ขอขอบคุณที่ลงทะเบียน

แล้วพบกันใน JEDUCATION FAIR 2014 งานแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 6 - 7 กันยายน 2557 , เวลา 10.00 - 18.00 น.
ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (Zone A)





โอกาสในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรญี่ปุ่น JOB FAIR IN THAILAND

โดย กระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมประเทศญี่ปุ่น


วันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557 เวลา 10.00-18.00 น. งานจัดบริเวณเดียวกับ Jeducation Fair


ลุ้นรับ iPad Mini 1 รางวัล เพียง ลงทะเบียนออนไลน์และเข้างาน


อีก 30 วินาทีจะกลับสู่หน้าแรก หรือ คลิกที่นี้