ขอขอบคุณที่ลงทะเบียน

แล้วพบกันใน JEDUCATION FAIR 2014 งานแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 6 - 7 กันยายน 2557 , เวลา 10.00 - 18.00 น.
ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (Zone A)


อีก 10 วินาทีจะกลับสู่หน้าแรก หรือ คลิกที่นี้