ขอขอบคุณที่ลงทะเบียน


หมายเหตุ : เข้าร่วมทุกกิจกรรมฟรี! แต่ต้องโอนเงินยืนยันที่นั่ง และรับเงินคือได้หลังจบกิจกรรมทุกรอบ!

เนื่องด้วยห้องกิจกรรมมีที่นั่งในจำนวนจำกัด เพื่อเป็นการสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างแท้จริง ผู้ที่ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง กรุณาโอนเงินมัดจำ 300 บาทต่อ 1 รอบต่อ 1 ที่นั่ง (เช่น ลงทะเบียน 2 รอบชำระมัดจำ 600 บาท) เพื่อเป็นการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม โดยสามารถรับเงินคืนได้หลังจบกิจกรรมในแต่ละรอบ (บริเวณหน้าห้องกิจกรรมจะมีเจ้าหน้าที่คืนเงินประจำอยู่)


หลังจากลงทะเบียนแล้ว กรุณารอรับอีเมล์แจ้งรายละเอียดการโอนเงิน (ในเวลาทำการ) หลังจากนั้นจึงโอนเงินค่ามัดจำ หากไม่ได้รับอีเมล์ยืนยัน กรุณาติดต่อ 0-2267-7726 ต่อ 108 (คุณเจมส์), 110 (คุณจิ๊บ) ในเวลาทำการ 9.00-18.00 น. (ยกเว้นวันเสาร์และอาทิตย์)


หากโอนเงินแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินที่ marketing@jeducation.com พร้อมแจ้งชื่อนามสกุล เบอร์ติดต่อที่ใช้ในการลงทะเบียน, รอบและหัวข้อกิจกรรมที่เลือก


ขั้นตอนการรับเงินคืน

1. เข้าร่วมกิจกรรมตามรอบและเวลาที่เลือก หลังจากจบกิจกรรม แสดงหลักฐานการโอนเงินหรือบัตรประชาชน (ชื่อที่ใช้ลงทะเบียน) รับเงินมัดจำคืนเต็มจำนวน

2. ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนชื่อผู้ร่วมสัมมนา หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งที่ 0-2267-7726 ต่อ 108, 110 (คุณจิ๊บหรือคุณเจมส์) ภายในวันที่ 3 กันยายน 2557 ในเวลาทำการ 9.00-18.00 น. (ยกเว้นวันอาทิตย์) และนำหลักฐานการโอนเงินมาแสดงเมื่อรับเงินคืน

แล้วพบกันในงาน JEDUCATION FAIR 2014 งานแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 6 - 7 กันยายน 2557 , เวลา 10.00 - 18.00 น.

ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (Zone A)


อีก 60 วินาทีจะกลับสู่หน้าแรก หรือ คลิกที่นี้