำนวนนักเรียนปัจจุบัน 161 คน

  🇨🇳 จีน 28 คน
  🇰🇷 เกาหลีใต้ 6 คน
  🇹🇼 ไต้หวัน 44 คน
  🇭🇰 ฮ่องกง 9 คน
  🇳🇵 เนปาล 7 คน
  🇧🇩 บังกลาเทศ 1 คน
  🇮🇳 อินเดีย 2 คน
  🇹🇭 ไทย 35 คน
  🇮🇩 อินโดนีเซีย 1 คน
  🇻🇳 เวียดนาม 6 คน
  🇱🇦 ลาว 1 คน
  🇺🇸 สหรัฐอเมริกา 1 คน
  🇲🇳 มองโกล 30 คน
  🇩🇪 เยอรมัน 1 คน
  🇫🇷 ฝรั่งเศส 1 คน
  🇨🇦 แคนาดา 1 คน
  🇷🇺 รัสเซีย 8 คน
  🇵🇭 ฟิลิปปินส์ 1 คน
  🇲🇳 มองโกเลีย 3 คน
  อื่น ๆ 5 คน

   

  จุดเด่นของสถาบัน

  1. สิทธิพิเศษได้ลดราคาค่ารถไฟและรถบัส นักเรียนที่ทำงานพิเศษมีสิทธิ์ได้รับการลดการเสียภาษีจากการทำงาน และมีโอกาสที่จะได้รับทุนการศึกษาสูง
  2. มีระบบเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรอื่นๆ ของสถาบันได้
  3. มีวิชาเลือกให้เรียนตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา
  4. เปิดคอร์สติวเข้มสำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับสูงและนักเรียนที่ต้องการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (JLPT) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
  5. เปิดคอร์สคันจิพิเศษหลังเลิกเรียน สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้มาจากประเทศที่ใช้ตัวอักษรจีน
  6. สามารถลดหย่อน หรือแบ่งจ่ายค่าเล่ารียนได้
  7. มีห้องให้คำปรึกษารายบุคคล สำหรับการเรียนและการหางาน

  College of Business and Communication (CBC) เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงด้านการศึกษาภาษาและธุรกิจ ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรและได้รับความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการทำงานในแต่ละภาคอุตสาหกรรม และยังมีประโยชน์ต่อการทำงานทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศ

  สิ่งอำนวยความสะดวกในสถาบัน

  คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต, ที่จอดรถจักรยาน, ข้อมูลของมหาวิทยาลัยต่างๆ, มุมพักผ่อนบนสวนดาดฟ้า, ห้องสมุด, ห้องอาหาร, โต๊ะปิงปอง, ห้องเรียนด้วยตนเอง, หอประชุม, เครื่องโปรเจคเตอร์, ห้องแบบญี่ปุ่น

  การ Support นักเรียน

  • พาไปลงทะเบียนที่เขต
  • แนะนำบริษัทหาบ้านเช่า
  • แนะนำเกี่ยวกับการเปิดบัญชี
  • แนะนำการซื้อโทรศัพท์ / ซิม / อินเทอร์เน็ต
  • แนะนำเกี่ยวกับการหางานที่ญี่ปุ่น​

  กิจกรรมของสถาบัน

  • ประกวดสุนทรพจน์
  • แข่งคารุตะ
  • ทัศนศึกษานอกสถานที่ เช่น Kamakura, Asakusa, Yokohama, วัดที่มีชื่อเสียง (Kawasakidaishi)
  • เข้าร่วมเทศกาลสำคัญๆ กับศูนย์แลกเปลี่ยนนานาชาติ อำเภอ Kawasaki
  • เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักเรียนในโรงเรียนประถม มัธยม และมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่น
  • การแข่งขันกีฬา
  • กิจกรรมวัฒนธรรมญี่ปุ่น (ไอคิโด, ชงชา, ผ้ามัดย้อม เป็นต้น)

  สถานที่ตั้ง

  ADDRESS 22-9 Ekimae-honcho, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 210-0007
  ที่ตั้งของสถาบัน
  สภาพแวดล้อมรอบสถาบัน โรงเรียนตั้งอยู่ที่เมือง Kawasaki ซึ่งอยู่ติดกับ Tokyo และ Yokohama เป็นเมืองใหญ่ที่สะดวกสบายทั้งการศึกษา การทำงานและการใช้ชีวิต อยู่ห่างจาก Tokyo โดยรถไฟประมาณ 20 นาที
  สถานีที่อยู่ใกล้ที่สุด สถานี JR Kawasaki ประตูตะวันออก (เดิน 5 นาที)
  สถานี Keikyu Kawasaki (เดิน 1 นาที)

  หลักสูตรที่เปิดสอน

  หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป

  เป็นการเรียนภาษาเพื่อการใช้ชีวิตในญี่ปุ่น และปูพื้นโครงสร้างของภาษา เช่น ไวยากรณ์และการสร้างประโยค สอนให้รู้จักนำประโยคต่าง ๆ มาฝึกเขียนเรียงความ เพื่อที่จะสามารถรองรับการเรียนภาษาชั้นสูงต่อไป

  หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อ

  เป็นการเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับกลางถึงสูง สามารถนำไปศึกษาความรู้เฉพาะทาง ฝึกให้ใช้ภาษาญี่ปุ่นขั้นสูงได้อย่างคล่องแคล่วเพื่อเตรียมพร้อมในการเข้าทำงาน หรือการเข้าศึกษาต่อในระดับสูง เมื่อนักเรียนสำเร็จการศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น นักเรียนสามารถสมัครเข้าเรียนหลักสูตรวิชาชีพของสถาบันในปีการศึกษาถัดไปได้อีกด้วย

  วิทยาลัยวิชาชีพ

  เปิดสอนทั้งหมด 6 หลักสูตร

  • Department of Comprehensive International Business หลักสูตร 2 ปี
  • Department of Intensive International Business หลักสูตร 1 ปี
  • Department of International Hotel, Tourism, and Bridal Service หลักสูตร 2 ปี
  • Department of Intensive International Hotel, Tourism, and Bridal Management หลักสูตร 1 ปี
  • Department of Global Information Communication Technology หลักสูตร 2 ปี
  • Department of Intensive Global Information Communication Technology หลักสูตร 1 ปี
  • Department of International Information Communication Technology Tourism หลักสูตร 4 ปี
  • Department of Business Japanese หลักสูตร 2 ปี

  เวลาเรียน

  จันทร์, พุธ เวลา 9.40 – 15.30 น. และ อังคาร, พฤหัส, ศุกร์ เวลา 9.40 – 13.25 น.

  จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์

  23 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (รวมชั่วโมงเรียนคันจิ 1 ชั่วโมง)

  จำนวนห้องเรียน

  37 ห้อง

  จำนวนนักเรียนต่อห้อง

  ระดับชั้นเรียน

  10 ระดับ

  หนังสือเรียน

  วิชาเลือก

  ค่าเล่าเรียนและทุนการศึกษา

  ค่าเล่าเรียน

  หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไปและภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง 1 ปี

  ครั้งแรกชำระค่าแรกเข้าและค่าเล่าเรียน 6 เดือน รวม 465,000 เยน
  **ค่าหนังสือจ่ายตามจริง**

  ทุนการศึกษา

  1. ทุนกระทรวงศึกษาธิการฯ เดือนละ 48,000 เยน เป็นเวลา 12 เดือน สำหรับนักเรียนต่างชาติทุนส่วนตัวที่ได้รับการเสนอชื่อจากสถาบันและผ่านเกณฑ์การคัดเลือก
  2. ทุนสนับสนุนการศึกษานักเรียนต่างชาติเมือง Kawasaki เดือนละ 100,000 เยน เป็นเวลา 1 ปี สำหรับผู้ที่พำนักอยู่ในเขต Kawasaki และได้รับการเสนอชื่อจากสถาบันและผ่านเกณฑ์การคัดเลือก
  3. ทุน College of Business and Communication (CBC) สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี อัตราการเข้าเรียนดี ตามที่สถาบันกำหนด จำนวน 100,000 เยน

  * เป็นทุนสำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ที่สถาบัน College of Business and Communication (CBC) เท่านั้น

  **แต่ละภาคการศึกษาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง

  หอพัก

  ประเภทหอพัก
  ค่าเช่าต่อเดือน
  ค่าแรกเข้า
  ค่ามัดจำ
  ค่าอื่น ๆ
  ค่าใช้จ่ายครั้งแรก
  สัญญา
  การชำระค่าใช้จ่าย
  อุปกรณ์ในห้องพัก
  อุปกรณ์ส่วนกลาง
  อินเทอร์เน็ต
  การเดินทางไปโรงเรียน
  สถานีใกล้ที่สุด
  ประเภทหอพัก
  ค่าเช่าต่อเดือน
  ค่าแรกเข้า
  ค่ามัดจำ
  ค่าอื่น ๆ
  ค่าใช้จ่ายครั้งแรก
  สัญญา
  การชำระค่าใช้จ่าย
  อุปกรณ์ในห้องพัก
  อุปกรณ์ส่วนกลาง
  อินเทอร์เน็ต
  การเดินทางไปโรงเรียน
  สถานีใกล้ที่สุด

  STUDENT VOICE

  Jeducation Student voice โรงเรียน CBC ภวินท์

  "อยากชักชวนคนที่ต้องการให้ภาษาญี่ปุ่นเก่งขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยระยะเวลาจำกัด มาลองเรียนที่นี่ดูครับ ผมยังเรียนไม่ครบตามระยะเวลาที่ต้องการ แต่รู้สึกภาษาญี่ปุ่นดีขึ้นมาก ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน”

  ภวินท์ สุทธิพรโอภาส

  ภาคเรียนเมษายน 2020
  ผมเลือกเรียนที่ CBC เพราะต้องการหลักสูตรที่เน้นเนื้อหาอัดแน่นในระยะเวลาจำกัดครับ จุดเด่นที่ชัดเจนของโรงเรียน คือ เน้นเนื้อหาการสอนมากกว่าโรงเรียนอื่น ช่วงแรกอาจจะปรับตัวลำบาก แต่พอเข้าที่แล้วรู้สึกได้ว่าไปได้ไวมากครับ การเดินทางสะดวก เพราะอยู่ใจกลางเมืองคาวาซากิ มีห้างร้านครบครันครับ ผมรู้สึกดีกับโรงเรียนเพราะเห็นการพัฒนาตัวเองชัดมากในระยะเวลาสั้น ๆ ครับ อยากชักชวนคนที่ต้องการให้ภาษาญี่ปุ่นเก่งขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยระยะเวลาจำกัด มาลองเรียนดูครับ ผมยังเรียนไม่ครบตามระยะเวลาที่ต้องการ แต่รู้สึกว่าภาษาญี่ปุ่นดีขึ้นมากทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน รวมถึงได้ฝึกการใช้ชีวิตอยู่คนเดียวในต่างประเทศด้วยครับ